Ako podať daňové priznanie online (pomocou občianskeho preukazu)

Ako podať daňové priznanie online (pomocou občianskeho preukazu)
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Občianske preukazy s elektronickým čipom možno využiť aj na podanie daňového priznania.

Na našom webe nájdete niekoľko článkov k vyplňovaniu daňového priznania k dani z príjmov, či už pre zamestnancov, živnostníkov alebo pre tých, ktorí prenajímajú nehnuteľnosť. Vyplnením daňového priznania sa povinnosti pre daňovníka nekončia. Daňové priznanie musí podať na daňovom úrade, čo znamená, že ho odnesie vytlačené na podateľňu daňového úradu, odošlete vytlačené poštou alebo vyplní a odošle elektronický formulár.

Pred podaním daňového priznania online je potrebné vykonať niekoľko krokov. Najskôr sa musíte na portáli finančnej správy registrovať. Následne musí prebehnúť autorizácia, čo znamená, že daňovému úradu potvrdíte, že ste sa registrovali skutočne vy. Autorizácia neprebieha automaticky následne po podaní žiadosti, ale môže trvať aj niekoľko dní. Po vykonaní týchto krokov máte účet na finančnej správe pripravený na podanie daňového priznania online (pomocou občianskeho preukazu).

Do procesu registrácie a autorizácie sa nepúšťajte skôr, ako budete mať nainštalovaný softvér pre používanie občianskeho preukazu (eID klient) a podpisovanie (balík aplikácií D.Suite/eIDAS).

Registrácia na portáli finančnej správy pre podanie daňového priznania online (pomocou občianskeho preukazu)

Registráciu na portáli finančnej správy môžete vykonať na ktoromkoľvek webovom prehliadači (napr. Chrome, Internet Explorer, Edge, Firefox, Opera). Na titulnej stránke finančnej správy (https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka) máte k dispozícii v pravom hornom rohu tlačidlo k začiatku registrácie. Z dostupných spôsobov registrácie vyberte „Registrácia s eID“.

Automaticky budete presmerovaný na Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk) a aplikácia eID klient Vás vyzve na zadanie BOK kódu. Zadajte BOK kód a stlačte „OK“.

Opätovne budete presmerovaný na webovú stránku finančnej správy. Otvorí sa Vám registračný formulár a webový prehliadač Vás upozorní na problém s načítaním údajov. V okne upozornenia kliknite na „OK“ a pokračujte vyplnením registračného formulára.

V dolnej časti registračného formulára Vás môže zaskočiť vyplnenie osobného identifikačného kódu. Kód si volíte podľa vlastného rozhodnutia, napr. ako kombináciu čísiel a písmen. Nemá predpísanú štruktúru.

Vyplníte bezpečnostný kód, tzv. CAPTCHA, označíte, že súhlasíte so spracovaním osobných údajov a kliknete na „Registrovať“. Na zadanú emailovú adresu Vám príde aktivačný email s linkom na dokončenie registrácie. Dôležité je neprehliadnuť upozornenie k platnosti aktivačného emailu, ktorá je 24 hodín. Po uplynutí tohto času bude registrácia zrušená a celý proces musíte absolvovať od začiatku.

Po otvorení aktivačného linku z emailovej schránky dôjde k presmerovaniu na webovú stránku finančnej správy s oznámením o úspešnom dokončení registrácie. O úspešnom dokončení registrácie Vám príde do emailovej schránky aj potvrdenie.

V potvrdení budete mať uvedené, že prvé prihlásenie je potrebné vykonať prostredníctvom občianskeho preukazu (eID karty).

Na titulnej stránke webovej stránky finančnej správy kliknete v pravom hornom rohu na „Prihlásenie“. Budete mať na výber z troch možností autentifikácie, teda sú k dispozícii tri spôsoby prihlásenia. Vyberiete „Ústredný portál verejnej správy“. Ak Vás eID klient vyzve na zadanie bok kódu, zadajte ho a kliknite na „OK“.

Na obrazovke sa Vám zobrazí osobná internetová zóna, ktorú tvoria tzv. dlaždice, v ktorých sa nachádzajú rôzne agendy súvisiace so správou daní. V šedom páse nad dlaždicami si všimnite, že k vytvorenému účtu zatiaľ nie je priradený daňový subjekt (teda vy), o čom webová stránka finančnej správy informuje textom „Neexistuje autorizácia k subjektu“ (červená šípka na obrázku nižšie). Je potrebné vykonať autorizáciu k daňovému subjektu (k vám) a to v agende „Autorizácia“ kliknutím na „Žiadosť o autorizáciu“ (zelená šípka na obrázku nižšie).

Autorizácia na portáli finančnej správy pre podanie daňového priznania online(pomocou občianskeho preukazu)

Zo žiadostí o autorizáciu vyberte „Žiadosť o autorizáciu na daňový subjekt“ a kliknite na „Potvrdiť“.

Zobrazí sa na obrazovke formulár žiadosti o autorizáciu na daňový subjekt. Žiadosť vyplňte, pričom ako právny titul vyberte „Osobné konanie“. Ostatné informácie vyplňte podľa skutočnosti.


V ľavom paneli je k dispozícii funkcia „Kontrolovať“. Pred podpísaním a podaním žiadosti o autorizáciu na daňový subjekt odporúčame formulár skontrolovať, či sú údaje uvedené správne a pomocou funkcie „Kontrolovať“ vykonať formálnu kontrolu.

Žiadosť je pred podaním potrebné podpísať. Kliknite na „Podpísať ZEP-om“. Otvorí sa okno aplikácie D.Signer/XAdES, pričom oznamuje, že „Dokument nie je podpísaný“. Kliknite na tlačidlo „Podpísať“.

Poznámka: Ak sa po kliknutí na „Podpísať ZEP-om“ nič na obrazovke nedeje, skontrolujte, či webový prehliadač blokuje otvorenie aplikácie D.Signer/XAdES. Ak áno, tak jej spustenie povoľte.

Overte, či máte v nastaveniach zvolenú možnosť pre generovanie elektronického podpisu použitím certifikátu ACA (generuje sa zaručený, resp. kvalifikovaný elektronický podpis) a následne kliknite na “Podpísať”.

Dokument sa podpíše a stav sa zmení na „Dokument bol podpísaný“. Okno aplikácie D.Signer/XAdES zavriete kliknutím na OK. Zároveň v ľavom paneli vedľa formuláru žiadosti o autorizáciu na daňový subjekt vidíte stav „Podpisy (1)“.

K žiadosti sa neprikladajú žiadne prílohy a podáte ju kliknutím na „Podať“. Zobrazí sa Vám oznámenie o odoslaní podania za fiktívny subjekt, pričom nejde o chybu. Podanie dokončíte kliknutím na „Potvrdiť“.

Zobrazí sa Vám ďalšie oznámenie, ktoré Vás informuje o odoslaní elektronického dokumentu – žiadosti o autorizáciu na daňový subjekt. Oznámenie môžete zavrieť. Žiadosť o autorizáciu na daňový subjekt musí finančná správa spracovať a až následne môžete podať daňové priznanie online (pomocou občianskeho preukazu). Po minuloročných komplikáciách s autorizáciou (článok Podajte daňové priznanie online s elektronickým občianskym preukazom (eID) ) máme v tomto roku skúsenosti, že žiadosti o autorizáciu boli vybavené v nasledujúci deň po jej odoslaní, ale aj s týždňovým odstupom. Odporúčame však autorizáciu vykonať s dostatočným časovým predstihom.

Čo robiť v prípade, ak autorizácia na portáli finančnej správy trvá dlho?

Vždy sa môžu vyskytnúť komplikácie, preto je vhodné myslieť aj na náhradné riešenie. Ak hrozí, že nestihnete vykonať všetky kroky k podaniu daňového priznania online pomocou občianskeho preukazu, majte prichystané tlačivo pre predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Podáte odklad daňového priznania, ktorý nie je sankcionovaný. Množstvo daňovníkov každoročne podáva odklad daňového priznania, preto sa nemusíte báť, že by ste sa týmto dostali do hľadáčika daňového úradu. Vzor odkladu daňového priznania a podrobnejšie informácie k odkladu daňového priznania si môžete bezplatne stiahnuť z nášho článku Odklad daňového priznania v roku 2017 a vzor odkladu.

Odporúčame zbytočne nečakať s podaním odkladu daňového priznania. Ak v predposledný deň lehoty na podanie daňového priznania za rok 2016 (t. j. 30.03.2017) nebudete mať vykonanú autorizáciu, radšej postupuje opatrne a podajte odklad daňového priznania. Ak ho podáte hoci 31.03.2017 na pošte, lehotu dodržíte.

Alternatívnym riešením môže byť podanie daňového priznania štandardným spôsobom, ak z rôznych dôvodov nechcete podanie daňového priznania odkladať. Vytlačené daňové priznanie osobne prinesiete na podateľňu daňového úradu alebo odošlete poštou.

Článok pokračuje pod reklamou

Prihlásenie na portál finančnej správy a podanie daňového priznania online (pomocou občianskeho preukazu)

Keď Vám príde na emailovú adresu správa s predmetom „Vytvorenie autorizácie k subjektu“ a textom „Vážený klient, bola Vám vytvorená alebo zmenená autorizácia k subjektu (meno subjektu), DIČ (číslo), Adresa portálu: www.financnasprava.sk Ďakujeme Vám za Váš záujem využívať naše elektronické služby. Finančná správa,“ znamená to, že môžete podať daňové priznanie online (pomocou občianskeho preukazu), prípadne využiť aj ďalšie možnosti v osobnej internetovej zóne.

Pre prihlásenie pomocou elektronického občianskeho preukazu kliknite na titulnej stránke finančnej správy na „Prihlásenie“. Z dostupných typov autentifikácie vyberte „Ústredný portál verejnej správy“.

Automaticky sa Vám otvorí internetová stránka Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) a okno aplikácie eID klient, ktorú máte nainštalovanú v počítači/notebooku. Zadaním šesťmiestneho BOK kódu a jeho potvrdením tlačidlom „OK“ sa prihlásite do osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy.

Na obrazovke máte tzv. dlaždice s rôznymi agendami a ponukami. Vyberte v agende „Katalógy“ možnosť „Katalóg formulárov“. Z katalógu elektronických formulárov vyberte v časti „Správa daní“ príslušné daňové priznanie. Ak chcete podať daňové priznanie k príjmom zo živnosti, tak rozbaľte zoznam pre „Daň z príjmov fyzickej osoby“ a následne vyberte možnosť „DPFOBv16 | Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2016 (platné od 1.1.2017)“ kliknutím na ikonu zošita s ceruzou.

Otvorí sa Vám nová stránka s elektronickým formulárom daňového priznania a ďalšími možnosťami na paneli vľavo, kde môžete pridávať prílohy k daňovému priznaniu, vykonať formálnu kontrolu vyplnenia daňového priznania, uložiť či nahrať XML súbor daňového priznania či napr. vytlačiť daňové priznanie (pred vytlačením sa uloží do formátu PDF).

Práca s formulárom je jednoduchá. Nepotrebné časti si môžete skryť kliknutím na tmavozelené pásy, v ktorých sa nachádza názov príslušnej časti. Formulár budete mať prehľadnejší. Dvojklikmi ľavým tlačidlom myši na príslušné riadky (kolónky) daňového priznania sa sumy automaticky dopočítajú.

Prílohy daňového priznania môžu byť napríklad vo formáte PDF alebo v obrázkových formátoch (napr. jpg, png). Tieto elektronické dokumenty, resp. súbory nemusia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom (po novom kvalifikovaným certifikátom).

Posledným krokom pri on-line podávaní daňového priznania je jeho podpísanie. Ak nemáte istotu, či ste daňové priznanie vyplnili formálne správne, kliknite na „Kontrolovať“. Ak kontrola prebehne bez zistenia nedostatkov, môžete pristúpiť k podpísaniu a podaniu daňového priznania. Podpisovanie daňového priznania sa vykonáva rovnako, ako podpisovanie žiadosti o autorizáciu na daňový subjekt (uvedené v článku vyššie).

Koľko času si vyhradiť na podanie daňového priznania online (pomocou občianskeho preukazu)?

Ak začínate pracovať s občianskym preukazom, vyhraďte si na proces autorizácie a registrácie aspoň dve až tri hodiny času. Softvér potrebný pre prácu s občianskym preukazom nájdete na stiahnutie na webovej stránke Ústredného portálu verejnej správy v časti „Na stiahnutie“. Kliknete na „Zistiť operačný systém“ a zobrazia sa tlačidlá na stiahnutie príslušného softvéru.

Čas strávený pri podaní daňového priznania online pomocou občianskeho preukazu závisí od niekoľkých faktorov, predovšetkým od komplikovanosti Vášho daňového priznania (rôzne druhy príjmov, uplatnenie nezdaniteľných častí, vyplnenie osobitných záznamov) a spoľahlivosti portálu finančnej správy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky