Katarína Remiaš (1st CLASS AGENCY, s.r.o.): Alfa a omega úspechu sú radosť z práce, kreativita a dobré vzťahy

1st CLASS AGENCY, s.r.o. je agentúra, ktorá poskytuje služby v oblasti public relations, komunikácie reputation a event manažmentu. Medzi klientov 1st CLASS AGENCY patria významné značky ako Kofola, McDonald´s, Tchibo, Hyza, Penam, Partners Group SK a ďalší.

Katarína Remiašová Stupková založila spoločnosť v roku 2007 spolu s bývalou kolegyňou Andreou Trávničkovou. Vstup do podnikania pre ne znamenal prirodzené pokračovanie a profesionálnu výzvu realizovať svoje skúsenosti, ako aj možnosť uplatniť svoju odbornosť a kvality na rozvíjajúcom sa trhu PR služieb na Slovensku. Od roku 2013 riadi Katarína firmu sama.

Čím dlhšie by som podnikanie odkladala, tým menej odvahy by som na to mala

Katarína bola od detstva komunikatívny človek a milovala spoločnosť. „Je pravda, že pôvodne som chcela študovať právo, lebo mám silný cit pre spravodlivosť, ale na školu som nebola prijatá. Myslela som si, že Ekonomická univerzita, na ktorú som napokon išla, ma vôbec nebude baviť. No špecializácia na marketing ma oslovila a už vtedy som cítila sympatie k PR, o ktorom sme sa učili iba letmo na pár stranách.“ Počas školy pracovala pre viaceré marketingové agentúry, kde získavala prvé cenné skúsenosti. Po škole vycestovala do Anglicka, kde ďalšie dva roky strávila prácou a štúdiom jazyka a PR. „Musím priznať, že ma iritovalo, ako je vnímané Slovensko v Anglicku a nielen tam. A keďže som srdcom silný Slovák, začala som sa zamýšľať, ako imidž Slovenska v zahraničí zlepšiť a zvýšiť o ňom povedomie. Ešte počas pobytu v Anglicku som preto napísala svojmu diplomovému vedúcemu, že by som chcela pokračovať doktorandským štúdiom a v práci sa zamerať práve na imidž Slovenska.“ Vtedajší vedúci Kataríninej diplomovej práce sa práve v tom čase stal ministrom. „Navrhol mi, že môžem začať robiť PR na jeho ministerstve, ktoré sa začalo orientovať na regionálny rozvoj. Ministerstvá a štátna správa v období okolo roku 2000 príliš o koncepčnej komunikácii a PR nevedeli. Ako súčasť mojej práce na ministerstve som v tom istom roku vypracovala jeden z prvých ucelených koncepčných PR a komunikačných manuálov pre štátnu správu a ako by sa mali pripravovať PR stratégie.“ Po skončení funkčného obdobia skončila na ministerstve a presunula sa do súkromnej sféry.

V spoločnosti PENTA mala od roku 2002 na starosti PR a komunikáciu všetkých projektov v zdravotníctve, ako aj internú komunikáciu vo firme a Nadáciu Penta. „Na pohovore som uspela z takmer päťdesiatich uchádzačov. Práca v Pente ma úplne pohltila a umožnila mi naučiť sa kvantum nových vecí. Dostala som neuveriteľne veľké kompetencie, samostatnosť a zodpovednosť. Boli sme výborná partia ľudí, takže práca bola naozaj radosťou.“ Po piatich rokoch nonstop nasadenia však Katarína začala pociťovať únavu. „Päť rokov v Pente v takom nasadení bolo ako desať cenných rokov inde. Bolo načase posunúť sa ďalej. Jedným z možných smerov bolo začať v oblasti PR podnikať. Povedala som si, že ak podnikať, tak treba začať hneď. Čím viac to budem odkladať, tým ťažšie bude začať neskôr. Práve vtedy som sa stretla s bývalou kolegyňou, ktorá po odchode zo zamestnania pracovala rok na voľnej nohe a zhodli sme sa, že na trhu v oblasti PR chýba vzdelávanie. Hneď v tom roku sme spoločne založili firmu a začiatok nášho podnikania bol založený najprv na vzdelávaní. Biznis model sme postavili na odborných PR konferenciách a školeniach. Našli sme dieru na trhu.“

Naše meno sa začalo šíriť a niektorí nás začali považovať za malého PR tigra

Katarína mala na začiatku jasnú predstavu, ako spoločnosť rozbehnúť a so spoločníčkou vyhotovili plán konferencií a naplánovali témy. „To, že to bol dobrý nápad, ukázala hneď prvá konferencia. PR, marketingoví a komunikační odborníci akoby čakali len na to. Záujem bol veľký. Za prvý rok sme urobili štyri konferencie a pridali sme k nim seriál odborných PR workshopov. Do názvu konferencií sme zakomponovali názov agentúry, čím sa nám podarilo v rekordne krátkom čase získať nielen znalosť nášho mena 1st CLASS, ale vďaka kvalite a profesionálnym školeniam sme rýchlo ukázali trhu, že sme agentúra, ktorá sa v problematike vyzná.“ Účastníkov na konferencie zháňali z pracovnej databázy. „To bola naša kľúčová vec a najcennejšia devíza. Databázu sme budovali vo firme už od jej začiatku. Obsahovala mená a kontakty ľudí z marketingu a PR v súkromnej sfére, v štátnej správe i samospráve. Bola mimoriadne kvalitná a pravidelne aktualizovaná. Obsahovala takmer tritisíc kontaktov. Stačilo v podstate urobiť mailovú pozvánku a spätná väzba bola okamžitá.“

Článok pokračuje pod reklamou

Prvého pol roka pracovali obe z domu. Pre Katarínu bolo spočiatku veľmi ťažké zvyknúť si na home office. „Komunikovali sme cez počítač a pravidelne sme sa stretávali u jednej alebo u druhej na káve a riešili sme našu podnikateľskú agendu. Keď sme videli, že spoločnosť má pravidelný mesačný obrat, prenajali sme si dvojizbový byt so skladom v rodinnom dome.“ Katarína sa musela naučiť orientovať v účtovníctve, právnych veciach, v riadení firmy a vo všetkom, čo súvisí s rozbehom a bežným chodom firmy. „Keď robíte v zamestnaní ako odborník na PR, venujete sa len tomu, keď však zakladáte firmu bez veľkého počiatočného kapitálu, musíte byť odborníkom na všetko v rámci manažmentu. Externe sme si zabezpečovali iba právne, účtovné a mzdové služby.“

V oblasti PR, ale nielen v nej, je pri udržiavaní a riadení biznisu kľúčové mať dobré vzťahy a budovať ich s ľuďmi, ktorí v PR robia, či sú to kolegovia, potenciálni klienti, médiá, dodávatelia a iné spriatelené strany. „Túto skutočnosť som si však naplno uvedomila, až keď sme rozbiehali vlastnú firmu. Ak by som mohla vrátiť svoj dovtedajší profesijný čas späť, tak by som oveľa intenzívnejšie budovala vzťahy, získavala kontakty a profesijné priateľstvá.“ Dopyt po školeniach narastal a vďaka úspechu konferencií mohla firma ďalej investovať výnosy, ktoré produkovala. Vďaka konferenciám a najmä vďaka odborným workshopom začali spoločnosť oslovovať so záujmom samotní klienti a pozývať ju do tendrov na PR agentúru. Na niektoré prvé zákazky spoločnosť dokonca oslovili české PR agentúry, ktoré hľadali PR partnera na Slovensku. Katarínina spoločníčka po pár mesiacoch od založenia firmy odišla na materskú. „Pôvodný zámer bol spoločne usporadúvať konferencie a klientov si deliť. Človek mieni, pán Boh mení. Táto situácia zmenila naše podnikateľské plány hneď na začiatku a v podstate kompletné riadenie firmy som musela prevziať ja.“ Prvého zamestnanca prijali po roku aktívnej činnosti. „Bol u nás dva týždne,“ spomína Katarína. „Nie vždy sa podarí odhadnúť zamestnanca, a toto bola zamestnankyňa, ktorá mala ambíciu riadiť zemeguľu bez riadnych skúseností v PR. Rozlúčili sme sa rýchlo. Získanie kvalitného prvého zamestnanca vyšlo až na druhý pokus a veľmi úspešne. Hľadali sme cez odporúčania známych, pričom kolegyňa robí vo 1st CLASS dodnes.“

Každá firma neustále prechádza určitými míľnikmi a vývojom

Faktorom pre úspech však nie sú len kontakty, ale rovnako kvalita práce. „Môžete mať kontaktov koľko chcete, no ak neurobíte dobrú robotu, kontakty a vzťahy skončia. Dnes si málokto môže dovoliť neprofesionálnu prácu.“ Katarína tvrdí, že základom pre kvalitnú prácu je robiť veci s radosťou a preto, že vás bavia. „ Môj prístup spočíva vo filozofii nebrať podnikanie priveľmi vážne, ale robiť robotu, ktorá ma baví. Snažím sa nájsť v tom, čo robím, vždy to pozitívne a prínosné. Našťastie je PR veľmi kreatívna, záživná a neustále sa meniaca práca. Snáď ani jeden deň nie je rovnaký ako druhý. Akonáhle by mala práca skĺznuť do stereotypu a prestať prinášať radosť, firmu by som musela buď radikálne zmeniť alebo zatvoriť. Podnikanie iba za účelom dosahovania ziskov by bolo na úkor samého seba. Zisk je síce dôležitý motív podnikania, ale sebarealizácia a radosť z práce patrí tiež k tým dôležitým.“ Spoločnosť sa začala rozvíjať a pomer PR vzdelávania a poskytovania PR poradenstva pre klientov sa postupne začal meniť v prospech poradenstva.

Kvalita poskytovaných služieb a produktov je dlhodobá devíza a základ dobrého imidžu.

1st CLASS poskytuje celú škálu PR služieb pre rôznych klientov, od finančného sektora, cez zdravotníctvo, fashion, až po elektroniku. Najviac klientov má agentúra v oblasti rýchloobrátkového tovaru a potravinárstva. „Začali sme u klientov vyhrávať tendre a pomer konferencií a konzultácií pre klientov sa po troch rokoch vyrovnal.“ Katarína sa musela aktívne zamerať na to, aby sa naučila prácu viac delegovať. „Musela som sa naučiť nechať človeku samostatnosť a iba vhodnou formou jeho prácu kontrolovať. Výber šikovných ľudí, na ktorých som sa mohla spoľahnúť a dôverovať, bol pri výbere zamestnancov dôležitý. A podarilo sa. Dnes máme stabilný tím ľudí a minimálnu fluktuáciu.“ V roku 2012 bola na dovolenke prvýkrát bez počítača. „Mohla som sa už maximálne spoľahnúť na svoj tím, pretože viem, že svoju prácu robia výborne.“ V živote firmy a podnikaní Kataríny nastal zlom v roku 2012, keď sa spoločníčka, ktorá sa vrátila z materskej dovolenky, rozhodla zo spoločnosti vystúpiť. Mala inú predstavu o sebarealizácii, a preto chcela ísť vlastnou cestou a rozvíjať vlastný projekt, nad ktorým uvažovala už dlhodobo. Obdobie dohody a podmienok odchodu z firmy trval približne pol roka. „Spoločenská zmluva a podiely partnerov by mali kopírovať skutočný a aktuálny podiel práce a hodnoty partnerov vo firme. Treba preto tieto podiely aktualizovať v spoločenskej zmluve podľa skutočnosti. Keď rozbiehate biznis, počítate s tým, že do toho obaja vložíte rovnakú časť, alebo sa dohodnete na tom, kto akú časť prinesie, čo je však potrebné v spoločenskej zmluve zohľadniť. Ako náhle sa zmení situácia v živote firmy, napríklad, že jeden z partnerov dlhodobo nebude pracovať, treba si hneď v tom období sadnúť a komunikovať o zmene a nových podmienkach.“ Od roku 2013 je Katarína jediným vlastníkom agentúry. „Rozvoj firmy je o tom, že musí byť komfortný pre váš osobný život, život zamestnancov a chod firmy.

Mojou ambíciou nie je rýchly rast a stať sa jednotkou na trhu. Už veľakrát sa osvedčilo, že nie vo veľkosti, ale v kvalite je sila. Omnoho dôležitejším cieľom je preto aj naďalej byť agentúra s veľmi dobrým menom, poskytovať prvotriedne služby a rásť tak, aby sme stihli náš tím personálne posilňovať kvalitnými ľuďmi.“

Netreba podnikanie brať príliš vážne, ale udržiavať si na situácie pozitívny pohľad

V otázke PR Katarína podnikateľom radí budovať meno spoločnosti vo svojej komunite klientov, dodávateľov, zamestnancov a vo svojej cieľovej skupine. „Je milión možností, spôsobov a komunikačných ciest, ako sa zviditeľniť a presvedčiť, že ste dobrí v tom, čo robíte a v čom ste profesionáli. V PR dnes nie je veda ovládať „remeselne“ základné PR nástroje. To, čo vás odlišuje, je kreativita, dobré a korektné vzťahy a radosť z práce, ktorú či chcete alebo nie, z vašej roboty cítiť,“ tvrdí a pokračuje: „Ak je kvalitná služba, výrobok alebo predmet podnikania, tak komunikácia ide veľmi ľahko a prirodzene. Musíte však najmä zaujať, pretože v súčasnosti nastáva pretlak informácií, a preto musíte byť niečím výnimoční. Ak chcete byť rýchlo zviditeľnení, treba vymyslieť niečo ojedinelé a unikátne, čím doteraz možno ešte nikto nekomunikoval.“ Pri komunikácií s ľuďmi odporúča každému byť príjemný. „Slušná a korektná komunikácia je vyhľadávaná a očakávaná. Stretnúť príjemného človeka, a nebodaj optimistu, poteší každého.“

Pri manažovaní svojho času Katarína niekedy narazila na problém so stanovovaním si priorít. „Dôležité je vedieť si stanoviť priority a naučiť sa časom delegovať úlohy v tíme. Je úplne prirodzené, že zo začiatku podnikania robíte všetko sami, a to od umývania riadu, varenia kávy pre návštevy, až po robenie biznis plánov a ponúk pre klientov. Ako náhle svoj tím posilníte, treba prácu posúvať na svoj tím. Musíte tiež vedieť povedať nie a uvedomovať si, čo stíhate a čo nie. Pre seba robte to, čo som ja sama prvých päť rokov nerobila - plánujte si predĺžené víkendy a minimálne raz do roka si dovoľte dovolenku.“ Mladým a začínajúcim podnikateľom radí: „Musíte sa naučiť povedať svoje názory asertívne, ale zároveň slušnou formou.“ Biznis a motivačnú literatúru Katarína skoro vôbec nečíta. „Verím, že sú to výborné knihy a obsahujú množstvo dobrých rád. Nepáči sa mi však štýl, akým sú písané a keď je pár rád rozpísaných na päťsto strán.“ Viac preferuje životopisy, číta rozhovory s úspešnými ľuďmi a motivuje sa (ne)úspešnými case studies. Pre zvýšenie šance na úspech v podnikaní odporúča mať myseľ otvorenú a sledovať nové príležitosti.

Buďte kreatívni a nebojte sa nových vecí. Stojte však zároveň nohami pevne na zemi.

„Každé podnikanie je individuálne. Snažte sa byť kreatívni a využívať v dobrom slova zmysle všetky podnikateľské, právne a ekonomické limity, ktoré vám môžu pomôcť firmu rozbehnúť. Majte poriadok v dobre postavených zmluvách a riadne vedené účtovníctvo. Plňte si povinnosti voči štátu a zároveň sa snažte zbytočne sa v začiatkoch nezadlžiť a svoje záväzky splácať. Rozbeh podnikania chvíľu trvá, chce to čas a trpezlivosť. Je dôležité, aby si firma po čase dokázala zarobiť minimálne na pokrytie nákladov. Niekedy to môže trvať aj dva roky, mali by ste na to byť pripravení a vydržať to.“

Náš tip: Ďalšie inšpiratívne príbehy a rady nájdete v e-booku a knihe 59 inšpiratívnych podnikateľských príbehov (Ako vybudovať úspešnú firmu na Slovensku)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Generačná výmena môže biznis posunúť vpred: príkladom je prešovská textilná firma

Zakladateľ OZEX Control System zveril firmu deťom, výsledkom je rozšírenie výroby a nová značka oblečenia. Čomu vďačia za hladký priebeh nástupníctva a prečo kladú dôraz na firemnú kultúru?

Za vznikom cukrárne DELIGHTILLI stojí diagnóza zakladateľky i láska k pečeniu

Našla dieru na trhu a založila bezlepkovú cukráreň, hoci polovicu zákazníkov tvoria ľudia bez alergií. Ako sa na úspechu firmy podieľa tím Petry Illeovej a čím v čase zdražovania potešila zákazníkov?

Konkurenčná výhoda firmy Profirol: inovácie a hodnoty v biznise

Vo firme s tieniacou technikou si zakladajú na férovosti a odbornosti. Ako zakladateľ Andrej Lehota firmu vedie, aby hodnotami žila a čím sa líšia od konkurencie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky