Videonávod na vyplnenie kontrolného výkazu DPH

Finančná správa zverejnila videonávod, ktorý má pomôcť podnikateľom pri vypĺňaní kontrolného výkazu k DPH.

Na podanie kontrolného výkazu DPH zostávajú podnikateľom dva týždne. Mesační platitelia ho budú tento mesiac posielať na finančnú správu po prvýkrát. Spoločne s daňovým priznaním na DPH je potrebné kontrolný výkaz DPH poslať do 25. februára 2014. Povinnosť podať elektronicky kontrolný výkaz DPH sa vzťahuje na všetkých platiteľov DPH, a to v termínoch na podanie daňového priznania na DPH. Februárový termín sa teda týka iba mesačných platiteľov dane z pridanej hodnoty, štvrťroční platitelia budú kontrolný výkaz DPH po prvý krát posielať v apríli 2014.

Finančná správa zverejnila videonávod, ktorý má podnikateľom pomôcť pri vyplňovaní kontrolného výkazu. Možno ho nájsť na portáli financnasprava.sk v časti „Rýchle odkazy – Príručky a návody“

Tlačivo kontrolného výkazu DPH je dostupné v osobnej internetovej zóne každého prihláseného používateľa portálu. Po prihlásení je dostupné v katalógu formulárov. Je možné ho vyplniť, skontrolovať logickými kontrolami a následne odoslať na finančnú správu. Na prípadné otázky od verejnosti je pripravené odpovedať Call centrum finančnej správy. Telefónne číslo je 048/431 72 22.

Zdroj: Tlačová správa Finančného riaditeľstva SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako vyplniť kontrolný výkaz DPH?

Ako správne vyplniť kontrolný výkaz? Aké údaje je potrebné mať k dispozícii a ako sa vykazujú v jednotlivých častiach kontrolného výkazu od 1.7.2023? Odpovede a praktické ukážky v článku.

Kontrolný výkaz DPH: aké údaje nájdete na OpenData portáli?

V boji s daňovými únikmi sú kontrolné výkazy k DPH dôležitým nástrojom. Čo všetko už finančná správa zistila a čo možno nájsť na transparentnom portáli?

Kontrolný výkaz od 1.1.2021 - vzor

Aké zmeny nastali v kontrolnom výkaze k DPH od roku 2021 a čo obsahuje jeho nový vzor?

Kontrolný výkaz k DPH

Kto je povinný podať kontrolný výkaz k DPH? Aká je lehota na jeho podanie? Má platiteľ dane vždy povinnosť podať kontrolný výkaz? Aké údaje a časti obsahuje kontrolný výkaz?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky