Aprílová pomoc od štátu odchádza na účty do pár dní

Žiadateľom o príspevky prvej pomoci už odišlo na účty 96 094 364,29 eura. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny už odosielajú prvú pomoc za apríl, a to prakticky okamžite po zaevidovaní výkazov.

O príspevky za apríl možno požiadať do 31. mája 2020

O príspevky za apríl môžu zamestnávatelia a SZČO požiadať do 31. mája 2020. Tí, ktorí už o pomoc žiadali za mesiac marec a neprechádzajú do iného opatrenia, zasielajú úradom práce iba vyplnený výkaz za apríl. „Zjednodušili sme našu pomoc tak, že dnes už nie je potrebné podpisovať druhýkrát dohody, ak niekto žiada opakovane o príspevok v rámci toho istého opatrenia ako v marci. Zašle nám iba vyplnený výkaz, ten skontrolujeme a hneď odosielame financie. Preto aj v štatistikách už vidíme, že máme viac odoslaných platieb ako podpísaných dohôd,“ vysvetľuje aprílový proces minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Žiadatelia, ktorí žiadajú o príspevky prvýkrát, musia úradu poslať vyplnenú žiadosť aj výkaz. To isté platí v prípade, ak záujemca v apríli žiada o inú pomoc ako v marci. Pri opatrení č. 4 sa opätovne žiadosť nezasiela, príspevok sa poskytuje za marec, apríl a máj. Ak však žiadateľ medzičasom začne pracovať alebo podnikať, musí úradu práce, sociálnych vecí a rodiny oznámiť, že si v apríli, resp. máji, neuplatňujete nárok na príspevok.

Stav projektu „Prvá pomoc“ k 25. 5. 2020, 9:00

Spracované dohody Odoslané platby Vyplatené príspevky Počet osôb
Opatrenie 1 (od 6. 4. 2020) 13 733 14 613 22 865 639,49 € 67 088
Opatrenie 2 (od 9. 4. 2020) 42 264 47 658 14 924 261,83 € 43 025
Opatrenie 3A (od 17. 4. 2020) 2 907 2 339 23 539 843,70 € 76 649
Opatrenie 3B (od 17. 4. 2020) 13 055 10 240 32 236 289,43 € 191 556
Opatrenie 4A (od 23. 4. 2020) 10 925 11 012 1 447 029,84 € 11 266
Opatrenie 4B (od 23. 4. 2020) 994 725 94 500 € 1 093
Opatrenie 5 (od 1. 5. 2020) 0 3 306 986 800 € 3 306
Spolu 83 878 89 893 96 094 364,29 € 393 983

Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikateľské kilečko – schválené opatrenia od roku 2020 a neskôr

Od roku 2020 sa postupne zavedú opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia redukujúce byrokraciu a niektoré povinnosti podnikateľov.

Žiadosť o dotáciu na nájomné – postup ako ju podať

Praktická ukážka postupu podávania žiadostí o dotáciu na nájomné kvôli koronavírusu. S týmto návodom dokáže žiadosť podať každý.

Štvrté predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti do 31.8.2020

Sociálna poisťovňa predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší jeden mesiac, maximálne do 31. augusta 2020.

Príspevok (dotácia) na nájomné z pohľadu daní a účtovníctva

Príspevok na nájomné pre zatvorené prevádzky je ďalšou schválenou pomocou v koronakríze. Ako správne príspevky zaúčtovať a budú podliehať zdaneniu daňou z príjmov či DPH?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky