JUDr. Jozef Petrík: Mnohí manažéri čaro personálneho lízingu iba objavujú

Spoločnosť EURO-PERSONAL podniká v oblasti personálneho lízingu a je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2008 systém manažérstva kvality. Medzi klientov spoločnosti EURO-PERSONAL patria významné spoločnosti ako PCA Peugeot Citroen Trnava, Samsung Electronics Galanta, DHL EXEL Slovakia Bratislava či SAS automotive Bratislava. O tom, čo podnikateľom prináša personálny lízing, sme sa zhovárali s konateľom spoločnosti EURO-PERSONAL s.r.o., JUDr. Jozefom Petríkom.

Pán Petrík, ako dlho Vaša spoločnosť podniká v oblasti personálneho lízingu?

Od roku 2006.

Čo Vás viedlo k podnikaniu v tejto oblasti?

Vo firme, pre ktorú som pracoval ako riaditeľ, sme využívali personálny lízing a ako spokojný klient som  vtedy videl, že tento typ zamestnávania má budúcnosť. Touto formou som sa snažil znižovať náklady pri navyšovaní výrobného programu. Pri počte 20 až 30 lízingových pracovníkoch som dokázal flexibilne reagovať na zvýšenie odbytu.

Ste teda pomerne mladá firma, ktorá úspešne podniká na vysoko konkurenčnom trhu personálnych agentúr. V čom si myslíte, že spočíva kľúč k Vášmu úspechu?

Myslím, že veľmi záleží na tom, ako nastavíte formu riadenia. Vo veľkých firmách generálny riaditeľ väčšinou nevie o všetkých problémoch, ktoré sú na prevádzkach. My máme v našej personálnej agentúre systém, vďaka ktorému viem o všetkom čo sa deje aj bez vyvíjania iniciatívy.

Mohli by ste uviesť konkrétny príklad?

Sme personálna agentúra, náš kľúčový biznis je personálny lízing. Máme niekoľko stoviek zamestnancov, ktorých prenajímame naším klientom. Každý nový zamestnanec dostane pri nástupe manuál. Sú v ňom okrem iného aj všetky kontakty a zamestnanec v prípade akéhokoľvek problému vie, koho má kontaktovať. Je tam aj tzv. červené číslo, ktoré slúži výlučne pre prípad, že by priamy nadriadený jeho problém nevyriešil alebo ho nerieši v primeranom čase. Červené číslo je kontakt na mňa. Každý zamestnanec teda vie, že má ako poslednú možnosť obrátiť sa na majiteľa firmy. Túto informáciu majú samozrejme aj naši manažéri. Každý z manažérov vie, že keď niekto z jeho podriadených bude volať v relevantnej záležitosti, príde o odmeny alebo aj o miesto. Nespokojný zamestnanec je pre mňa totiž indícia, že niečo nie je v poriadku a treba niečo robiť.

Článok pokračuje pod reklamou

Prístup k zamestnancovi je teda vo Vašej personálnej agentúre zvlášť dôležitý?

Naším zamestnancom ponúkame sociálny program vo väčšom rozsahu ako mnohé agentúry. V prípade finančných problémov zamestnancom napríklad ponúkame bezúročné pôžičky do výšky 1000 až 2000 eur. Výška záleží od toho ako dlho u nás zamestnanec pracuje. Splátky si môže rozložiť na takú dobu, aby to výrazne nepocítil na výplate. Musí sa však zaviazať, že neskončí pracovný pomer, kým pôžičku nesplatí. Ak nastane situácia, že musí odísť, musí zaplatiť dlžnú sumu i úrok. Zamestnanci tento typ benefitov oceňujú a nastavenie podmienok ich motivuje dodržiavať pracovnú disciplínu, aby neprišli o pracovné miesto.

Aké boli začiatky Vášho podnikania v oblasti personalistiky?

Ako som povedal, náš hlavný biznis je personálny lízing. Naše služby využívajú väčšinou výrobné firmy, ktoré sú obvykle súčasťou nadnárodných koncernov. Medzi našich klientov patria napríklad výrobné závody Samsungu alebo Peugeotu na Slovensku. Stať sa dodávateľom týchto firiem v akejkoľvek oblasti je pomerne náročné. Inak tomu nie je ani pri personálnom lízingu. Na to, aby sme sa stali dodávateľom napríklad Peugeotu sme museli vyvinúť veľké úsilie. Podobné spoločnosti si svojich dodávateľov preverujú.  Okrem pomerov vo firme potenciálneho dodávateľa sa zaujímajú aj o osobné pomery majiteľa. Schránkové spoločnosti nemajú šancu, je potrebné mať odborný personál a byť stabilnou spoločnosťou v branži. Výrobné závody, ktoré sú našimi klientmi často vyžadujú ľudí, ktorí majú určitý stupeň odborného vzdelania a praxe. Zamestnanci preto musia prejsť náročnými testami. Nehľadáme ľudí, ktorí si chcú iba zarobiť a o dva mesiace odísť do zahraničia. Takí zamestnanci nie sú perspektívni. Snažíme sa robiť výber tak, aby zamestnanci spĺňali predstavy a požiadavky našich odberateľov. Tu je značná časť pridanej hodnoty, ktorú tvoríme pre našich zákazníkov.

Aké typy firiem využívajú tento model zamestnávania?

Predovšetkým zahraničné spoločnosti, ktoré s personálnym lízingom už majú skúsenosti. Stav zamestnancov musí v podniku kopírovať aktuálne výrobné potreby. Preto, keď namiesto 200 tisíc áut bude potrebné vyrobiť  150 tisíc áut, bude taktiež potrebné znížiť kmeň zamestnancov. Tento model využívajú hlavne automobilky, alebo spoločnosti v elektrotechnickom  priemysle, kde je pásová výroba. Tento druh prác nie je veľmi atraktívny, a preto tu existuje pomerne vysoká fluktuácia. V týchto prípadoch je personálny lízing vhodným nástrojom na zabezpečenie plynulosti pásovej výroby.

Služby personálnych agentúr sú teda využívané predovšetkým vo výrobe?

Výroba tvorí gro, niektoré podniky využívajú služby personálnych agentúr aj v oblasti služieb. Napríklad v call-centrách, alebo na odpočty energií. My sa však na túto činnosť neorientujeme.

Vaša personálna agentúra sa venuje výhradne personálnemu lízingu alebo vyhľadáva aj kmeňových zamestnancov pre zákazníkov?

Venujeme sa aj vyhľadávaniu zamestnancov, ale prioritou je personálny lízing. Nerobíme celú škálu služieb, ktorú činnosť personálnych agentúr teoreticky zahŕňa. Koncentrujeme sa na personálny lízing a to najmä v pre zákazníkov z automobilového a elektrotechnického priemyslu. Čiastočne pôsobíme aj potravinárskom priemysle.

Vedeli  by ste v krátkosti zhrnúť výhody personálneho lízingu pre podnikateľa?

Výhodami sú flexibilita a menej starostí. Podnikatelia väčšinou porovnávajú náklady na mzdu vlastného zamestnanca a náklady na agentúrneho zamestnanca. Takéto zjednodušené porovnanie je však nesprávne a dá sa povedať, že skresľujúce. Pri porovnávaní nákladov netreba zabúdať na ďalšie súvisiace náklady, ako sú platy personalistov, ktorí vyhľadávajú zamestnancov, náklady na návštevy trhov práce, alebo mzdového účtovníka. V prípade práceneschopnosti nášho zamestnanca vieme dať odberateľovi flexibilne náhradu. Keď máme kontrakt na 150 ľudí, tých 150 ľudí je u odberateľa v práci každý deň. Kmeňoví zamestnanci môžu ochorieť, neprísť do práce a komplikovať tak zamestnávateľovi život. Pri zamestnancovi, ktorého dodá personálna agentúra ako je naša, je obvyklé poskytnúť napr. za chorého zamestnanca náhradu. Náš klient sa tak môže plne koncentrovať na svoj hlavný biznis, pretože vie, že počet ľudí, ktorých potrebuje vo výrobe, v nej každý deň bude. Ďalšou výhodou je aj fakt, že takýto zamestnanci nezakladajú odbory.

Podnikateľovi sa taktiež odbúra agenda súvisiaca s výberom a starostlivosťou o zamestnanca. Keď potrebuje znížiť počet zamestnancov, nemusí platiť odstupné. Iba nám oznámi, že v zmysle zmluvy bude potrebovať menší počet zamestnancov.

Aké výhody prináša tento model zamestnancovi?

Keď zamestnanec nastúpi k nám, vždy má pracovnú alternatívu. Aj keby prišiel o prácu v jednom podniku, má možnosti pracovať inde.  Vieme mu ponúknuť inú prácu v rámci Slovenska alebo v Čechách. Samozrejme, veľmi dobrý zamestnanec má možnosť prejsť do trvalého pracovného pomeru priamo s firmou, v ktorej pracuje. Má teda aj možnosť kariérneho rastu.

Stáva sa to obvykle, alebo je to pre personálnu agentúru skôr neželané?

Nie je to neželané, ale máme túto situáciu zmluvne ošetrenú. Naši klienti totiž získavajú výhodu, že zamestnajú človeka, o ktorom už všetko vedia. V minulosti bola dohodnutá aj odmena, ak sa nám stalo, že náš zamestnanec začal pracovať u klienta, ktorý si ho predtým prenajímal. V súčasnosti je to ošetrené iba  tak, že namiesto toho zamestnanca môžeme dať na dané pracovné miesto nového.  Nám ako personálnej agentúre sa tak nezníži počet zamestnancov v podniku.

Od akej veľkosti je štandardné, že sa podnikatelia začnú zaujímať o personálny lízing?

Bežne od 50 zamestnancov, ak vedia o tejto forme. Niektorí manažéri firiem vedia o existencii personálneho lízingu, ale nepoznajú podrobnosti. Je to tým, že majitelia firiem majú pocit, že takýto zamestnanci znamenajú vyššie náklady. Objem zamestnancov cez personálny lízing sa však každoročne zvyšuje.

Keď chce podnikateľ využiť služby personálnej agentúry, je určený minimálny počet zamestnancov, ktorých musí vziať? Ak by chcel piatich, je pre neho relevantné obrátiť sa na personálnu agentúru?

Dobrá agentúra by nemala odmietnuť žiadnu požiadavku. Aj podnikateľ, ktorý chce dnes päť zamestnancov, môže chcieť o tri roky päťdesiat. Samozrejme, piati ľudia nebudú mať prideleného jedného manažéra len pre seba. Manažér si však nájde spôsob ako s nimi komunikovať a zabezpečiť plynulosť dochádzky a všetkých povinností. Myslím, že nie je stanovený žiadny limit.

Ak chce podnikateľ využiť personálny lízing, musí sa zaviazať na určitý na čas, počas ktorého bude ľudí zamestnávať?

Je to vec dohody, zmluva musí byť vyvážená a výhodná pre obe strany. Žiadny podnikateľ sa nemusí zaviazať, že zoberie ľudí na niekoľko rokov. Je stanovená iba výpovedná lehota, ktorá je určitou garanciou, že počas výpovednej lehoty dokáže naša agentúra zohnať pre ľudí náhradnú prácu. Samozrejme, sú možné aj individuálne podmienky.

Ak podnikateľ nie je spokojný s niektorým zamestnancom, môže požiadať o výmenu?

Samozrejme, je to zmluvne ošetrené. Na výberovom konaní môže človek pôsobiť dobrým dojmom, ale na konkrétnej pozícii môže zlyhať. Najväčším problémom býva, keď ide nový zamestnanec hneď po nástupe k lekárovi. Zamestnávateľ nepozná jeho kvality a nevie, či je daná choroba naozaj relevantná. Zamestnávateľ to neskúma, ale niekedy už o daného zamestnanca nemá záujem. Preto odporúčame novým zamestnancom v úvodných týždňoch zbytočne neabsentovať.

Ďakujem a prajeme veľa úspechov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako efektívne komunikovať zmeny či inovácie vo firme

Komunikácia so zamestnancami pri väčšej zmene vo firme je kľúčová pre jej úspech – ako ju uchopiť, čo by malo byť súčasťou jednotlivých komunikačných fáz a na čo dať pozor?

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Hodnotiaci rozhovor: ako ho viesť a aké otázky sa (ne)pýtať?

Objektívna spätná väzba zamestnancov aj manažérov má pre firmu veľký význam. Aké benefity prináša a aké sú zásady správneho vedenia hodnotiaceho pohovoru?

Prepúšťanie počas krízy: ako komunikovať výpovede efektívne a ľudsky

Ako pristupovať k výpovediam ľudsky v čase, keď firmu zasiahla kríza a je nutné prepúšťať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky