Investičný fond pre sociálnu ekonomiku: Sociálni Inovátori do projektov investujú 10 miliónov eur

Ako bude investovanie fungovať v praxi, kto sa môže zapojiť a ako postupovať v prípade záujmu o získanie investície?

Slovak Investment Holding (SIH) spolu so správcovskými spoločnosťami CB ESPRI a Sociálni Inovátori Impact Capital otvoril činnosť dvoch investičných fondov na podporu sociálnej ekonomiky. SIH do týchto fondov zainvestuje celkovo 20,9 milióna eur, pričom na každého správcu pripadá 10,45 milióna eur. Je to súčasť prostriedkov Európskeho sociálneho fondu z Operačného programu Ľudské zdroje, ktoré SIH spravuje v návratnej forme finančných zdrojov. Cieľom využitia prostriedkov je podporiť také aktivity a firmy, ktoré chcú dosahovať pozitívny sociálny vplyv.

Ako bude investovanie fungovať v praxi a kto sa môže zapojiť?

Správcovia budú formou kapitálových či „kvázi-kapitálových“ investícií podporovať spoločnosti širšej sociálnej ekonomiky na celom území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Investičné zmluvy možno podpisovať do konca roka 2023. Správcovia budú mať za úlohu vyhľadávať vhodné investičné projekty, dojednať s cieľovými spoločnosťami zmluvnú dokumentáciu, zrealizovať investície a v primeranom časovom horizonte napokon z cieľových spoločností opäť vystúpiť, aby bolo možné verejné prostriedky opakovane využiť.

Správcami sú spoločnosti CB ESPRI, s. r. o. a Sociálni Inovátori Impact Capital, s. r. o. Oba fondy majú rovnaké podmienky na investovanie, ktoré vyplývajú zo štátnej schémy a investičnej zmluvy o fonde. Zapojiť sa môžu firmy, neziskové organizácie, registrované sociálne podniky či občianske združenia, ktoré predpokladajú hospodársku činnosť, majú merateľný spoločenský dopad a sú tiež ochotní zamestnať sociálne znevýhodnených ľudí. Môže tiež ísť o firmu do 5 rokov od založenia alebo spoločnosť založenú na realizáciu projektu.

Ako získať investície?

Podrobnejšie podmienky aj detaily o prvom z menovaných správcov, približujeme v článku CB ESPRI Impact One: nový fond na financovanie projektov s pozitívnym spoločenským vplyvom.

Čo sa týka správcu Sociálni Inovátori Impact Capital, zo spomínaných vyčlenených 10 miliónov eur slovenským organizáciám s pozitívnym spoločenským dopadom ponúka investíciu vo výške 50 000 eur - 800 000 eur.

Investičný proces prebieha nasledovne:

  • Po kontaktovaní fondu nasleduje úvodný poznávací rozhovor.
  • Predstavenie podnikateľského plánu projektu cez formulár „otázky a cash flow model“, ktorý je na stránke socialniinovatori.sk.
  • Zhodnotenie projektu cez predložený podnikateľský plán, vrátane cash flow.
  • Hĺbkové rozhovory pre posúdenie potenciálu a rizika projektu.
  • Investičná rada – prvotné (ne)schválenie.
  • Term Sheet – indikatívna ponuka.
  • Due diligence.
  • Investičná zmluvná dokumentácia.
  • Uzavretie transakcie.
  • Poskytnutie financií.

Celý proces v priemere trvá 2 až 3 mesiace. Zároveň na investičný proces nadväzuje monitoring a exit / splatenie dlhu.

Mikuláš Kresánek, konateľ Sociálni Inovátori Impact Capital uvádza, že investície do projektov s merateľným spoločensky prospešným dopadom predstavujú významný hnací motor pre dlhodobo udržateľnú ekonomiku Slovenska. Môžu podľa neho pomôcť v riešení spoločenských výziev - zamestnanosť, vzdelávanie, rozvoj komunít či dôstojnejšiu zdravotnú a sociálnu starostlivosť. „Na Slovensku máme viacero iniciatív vedených šikovnými ľuďmi s inovatívnymi riešeniami týchto výziev. Prostriedky z investičného fondu im dávajú príležitosť zavádzať riešenia rýchlejšie a zlepšovať tak kvalitu života v regiónoch. Budem rád, ak sa tieto iniciatívy transformujú na užitočné a ekonomicky udržateľné organizácie.“

O správcovi Sociálni Investori Impact Capital, s. r. o.

Správcovská spoločnosť Sociálni Inovátori Impact Capital, s. r. o. (SIIC) a fond SIIC Fund vznikajú ako vyústenie 10-ročnej priekopníckej aktivity družstva Sociálni inovátori v oblasti financovania projektov a organizácií so spoločensky prospešným dopadom. Zámerom Sociálnych inovátorov je dotvárať ekosystém pre riešiteľov spoločenských výziev a prinášať tak systémové zmeny v riešeniach spoločenských problémov. Pomáhajú im nastaviť podnikateľský model, štruktúru financovania a poskytnúť finančné zdroje na realizáciu a škálovanie riešení. To všetko s jasným cieľom – aby zodpovedné podniky, ktoré riešia spoločenské výzvy, boli nielen udržateľné, ale aj rastúce, inovujúce a udávajúce smer pre zvyšok ekonomiky. Prostredníctvom novovzniknutého investičného fondu SIIC chcú investovať do organizácií s pozitívnym spoločenským vplyvom v oblasti vzdelávania, zdravotnej a sociálnej starostlivosti a rozvoja komunít a podpore zamestnanosti v regiónoch.

Sociálni Inovátori prostredníctvom svojich aktivít doteraz realizovali viac ako 15 projektov v oblasti sociálnej ekonomiky, medzi nimi Nová Cvernovka, Bivio, WASCO, Národné centrum Vodného póla, Pekáreň Kruh, Zelený Bicykel v objeme viac ako 5 miliónov eur.

Zdroj: socialniinovatori.sk, tlačová správa sih.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky