Povinná elektronická komunikácia s finančnou správou od 1.7.2018 pre fyzické osoby – podnikateľov

Fyzické osoby – podnikatelia registrovaní pre daň z príjmov a ich zástupcovia sú povinní od 1.7.2018 komunikovať s finančnou správou jedine elektronicky. Ako si elektronický prístup vybaviť a je potrebné mať ho už v júli?

Povinnosť komunikovať elektronicky od 1.7.2018

Povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky sa fyzických osôb – podnikateľov týka od 1.7.2018. To však neznamená, že všetky fyzické osoby – podnikatelia sa musia registrovať do 1.7.2018. Napríklad, ak vznikne povinnosť podať daňové priznanie z motorových vozidiel v januári 2019, registráciu stačí vykonať až v januári 2019 pred podaním daňového priznania, avšak v dostatočnom predstihu, aby sa podnikateľ nedostal do situácie, že daňové priznanie musí podať elektronicky a elektronický prístup nemá. Ak má fyzická osoba – podnikateľ napríklad zamestnancov, prehľad o zrazených preddavkoch za mesiac jún 2018 už bude musieť v júli podať výlučne elektronicky, v papierovej podobe už akceptovaný nebude. V takom prípade je potrebné registráciu a autorizáciu pre elektronické služby s finančnou správou vykonať čo najskôr. Po 1.7.2018 už budú musieť byť všetky podania fyzických osôb – podnikateľov zasielané elektronicky (t. j. všetky daňové priznania, prehľady o zrazených preddavkoch, hlásenie o vyúčtovaní dane, ale napríklad aj žiadosť o vystavenie potvrdenia o nedoplatkoch a pod.).

Taktiež je dôležité spomenúť, že lehota na podanie daňových priznaní k dani z príjmov s odkladom o tri mesiace tento rok pripadá na 2.7.2018 (nakoľko 30.6.2018 je sobota, lehota sa posúva na najbližší pracovný deň). Avšak, ak fyzická osoba – podnikateľ plánuje podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby až 2. júla 2018, musí rátať s tým, že už tak nebude môcť urobiť v papierovej podobe, iba elektronicky. Ak podá do piatku, 29. júna 2018, môže si vybrať, či daňové priznanie podá papierovo alebo elektronicky.

V nasledujúcom texte vám priblížime proces registrácie a autorizácie, ktorý je potrebný na vybavenie elektronickej komunikácie s finančnou správou. Finančná správa však avizuje, že tento proces pre fyzické osoby – podnikateľov už čoskoro uľahčí. Už v júli, po termíne na podanie odložených daňových priznaní, plánuje nasadiť redizajn svojho portálu. „Bude to znamenať aj zlúčenie registrácie a autorizácie do jedného kroku. V praxi to bude od júla fungovať tak, že ak bude subjekt konať sám za seba, po dokončení registrácie sa na základe používateľom zadaných údajov systém PFS automaticky pokúsi identifikovať nového používateľa v prostredí finančnej správy, t.j. v jej registroch. Systém PFS vytvorí potrebné väzby automaticky. Tieto zmeny budú nasadené do produkcie hneď začiatkom júla, teda po uplynutí termínu na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov, uvádza Finančná správa vo svojom newslettri.

Registrácia na elektronickú komunikáciu pre fyzické osoby

Pre registráciu na elektronickú komunikáciu je potrebné navštíviť stránku finančnej správy a následne kliknúť na políčko v pravom hornom rohu s názvom „Registrácia“. Ak už je osoba registrovaná, tak sa prihlási a priraďuje si ku svojmu kontu ďalšie autorizácie na subjekty. Spôsoby registrácie a autorizácie si popíšeme nižšie.

Na výber sú tri možnosti, prostredníctvom ktorých sa môže subjekt registrovať:

1. Registrácia vyplňovaním registračného formulára

 • zobrazí sa formulár, v ktorom je potrebné vyplniť všetky polia označené hviezdičkou
 • odporúča sa aby si subjekt zvolil emailovú adresu, ku ktorej bude mať stály prístup (napr. neregistrovať si firemnú emailovú adresu)
 • následne po správnom vyplnení všetkých údajov je potrebné kliknúť na tlačidlo „registrovať“
 • o úspešnom prijatí registračných údajov je používateľ oboznámený 1. aktivačným emailom, ktorého súčasťou je aktivačný link, ktorého potvrdením (do 24 hodín od zaslania) dochádza k potvrdeniu aktivácie a používateľovi je vygenerovaný 2. aktivačný email, obsahujúci indentifikačné údaje, ktoré zadal pri registrácii (meno, priezvisko)

2. Registrácia s eID (občianskym preukazom s čipom)

 • pri registrácii s eID po presmerovaní a prihlásení sa na Ústredný portál verejnej správy pomocou eID karty – zadaním BOK-u, používateľ vyplní registračný formulár a klikne na tlačidlo „registrovať“
 • následne obdrží 1. aktivačný email, ktorý slúži na kontrolu údajov a po jeho potvrdení sa vygeneruje pre používateľa potvrdzujúci 2. aktivačný email
 • 2. aktivačný email obsahuje informáciu o úspešnej registrácii a link na prihlásenie sa do osobnej internetovej zóny (OIZ) – používateľ klikne na „Prihlásenie“ a následne v OIZ uvidí vpravo hore pri svojom mene aj pridelené ID

Poznámka: Predpokladom k používaniu eID karty je, aby používateľ mal na svojom počítači nainštalované nevyhnutné softvérové vybavenie pre prácu s eID kartou, čítačku čipových kariet a eID kartu. Potrebný softvér aj pre ostatné operačné systémy je k dispozícii na stránke slovensko.sk.

Článok pokračuje pod reklamou

3. Registrácia s kvalifikovaným, resp. zaručeným elektronickým podpisom (KEP-om)

 • pri registrácii KEP-om sa zobrazí podpisový komponent a používateľ podpíše svojim KEP-om registráciu, po podpise sa zobrazí registračný formulár, ktorý používateľ skontroluje, prípadne doplní a klikne na tlačidlo „registrovať“
 • následne obdrží 1. aktivačný email, ktorý slúži na kontrolu údajov a po jeho potvrdení sa vygeneruje pre používateľa potvrdzujúci 2. aktivačný email
 • 2. aktivačný email obsahuje informáciu o úspešnej registrácii a link na prihlásenie sa do osobnej internetovej zóny (OIZ) – používateľ klikne na „Prihlásenie“ a následne v OIZ uvidí vpravo hore pri svojom mene aj pridelené ID

Autorizácia používateľa elektronických služieb potrebná na elektronickú komunikáciu s finančnou správou od 1.7.2018

Ak je používateľ zaregistrovaný, je potrebné vykonať autorizáciu. Registrácia slúži len na oznámenie toho, „kto sme“, ale na to, aby sme definovali, za koho môžeme dokumenty podávať, je potrebné vykonať autorizácie k jednotlivým subjektom. Autorizácia predstavuje proces, pri ktorom sú registrovanému používateľovi pridelené prístupové práva k dátam daňového subjektu.

1. Autorizácia používateľa bez návštevy registrátora (daňového úradu)

 • používateľ používajúci KEP/eID kartu cez portál finančnej správy www.financnasprava.sk klikne na prihlásenie vpravo hore a následne klikne na „kvalifikovaný elektronický podpis
 • v rámci osobnej internetovej zóny si z ponuky vyberie Autorizácie a zastupovania
 • pre pridanie autorizácie používateľ v záložke „moje autorizácie k subjektom“ klikne na tlačidlo „žiadosť o autorizáciu“ a zaškrtne políčko „Žiadosť o autorizáciu za daňový subjekt“ alebo „Žiadosť o autorizáciu za subjekt SPD (spotrebné dane)“
 • používateľ podpíše žiadosť KEPom (klikne na „ZEP-om“) a následne klikne na „podať“

Poznámka: Odporúčame v osobnej internetovej zóne v „Schránke správ“ – „Správy“ a následnej voľbe zobraziť všetky správy používateľa skontrolovať, či bola žiadosť odoslaná, resp. prijatá.

Upozornenie:
Podpísanie dokumentu neprebehne v prípade, že nemáte platný certifikát na eID karte. Skontrolujte si teda dátum, kedy bol certifikát vydaný. V prípade, že bol vydaný do 31.10.2017, je potrebné navštíviť ktorékoľvek oddelenie dokladov a požiadať o výmenu certifikátu.

2. Autorizácia používateľa s návštevou registrátora (daňového úradu)

 • používateľ, ktorý nemá KEP alebo eID kartu, musí navštíviť daňový úrad kvôli autorizácii
 • používateľ predloží:
 • osobný identifikačný doklad (napr. občiansky preukaz, pas)
 • dokument (žiadosť) pre autorizáciu subjektu, ktorú môže nájsť vo svojej osobnej internetovej zóne, vyplniť ju elektronicky a následne vytlačiť
 • pri podávaní písomností elektronickou formou bez KEP-u/eID karty v dvoch kópiách dohodu, ktorú je potrebné podpísať pred registrátorom. Dohodu si môže používateľ stiahnuť na portáli finančnej správy – eSlužby – Elektronická komunikácia – Elektronické doručovanie dokumentov – dane (Dohoda o elektronickom doručovaní uzatvorená podľa §13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov)
 • registrátor po overení žiadosti a priložených dokladov vykoná autorizáciu s väzbou k registračnému ID kódu používateľa (vytvorí väzbu)

Po vykonani autorizácie s väzbou k registračnému ID kódu používateľa (vytvorení väzby) bude mať autorizovaný používateľ sprístupnené elektronické služby a zo svojej osobnej internej zóny bude môcť odosielať podania (dokumenty) elektronicky prostredníctvom buď dohody/KEP-u/eID karty.

Podrobnejšie informácie, príručky a návody (aj videonávody) k registrácii a autorizácii používateľa je možné nájsť na stránke portálu finančnej správy v sekcii Príručky a návody.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Čo si (ne)priniesť z Turecka, Tuniska či Egypta? Pozor na suveníry z dovolenky

Niektoré suveníry sú vyrobené z ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Za nelegálny dovoz hrozí nielen pokuta, ale aj odňatie slobody. Obchodníkom, s akým tovarom sa radšej vyhnúť?

Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Platba daní a správnych poplatkov kartou: postup

Cez portál finančnej správy možno uhrádzať dane aj správne poplatky kartou. Aké sú možnosti platby a ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky