Štátnu pomoc treba zjednodušiť a prestať strašiť sankciami

Vyplýva z prieskumu Združenia podnikateľov Slovenska a Slovenského živnostenského zväzu, do ktorého sa zapojilo 1043 podnikateľov.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že väčšina (56,1 %) respondentov hodnotí možnosti a podmienky ekonomických opatrení na zmiernenie koronakrízy ako nedostatočné. Najkritickejšie vnímajú prijaté opatrenia podnikatelia z odvetví stravovanie (76,1%), ubytovanie (69,2%) a umenie, zábava a rekreácia (63,9%), kam patria napr. športové činnosti či realizácia eventov. Naopak najmenej kriticky sú vnímané podnikateľmi v stavebníctve. „Podnikatelia žiadali rýchlu a jednoduchú pomoc, žiaľ aj výsledky nášho najnovšieho prieskumu potvrdzujú opak a mnohé firmy sa o prijaté opatrenia ani neuchádzajú,“ konštatuje Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska. „Štatistiky o miere využívania záchranných opatrení sú alarmujúco nízke. Účinná pomoc pre živnostníkov má byť podľa ich názoru plošná a vyššia,“ dopĺňa Ján Pálenčár, 1. viceprezident Slovenského živnostenského zväzu a člen Správnej rady Slovak Business Agency.

Respondenti, ktorí žiadali o niektorú z foriem pomoci, pokladajú za najväčší problém zložitosť podporných opatrení a problematickú orientáciu v nich (22,9%) a nejednoznačné informácie (16,9%), ktoré sa navyše často menia.

Najčastejším dôvodom, prečo firmy nežiadali o podporu je, že nespĺňajú požadované kritériá. Medzi ďalšie časté dôvody patrí nízka výška podpory v porovnaní s administratívou a potenciálnymi kontrolami či sankciami, ktoré podnikateľom hrozia a neprehľadné a nejasné podmienky. „Až 40 % opýtaných podnikateľov a živnostníkov, ktorým situácia počas koronavírusu spôsobila problémy, nespĺňa požadované podmienky podpory. A približne tretina označuje čerpanie za administratívne náročné voči výške samotnej podpory. Táto spätná väzba nám ukazuje ako komplikované podmienky a príliš špecifické kritériá spôsobujú, že pre mnohých príde pomoc až príliš neskoro alebo vôbec. Od začiatku krízy poukazujeme na potrebu plošných a jednoducho čerpateľných dotácii,” hovorí František Duračinský, riaditeľ Wilio.sk. „Ak chceme zvýšiť mieru čerpania pomoci, treba odstrániť komplikované podmienky nárokovateľnosti a nezastrašovať firmy sankciami a kontrolami,“ dodáva Ján Pálenčár.

Ak sa má situácia zlepšiť, podnikatelia by uvítali zjednodušenie podmienok (23,5%), zjednodušenie žiadostí (18,1%) a zlepšenie informovanosti (15,2%). Zároveň by im pomohlo zníženie odvodov  alebo predĺženie ich čiastočného odpustenia (22,4%), zníženie administratívnej záťaže (12,3%) a zvýšenie dostupnosti bezúročných a nízko úročených úverov (12%). „Zo súčasných opatrení živnostníci najviac oceňujú odpustenie odvodov a navrhujú rozšírenie  tohto opatrenia na ďalšie mesiace,“ konštatuje Ján Pálenčár.  „Okrem kompenzácie škôd spôsobených zatvorením prevádzok je v tejto dobe obzvlášť potrebná flexibilita a minimum byrokratických prekážok. Zároveň firmy potrebujú aspoň základnú stabilitu a predvídateľnosť podmienok na podnikanie. Ak sa zmeny ohlasujú zo dňa na deň, nedokážu plánovať a nepomáhame ich prežitiu ani zachovaniu zamestnanosti,“ dodáva Ján Solík. „Je tiež najvyšší čas na diskusiu o opatreniach, ktoré pomôžu ekonomike po kríze nadýchnuť sa,“ uzatvára Solík.

Výsledky prieskumu 

Z ostatných foriem pomoci dominujú odklady daní a odvodov

V opatreniach sa ťažko orientuje a informácie sú nejednoznačné

Prečo firmy nežiadajú o pomoc a aké zmeny by uvítali?

Vzorka respodentov

O prieskume

Prieskum realizovalo Združenie podnikateľov Slovenska, Slovenský živnostenský zväz a Slovak Business Agency v spolupráci s Wilio.sk a Podnikajte.sk. Cieľom bolo zistiť názory a skúsenosti živnostníkov, malých a stredných podnikateľov s využívaním podporných opatrení na zmiernenie dopadov koronakrízy a zároveň získať informácie na potrebné zmeny. Do prieskumu sa zapojilo 1043 respondentov, ktorí reprezentovali malé a stredné podniky. Zber dát prebiehal od 15.05.2020 do 22.05.2020. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Žiadosť o dotáciu na nájomné – postup ako ju podať

Praktická ukážka postupu podávania žiadostí o dotáciu na nájomné kvôli koronavírusu. S týmto návodom dokáže žiadosť podať každý.

Štvrté predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti do 31.8.2020

Sociálna poisťovňa predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší jeden mesiac, maximálne do 31. augusta 2020.

Príspevok (dotácia) na nájomné z pohľadu daní a účtovníctva

Príspevok na nájomné pre zatvorené prevádzky je ďalšou schválenou pomocou v koronakríze. Ako správne príspevky zaúčtovať a budú podliehať zdaneniu daňou z príjmov či DPH?

Pracovné prostredie po pandémii: aké zmeny ho čakajú?

Pandémia ochorenia COVID-19 donútila firmy prijať rýchle zmeny zaužívaných spôsobov práce. Ktoré z nich pretrvajú a ako bude vyzerať naša práca a pracoviská?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky