Súťaž Mladý inovatívny podnikateľ 2013

Už po siedmy krát majú mladí tvoriví podnikatelia bez ohľadu na to či sú živnostníci alebo majitelia väčšej firmy možnosť prihlásiť sa do súťaže Mladý inovatívny podnikateľ. Projekt je súčasťou celosvetovej súťaže Creative Young Entrepreneur Award.

Vyhlasovatelia súťaže

Junior Chamber International Slovakia a Združenie podnikateľov Slovenska. Projekt je organizovaný pod záštitou Ministera hospodárstva SR.

Spolupracujúce organizácie

Združenie mladých podnikateľov Slovenska
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Slovenský živnostenský zväz

Podmienky súťaže a prihlásenie do súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2013

Súťaž Mladý inovatívny podnikateľ 2013 je určená mladým ľuďom podnikajúcim v akejkoľvek oblasti.  Hlavný dôraz bude daný na aplikovanie kreatívneho prístupu vo svojom podnikaní. Po uzatvorení prijmania prihlášok do súťaže (01.05.2013) zasadne Rada garantov (expertov), ktorá  vyberie najlepších piatich mladých podnikateľov.

Do súťaže sa môže prihlásiť podnikateľ, ktorý je štátnym občanom SR a ktorý je vo veku 18 – 40 rokov (t. j. v roku 2013 dosiahol vek 18 rokov a neprekročil vek 40 rokov). Akceptovateľné sú všetky právne formy podnikania. Podnikateľ vyplní formulár, ktorý je identický s medzinárodným prihlasovacím formulárom. Hlavný dôraz je kladený na aplikovanie inovatívneho prístupu vo svojom podnikaní.

Na prihlásenie do súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2013 je potrebné stiahnuť vyplniť prihláška a zaslať ju na e-mailovú adresu invencia@invencia.sk, do predmetu uveďte: "Mlady inovativny podnikatel-Vase Meno".

Časový harmonogram národného kola Mladý inovatívny podnikateľ 2013

  • do 01. 05. 2013 - možnosť prihlásenia do súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2013
  • 02. 05. 2013 - 05. 05. 2013 - posúdenie nominácii a výber 5 finalistov
  • 06. 05. 2013 - 10. 05. 2013 - hearing, resp. diskusia s 5 finalistami v Bratislave
  • 21. 05. 2013 - slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v rámci 20. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

Ceny pre víťazov

Víťaz získa zájazd do zahraničia, ďalší finalisti získajú zapožičanie auta BMW s plnou nádržou. Všetci piati finalisti získajú aj vecné ceny. Taktiež bude udelená "Cena ministra hospodárstva SR" za najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh a "Ceny prvej dámy -  p. Silvie Gašparovičovej" za úspešný príbeh mladej podnikateľky. V roku 2013 bude udelená aj "Cena Samsung Electronics Slovakia". 

Mediálni partneri súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2013

Hospodárske noviny, dvojtýždenník Profit,  portál podnikajte.sk, RTVS a Webnoviny.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Poznáme víťazov súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2018

Dnes sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 12. ročníka celoslovenského projektu Mladý inovatívny podnikateľ 2018. Jeho úlohou je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti mladých kreatívnych, inovatívnych podnikateľov, ktorí sú úspešní vo svojom odvetví podnikania a zároveň môžu byť inšpirujúcim príkladom pre mladých ľudí, ktorí chcú začať alebo začínajú podnikať.

Prečo sa prihlásiť do súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2018?

V minulých rokoch bolo odmenených viacero finalistov súťaže Mladý inovatívny podnikateľ, ktorí sú dnes mladými, úspešnými podnikateľmi v rôznych odvetviach podnikania.

Zapoj sa do súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2018 a vyhraj atraktívne ceny

Dvanásty ročník súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2018 z dielne Junior Chamber International Slovakia, Združenia podnikateľov Slovenska a magazínu Profit hľadá svojho víťaza. Právna forma, odvetvie podnikania ako aj veľkosť firmy nie sú dôležité. To, čo zaváži, je balíček kreatívnych riešení a prístupu s dávkou modernizácie a invencie. Vekové rozmedzie uchádzačov o titul najlepšieho slovenského podnikateľa s inováciou v krvi je od 18 do 40 rokov.

Tomáš Bátovský: Včelárom až do konca života

Mladý podnikateľ Tomáš Bátovský sa už odmalička venuje včelárstvu. Je súčasťou rodinnej včelej farmy MaryBee, v ktorej si zákazníci okrem medu môžu objednať aj neobyčajnú službu – adoptovanie úľa. Vďaka odhodlaniu do práce a vysokým ambíciám sa umiestnil v pätici finalistov v súťaži Mladý inovatívny podnikateľ 2017.