Finančná správa vychádza v ústrety klientom

Finančná správa v uplynulom období predstavila sériu proklientských opatrení – špeciálnu linku pre živnostníkov, posilnenie call centra z dôvodu rozširovania povinnej elektronickej komunikácie či pripravované školiace dni pre podnikateľov.

Špeciálna linka pre živnostníkov a malých podnikateľov

Finančná správa spustila od augusta 2017 v rámci svojho call centra špeciálnu telefonickú linku pre malých a stredných podnikateľov. Špeciálna linka pre malých a stredných podnikateľov bude funguje od 1. augusta 2017 v rámci call centra finančnej správy. Malí a strední podnikatelia vďaka nej získajú individuálny prístup podľa svojich potrieb. Na infolinku sa malí a strední podnikatelia dovolajú po vytočení čísla 048/43 17 222 a zvolení voľby 2. Rovnako ako ostatní klienti finančnej správy, aj malí a strední podnikatelia, môžu komunikovať s call centrom Finančnej správy aj prostredníctvom live chatu či e-mailom.

Call Centrum finančnej správy úspešne funguje už tri roky. Len za prvý polrok 2017 odborníci Finančnej správy zodpovedali približne 167 000 dopytov. Najväčší záujem bol o informácie z daňovej oblasti. Rady k daniam fyzických či právnických osôb a DPH si telefonicky alebo e-mailom vyžiadalo už 500 000 občanov. Najväčší záujem o usmernenia je tradične 31. marca – tento rok práve v tento deň vybavili vyše 2 200 dopytov.

Call centrum finančnej správy funguje každý pracovný deň v čase o 8:00 do 16:00 hodiny na telefónnom čísle: 048/43 17 222. Operátori poskytujú informácie vyplývajúce z daňových zákonov bez posudzovania konkrétnych účtovných operácií a dokladov, ako aj bez posudzovania uzatvorených zmlúv. Ide o poskytovanie informácie z oblastí:

  • technická podpora,
  • dane z pridanej hodnoty,
  • dane z príjmov,
  • daň z motorových vozidiel, elektronická registračná pokladnica a virtuálna registračná pokladnica,
  • colná oblasť (clá, spotrebné dane) – táto voľba funguje 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Od októbra bude v call centre Finančnej správy posilnený tím odborníkov

Ako sa zaregistrovať na elektronickú komunikáciu prostredníctvom www.financnasprava.sk, keď mám nový občiansky preukaz? To je momentálne jedna z najčastejších otázok, ktoré dostávajú pracovníci call centra od podnikateľov. Túto informáciu bude potrebovať viac ako 100 000 firiem, na ktoré sa budú vzťahovať nové pravidlá komunikácie. Teda pripravovaná povinná elektronická komunikácia pre obchodné spoločnosti, ktorá vstúpi do platnosti od januára 2018.

V súvislosti s tým finančná správa pripravuje viaceré opatrenia, ktoré majú za cieľ lepšie informovať firmy, živnostníkov či občanov o novinkách, ktoré ich čakajú. Medzi prvé opatrenie patrí práve personálne posilnenie call centra od októbra 2017. Ide najmä o viac odborníkov na elektronickú komunikáciu, jej zriadenie a používanie. Klienti finančnej správy tak budú mať k dispozícii kvalitnejší a rýchlejší servis a dostupnejšie informácie. Zároveň Finančná správa posilní aj obsah informácií, ktoré budú k dispozícii na Portáli finančnej správy.

Školiace dni Finančnej správy pre živnostníkov

Finančná správa v spolupráci s členmi Konzultačnej rady zorganizuje v regiónoch aj školiace dni pre živnostníkov s možnosťou intenzívnej kampane o elektronickej komunikácii a elektronickom podávaní daňových priznaní, nielen vo forme B2B stretnutí, ale aj prostredníctvom vysvetľujúcej kampane.

Národná rada SR schválila novelu daňového poriadku, ktorá zavádza povinnú elektronickú komunikáciu pre právnické osoby od 1. januára 2018 a pre živnostníkov od 1. júla 2018.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Finančná správa vymaže niektoré účty na elektronické prihlasovanie

Na portáli finančnej správy je takmer 15 000 duplicitných účtov, ktoré klienti nevyužívajú. Finančná správa sa rozhodla takéto účty vymazať. Čo to bude znamenať pre používateľov?

Benefity a obmedzenia pre (ne)spoľahlivé daňové subjekty

Od roku 2022 je zavedený verejný index daňovej spoľahlivosti, ktorý hodnotí subjekty a zároveň umožňuje čerpať benefity či uplatňovať určité obmedzenia. Aké to sú?

Živnosť na kryptomeny: ako získať povolenie na poskytovanie služieb zmenárne a peňaženky pre virtuálnu menu

O kryptomenách sa hovorí čoraz častejšie. Ako získať povolenie na obchodovanie s kryptomenami a aké povinnosti takáto činnosť obnáša?

Firmy môžu prísť o cookies: poskytovateľ cookie líšt čelí žalobe

Belgický dozorný orgán rozhodol, že cookie lišta od IAB Europe je v rozpore s GDPR, čo môže ovplyvniť aj slovenských prevádzkovateľov webov. Ako sa vyhnúť problémom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky