Oznámenie o chybách v kontrolnom výkaze DPH

Finančná správa pripravila pre podnikateľov novinku. Po zaslaní kontrolného výkazu DPH im príde správa o technických chybách, ktoré v dokumente urobili. Oznámenie bude bezplatne zaslané do ich schránky správ na portáli finančnej správy.

Finančná správa začala poskytovať novú, neplatenú službu pre platiteľov DPH. Ide o správu o chybách v odoslanom kontrolnom výkaze DPH, ktorej obsahom bude upozorniť platiteľov DPH na niektoré možné chyby (najmä technického charakteru), ktoré urobili pri podaní kontrolného výkazu za uplynulý mesiac resp. štvrťrok.

Podnikateľ či živnostník, ktorý po skončení zdaňovacieho obdobia podá za toto obdobie v lehote od 1. dňa do 25. dňa nasledujúceho mesiaca kontrolný výkaz, v ktorom urobil chybu odhalenú informačným systémom finančnej správy, dostane do svojej „schránky správ“ na portáli finančnej správy správu o chybe v podanom kontrolnom výkaze. Na základe doručenej správy o chybe si platiteľ bude môcť sám opraviť chyby, ktoré urobil v podanom kontrolnom výkaze. Okrem iného sa tým vyhne možným pokutám. Platiteľ dostane do schránky na portáli finančnej správy správu o chybe najskôr nasledujúci deň po podaní kontrolného výkazu.

Príklady:

  1. Ak platiteľ podá kontrolný výkaz dňa 7. 10. 2014 a v tento istý deň bude kontrolný výkaz spracovaný, správa o chybe mu príde do schránky správ 8. 10. 2014. Následne môže do termínu na riadne podanie kontrolného výkazu DPH poslať opravný kontrolný výkaz DPH a vyhnúť sa tak prípadným sankciám.
  2. Ak platiteľ podá kontrolný výkaz dňa 25. 10. 2014, správa o chybe mu príde 26. 10. 2014. Nakoľko je to už po termíne na riadne podanie kontrolného výkazu DPH, môže poslať už len dodatočný kontrolný výkaz DPH.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako vyplniť kontrolný výkaz DPH?

Ako správne vyplniť kontrolný výkaz? Aké údaje je potrebné mať k dispozícii a ako sa vykazujú v jednotlivých častiach kontrolného výkazu od 1.7.2023? Odpovede a praktické ukážky v článku.

Kontrolný výkaz DPH: aké údaje nájdete na OpenData portáli?

V boji s daňovými únikmi sú kontrolné výkazy k DPH dôležitým nástrojom. Čo všetko už finančná správa zistila a čo možno nájsť na transparentnom portáli?

Kontrolný výkaz od 1.1.2021 - vzor

Aké zmeny nastali v kontrolnom výkaze k DPH od roku 2021 a čo obsahuje jeho nový vzor?

Kontrolný výkaz k DPH

Kto je povinný podať kontrolný výkaz k DPH? Aká je lehota na jeho podanie? Má platiteľ dane vždy povinnosť podať kontrolný výkaz? Aké údaje a časti obsahuje kontrolný výkaz?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky