Zuzana Šutyová


Výhody a nevýhody akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť ako jedna z právnych foriem podnikania. Aké sú jej výhody a nevýhody sa dozviete v nasledujúcom článku.

Založenie a vznik akciovej spoločnosti

Založenie akciovej spoločnosti je proces, ktorý sa vo väčšej miere podobá na založenie spoločnosti s ručením obmedzením. Ako sa zakladá akciová spoločnosť a čo všetko potrebujete na jej založenie?

Sadzby stravného (diéty) v roku 2015

Stravné (diéty) na rok 2015 je platné od 1. novembra 2014. Aké sú aktuálne sumy stravného (tzv. diét) pre rok 2015, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Zamestnanie dohodára v porovnaní so zamestnancom v roku 2015

Aké sú rozdiely pri zamestnaní dohodára v porovnaní so zamestnancom z hľadiska pracovného času, odvodov a nárokov týchto osôb podľa platnej legislatívy na Slovensku, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Povinné ukončenie starších dohôd k 30.6.2015

V súlade s novelou zákonníka práce sa od 1.7.2014 dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvárajú maximálne na dobu 12 mesiacov. Dohody uzatvorené v minulosti na dobu neurčitú je potrebné do 30.6.2015 ukončiť.


Ako zamestnať študenta – brigádnika v roku 2015

Leto je najlepšie obdobie pre študentské brigády. Kto je študent, aké typy dohôd môže uzatvárať a aké má povinnosti spojené s brigádou sa dozviete v nasledujúcom článku.

Dohody a odvody z dohôd (brigád) v roku 2015

Zamestnávatelia, hlavne začínajúci podnikatelia sa pri rozhodovaní medzi zamestnancom a dohodárom riadia hlavne výškou nákladov na zamestnanca, resp. dohodára, pričom významnou položkou sú odvody, ktoré musia za jednotlivé typy osôb zaplatiť. O odvodových povinnostiach dohodárov (brigádnikov) sa dozviete v nasledujúcom článku.

Cestovný príkaz a vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty v roku 2014

Väčšina zamestnancov alebo podnikateľov aspoň raz absolvovala pracovnú cestu. O cestovných náhradách pri tuzemských pracovných cestách zamestnancov sa dočítate v tomto článku.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky