Jednoduchší proces zamestnávania cudzincov v priemysle

V priemysle je akútny nedostatok zamestnancov z dôvodu nezáujmu domáceho obyvateľstva. Situáciu môže riešiť udelenie národných víz občanom tretích krajín.

Poverená vláda schválila v stredu 27.9.2023 na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nariadenie, ktoré umožňuje udeľovanie národných víz pre cudzincov z tretích krajín, a to v zamestnaniach v oblasti priemyslu. Ide o selektívne otvorenie trhu práce v povolaniach s dlhodobým nedostatkom pracovnej sily. Rezort práce tak v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a ministerstvom vnútra flexibilne reaguje na aktuálne potreby trhu práce a tiež požiadavky zamestnávateľov.

V oblasti priemyslu je akútny nedostatok pracovníkov

V oblasti priemyslu, najmä v rozširujúcej sa automobilovej výrobe a jej subdodávateľských segmentoch, dlhodobo absentuje dostatočná pracovná sila z dôvodu nezáujmu zo strany domáceho obyvateľstva. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  rodiny pripravilo právny rámec, ktorý umožňuje jednoduchšie udeľovanie národných víz pre cudzincov z vybraných tretích krajín, a tým ich jednoduchší proces uplatnenia sa na našom trhu práce.

V záujme Slovenska je udeliť v jednom kalendárnom roku národné vízum pre 2000 štátnych príslušníkov z vybraných tretích krajín. Výber zamestnaní a určenie kvóty národných víz vychádza z údajov o vysokom počte voľných pracovných miest. Tieto profesie sú vhodné na realizáciu čiastočného otvorenia trhu práce.

Ide o nasledovné zamestnania:

 • operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle,
 • operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy,
 • montážny pracovník v strojárskej výrobe,
 • montážny pracovník elektronických zariadení,
 • montážny pracovník v chemickej, gumárenskej a plastikárskej výrobe,
 • operátor vysokozdvižného vozíka,
 • zvárač kovov,
 • nastavovač CNC prístrojov,
 • obrábač kovov,
 • stavebný a prevádzkový elektrikár,
 • údržbár.

Národné vízum na účel zamestnania môžu získať občania 17 krajín

Vďaka prijatému nariadeniu vlády môžu národné vízum na účel zamestnania získať občania:

 • Arménska,
 • Azerbajdžanu,
 • Bosny a Hercegoviny,
 • Čiernej Hory,
 • Filipín,
 • Gruzínska,
 • Indonézie,
 • Kazachstanu,
 • Kirgizska,
 • Moldavska,
 • Nepálu,
 • Severomacedónska,
 • Srbska,
 • Tadžikistanu,
 • Turkménska,
 • Ukrajiny alebo
 • Uzbekistanu.

Výber krajín vychádza zo štatistických údajov o najčastejších krajinách pôvodu občanov tretích krajín v spomínaných povolaniach v priemysle s ohľadom na pozitívnu skúsenosť zamestnávateľov, ako aj kultúrnu blízkosť. 

Národné vízum na účel zamestnania je možné udeliť maximálne na obdobie jedného roka. Štátny príslušník tretej krajiny môže naďalej pokračovať vo svojom zamestnaní aj po uplynutí jeho platnosti, avšak už na základe štandardných pobytových schém.

Nedostatok pracovníkov je aj v iných odvetviach

Ministerstvo práce informovalo, že viac ako 80-tisíc pracovných pozícií zostáva neobsadených. Najvyššiu mieru voľných pracovných miest však nevykazujú len profesie v strojárstve a automobilovom priemysle, ale aj v doprave, zdravotníctve a IT sektore. Obsadiť dlhodobo neobsadené pracovné pozície, o ktoré domáce obyvateľstvo nemá záujem, je dôležité pre udržanie rastu slovenskej ekonomiky. Rezort zároveň dodáva, že s nedostatkom pracovnej sily sa stretávajú viaceré krajiny Európskej únie. Jej deficit sa dnes prejavuje v rôznych sektoroch a povolaniach naprieč všetkými úrovňami vzdelania a zručností. Je to jeden z dôsledkov demografického vývoja a starnutia obyvateľstva. Okrem národných víz pre zamestnanie ľudí v oblasti priemyslu, chválila vláda aj národné víza na účel zamestnania obyvateľov z vybraných tretích krajín pre spomenuté oblasti, v ktorých máme dlhodobý nedosatok pracovníkov.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zákon o pobyte cudzincov na Slovensku: zmeny od 15.7.2024

Širšie možnosti pri udeľovaní národných víz, prísnejšie podmienky zmeny účelu pobytu aj zmeny pri uznávaní odbornej kvalifikácie. Prehľad navrhovaných noviniek pri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín.

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Novela zákona o službách zamestnanosti: novinky od 1.1.2023

Flexibilnejšia evidencia uchádzačov o zamestnanie, zmeny v rámci chránených dielní či pri zamestnávaní cudzincov. Čo prinesú nové opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu pracovných miest?

Ohlasovanie zamestnávania cudzincov je možné už aj elektronicky

Elektronizácia služieb uľahčí zamestnávateľom vybavovanie agendy v súvislosti so zamestnávaním cudzincov. Zároveň zautomatizovanie procesov výrazne odbremení aj pracovníkov úradov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky