Cielené kontroly eKasy: neevidovanie tržieb aj falošné bločky

Kontrolná akcia Colného úradu Košice zaznamenala porušenia zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice až u polovice kontrolovaných podnikateľov. Najčastejšie neevidujú tržby.

Kontroly na vydávanie pokladničných dokladov z eKasy

Colný úrad Košice vykonal od začiatku roka 309 kontrol zameraných na vydávanie pokladničných dokladov pri predaji tovarov a služieb. V prevádzkach podnikateľov
uskutočnil kontrolné nákupy spojené s preverovaním údajov zasielaných do systému eKasa.

Colný úrad vykonával cielené kontroly na základe vlastných analýz evidencie tržieb z predaja tovarov alebo služieb v systéme eKasa. Kontroly boli zamerané na subjekty, pri ktorých bolo identifikované riziko podvodného správania.

Najčastejším porušením zostáva nezaevidovanie tržby v eKase

Najčastejším porušením zákona zostáva nezaevidovanie pokladničných dokladov pri prijatí tržby, pričom v prípade niektorých podnikateľov išlo o opakované porušenie tejto povinnosti. Následkom je zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k opätovnému porušeniu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Porušenie zákona bolo zistené v polovici prípadov.

Zabezpečenie eKasy, ktorá nebola v súlade so zákonom

Výsledkom práce colníkov bolo aj predbežné opatrenie v podobe zabezpečenia on-line registračnej pokladnice na základe dôvodného podozrenia z pozmeňovania údajov odosielaných do systému eKasa. Podnikateľ používal on-line registračnú pokladnicu, ktorá nespĺňala požiadavky podľa zákona a umožňovala tlač dokladov, ktoré síce pripomínali pokladničné doklady, avšak neobsahovali povinné náležitosti ako QR kód, kód pokladnice, overovací kód podnikateľa a ani unikátny identifikátor dokladu. Zároveň tieto doklady neboli zaevidované na chránenom dátovom úložisku. Takto prijatá platba za tovar alebo služby nebola zahrnutá v tržbách podnikateľa napriek tomu, že doklad bol zákazníkovi vydaný. Následná technická analýza pokladničného programu odhalila nezaevidovanie dokladov v systéme eKasa v sume predstavujúcej takmer jeden milión eur.

O tom, aké povinné náležitosti musí mať pokladničný doklad z eKasy, sa dočítate v článku Čo musí obsahovať pokladničný doklad z e-Kasy?

Prečítajte si tiež

Vďaka technickej expertíze pokladničného programu sa Finančnej správe podarilo zistiť všetky vytvorené falošné aj pravé pokladničné doklady. V danom prípade podnikatelia týmto spôsobom porušujú nielen zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ale aj súvisiace daňové predpisy, kedy takéto konanie, v prípade potvrdenia podozrenia, zakladá aj trestnoprávnu zodpovednosť.

Pravosť pokladničného dokladu zistíte cez aplikáciu Over doklad

Ak si nie ste istý, či ste nakúpili u „poctivého“ podnikateľa a či je vydaný pokladničný doklad v poriadku, jeho pravosť si môžete overiť pomocou bezplatnej aplikácie „Over doklad“, napríklad vo svojom telefóne alebo priamo na webovej stránke finančnej správy.

Ak zákazník chce overiť pravosť pokladničného dokladu priamo na webovej stránke finančnej správy, je potrebné zadať ID dokladu – číslo, ktoré nájdete na pokladničnom doklade z eKasy. V prípade, ak ho nemôžete nájsť, na webovej stránke zakliknete možnosť „nemám ID dokladu“ a doplníte iné údaje, vďaka ktorým finančná správa zistí, či ide o pravý doklad. Je potrebné zadať tieto údaje:

  • overovací kód podnikateľa (OKP),
  • kód pokladnice,
  • dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
  • poradové číslo, a
  • celkovú sumu.

Ak zákazník chce overiť pravosť pokladničného dokladu cez aplikáciu, bude potrebovať zosnímať do aplikácie QR kód pokladničného dokladu, ktorý je povinnou náležitosťou každého dokladu z eKasy. Ak doklad bude správny, po nasnímaní QR kódu sa zákazníkovi zobrazí rovnaký pokladničný doklad v elektronickej podobe, aký drží v rukách.

Je možné, že zákazník po overení dokladu zistí nezrovnalosť medzi pokladničným dokladom, a preto je možné po vyplnení údajov doklad odoslať na preverenie finančnou správou.

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?

Kontroly eKasy aj v jeseni: na ktoré prevádzky sa zameria?

Finančná správa pokračuje v kontrolách dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ako budú prebiehať a na čo sa pripraviť?

Akcia Horúce leto: finančná správa skontroluje letné prevádzky

Finančná správa počas leta zintenzívni kontroly evidencie tržieb v e-Kase. Okrem bežne kontrolovaných podnikov sa zamerajú na sezónne prevádzky a festivaly.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky