Oznámenie o chybách v kontrolnom výkaze DPH

Oznámenie o chybách v kontrolnom výkaze DPH

Finančná správa pripravila pre podnikateľov novinku. Po zaslaní kontrolného výkazu DPH im príde správa o technických chybách, ktoré v dokumente urobili. Oznámenie bude bezplatne zaslané do ich schránky správ na portáli finančnej správy.

Finančná správa začala poskytovať novú, neplatenú službu pre platiteľov DPH. Ide o správu o chybách v odoslanom kontrolnom výkaze DPH, ktorej obsahom bude upozorniť platiteľov DPH na niektoré možné chyby (najmä technického charakteru), ktoré urobili pri podaní kontrolného výkazu za uplynulý mesiac resp. štvrťrok.

Podnikateľ či živnostník, ktorý po skončení zdaňovacieho obdobia podá za toto obdobie v lehote od 1. dňa do 25. dňa nasledujúceho mesiaca kontrolný výkaz, v ktorom urobil chybu odhalenú informačným systémom finančnej správy, dostane do svojej „schránky správ“ na portáli finančnej správy správu o chybe v podanom kontrolnom výkaze. Na základe doručenej správy o chybe si platiteľ bude môcť sám opraviť chyby, ktoré urobil v podanom kontrolnom výkaze. Okrem iného sa tým vyhne možným pokutám. Platiteľ dostane do schránky na portáli finančnej správy správu o chybe najskôr nasledujúci deň po podaní kontrolného výkazu.

Príklady:

  1. Ak platiteľ podá kontrolný výkaz dňa 7. 10. 2014 a v tento istý deň bude kontrolný výkaz spracovaný, správa o chybe mu príde do schránky správ 8. 10. 2014. Následne môže do termínu na riadne podanie kontrolného výkazu DPH poslať opravný kontrolný výkaz DPH a vyhnúť sa tak prípadným sankciám.
  2. Ak platiteľ podá kontrolný výkaz dňa 25. 10. 2014, správa o chybe mu príde 26. 10. 2014. Nakoľko je to už po termíne na riadne podanie kontrolného výkazu DPH, môže poslať už len dodatočný kontrolný výkaz DPH.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Finančná správa SR

Zdroj článku je tlačová správa Finannčného riaditeľstva SR.


Zásielkový predaj a DPH

Stále častejšie kupujú občania z iných členských štátov výrobky zo slovenských e-shopov. Aké povinnosti sa týkajú dodávateľa, ktorý dodáva tovary občanom z iných členských štátov formou zásielkového predaja, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Kontrolný výkaz k DPH od 1.1.2017

Od 1.1.2017 sa bude používať nový vzor kontrolného výkazu k DPH. Prvýkrát sa bude nový kontrolný výkaz k DPH podávať vo februári. V nasledujúcom článku sa dozviete, aké zmeny v kontrolnom výkaze k DPH nastanú od roku 2017.

Daňová kontrola odhalila fiktívne reklamné služby

Dôležitú úlohu pri kontrole DPH v Považskej Bystrici zohrali kontrolné výkazy, ktoré prispeli k odhlaneiu fiktívnych obchodných transakcií s reklamnými službami. Výsledkom kontroly bol rozdiel na dani z pridanej hodnoty takmer pol milióna eur.

Kontrolný výkaz k DPH od 1.4.2016

V máji 2016 budú niektorí platitelia DPH podávať kontrolný výkaz k DPH prvýkrát v novej štruktúre.