Kandidáti do eurovolieb: Rusko nie je riziko, našou ekonomikou otrasie rozpad únie

Podľa lídrov kandidátok do eurovolieb neohrozujú slovenskú ekonomiku imperiálne ambície Ruska, ale prípadný rozpad EÚ a uprednostňovanie prerozdeľovania hodnôt pred ich tvorbou.

Otázky Združenia podnikateľov Slovenska lídrom kandidátok do Eurovolieb 2019

V súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu sa Združenie podnikateľov Slovenska rozhodlo prispieť k zvýšeniu kvality verejnej diskusie tým, že umožní vyjadriť kandidátom svoje názory a postoje k špecifickým otázkam, ktoré zaujímajú ich potenciálnych voličov z radov slovenských podnikateľov. 

S krátkym dotazníkom oslovilo lídrov kandidátnych listín desiatich politických strán, t.j. všetkých parlamentných politických strán (SMER, SaS, OĽANO, ĽSNS, SME RODINA-Boris Kollár, SNS, MOST-HÍD) a troch mimoparlamentných strán (koalícia PS/SPOLU, KDH, SMK), ktoré majú podľa prieskumov verejnej mienky najvyššie preferencie spomedzi mimoparlamentných politických strán.

Kandidátom Združenie podnikateľov Slovenska položilo 5 otázok a ich úlohou bolo vyznačiť pri každej odpovedi len jednu možnosť (niektorí vyznačili aj viac odpovedí).

Čo si myslia nádejní europoslanci

Z odpovedí lídrov kandidátnych listín na dotazník ZPS vyplývajú tieto závery:

  • Záujem slovenských malých a stredných firiem je zahranično-politická orientáciu na EÚ
  • Najväčším externým rizikom pre slovenskú ekonomiku je rozpad EÚ a dlhodobé uprednostňovanie politiky prerozdeľovania pred tvorbou hodnôt v EÚ.
  • Slovenské ekonomické záujmy možno najlepšie podporiť tlakom na odstraňovanie protekcionistických a diskriminačných opatrení namierených proti našim podnikateľom na vnútornom trhu EÚ, aktívnym otváraním dverí pre slovenský obchod a investície prostredníctvom ekonomickej diplomacie a podporou cezhraničnej spolupráce.
  • 30 % narastajúcej regulácie a z nej vyplývajúcej nezmyselnej byrokracie na Slovensku má svoj pôvod v legislatíve Európskej únie.
  • Z ekonomických výborov Európskeho parlamentu majú najväčší záujem o členstvo vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. 

Aká zahranično-politická orientácia je v záujme slovenských malých a stredných firiem?

Z desiatich oslovených lídrov kandidátnych listín nám svoje odpovede zaslalo deväť (okrem P. Pčolinského zo SME RODINA).

Zo siedmich ponúknutých možností si 8 kandidátov vybralo možnosť, že v záujme slovenských MSP je zahraničnopolitická orientácia Slovenska primárne na Európsku úniu. Orientáciu na V4 preferuje M. Beluský z ĽSNS. J. Paška zo SNS a J. Nagy z MOST-HÍD ju uvádzajú ako druhú možnosť, J. Nagy pridáva ešte tretiu možnosť – orientáciu aj na USA.

Aké je najväčšie externé riziko vývoja slovenskej ekonomiky?

Z ponúknutých možností si 4 kandidáti vybrali odpoveď, že v najbližších rokoch a desaťročiach je najväčším externým rizikom vývoja slovenskej ekonomiky dlhodobé uprednostňovanie politiky prerozdeľovania pred tvorbou hodnôt v EÚ a v jej členských štátoch (E. Jurzyca,SaS, I. Štefanec, KDH, J. Paška, SNS, P. Csáky, SMK).

Rovnako 4 kandidáti si myslia, že najväčším externým rizikom vývoja slovenskej ekonomiky je rozpad Európskej únie (M. Beňová, SMER-SD, M. Šipoš, OĽANO, M. Šimečka, PS/SPOLU, J. Nagy, MOST-HÍD,), J. Nagy ešte pridáva odpoveď, že rizikom je aj prílišná centralizácia Európskej únie.

Jeden kandidát vidí najväčšie riziko v masovej migrácii z Afriky, Blízkeho a Stredného východu do Európy (M. Beluský, ĽSNS).

Imperiálne ambície Ruska si ako možnosť nevybral žiaden z oslovených kandidátov.

Ako možno najlepšie podporiť slovenské ekonomické záujmy?

V odpovediach na otázku, ako najlepšie možno podporiť slovenské ekonomické záujmy, sa 5 kandidátov na europoslancov priklonilo k možnosti tlakom na odstraňovanie protekcionistických a diskriminačných opatrení namierených proti našim podnikateľom na vnútornom trhu EÚ. Túto možnosť si vybrali M. Šipoš, OĽANO, I. Štefanec, KDH, M. Šimečka, PS/SPOLU, J. Paška, SNS, J. Nagy, MOST-HÍD).

4 kandidáti preferujú možnosť aktívneho otvárania dverí pre slovenský obchod a investície prostredníctvom vlastnej ekonomickej diplomacie (M. Beňová, SMER-SD, M. Beluský, ĽSNS, J. Paška, SNS, J. Nagy, MOST-HÍD).

2 kandidáti vybrali možnosť presadzovaním dohôd o voľnom obchode na úrovni EÚ (E. Jurzyca, SaS, P. Csáky, SMK) a 2 kandidáti k svojim predchádzajúcim odpovediam pridali aj možnosť cez podporu cezhraničnej spolupráce v regióne (J. Paška, SNS, J. Nagy, MOST-HÍD).

Aký je na Slovensku podiel neustále narastajúcej regulácie a z nej vyplývajúcej nezmyselnej byrokracie, ktorý má svoj pôvod v legislatíve Európskej únie?

6 kandidátov si myslí, že podiel neustále narastajúcej regulácie a z nej vyplývajúcej nezmyselnej byrokracie, ktorý má svoj pôvod v legislatíve Európskej únie, v prípade Slovenska dosahuje 30% (M. Beluský, ĽSNS, I. Štefanec, KDH, M. Šimečka, PS/SPOLU, J. Paška, SNS, J. Nagy, MOST-HÍD, P. Csáky, SMK).

E. Jurzyca, SaS, si myslí, že je to až 70% a naopak 2 kandidáti si myslia, že je to len 10 % (M. Beňová, SMER-SD, M. Šipoš, OĽANO), pričom M. Beňová považuje túto otázku za tendenčne postavenú, nakoľko podsúva domnienku, že EÚ prijíma nezmyselné a byrokratické nariadenia a smernice.

O členstvo v ktorom z ekonomických výborov Európskeho parlamentu sa budú kandidáti v prípade zvolenia usilovať?

Z oslovených sa 4 kandidáti budú v prípade zvolenia do EP usilovať o členstvo vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (M. Beňová, SMER, E. Jurzyca, SaS, I. Štefanec, KDH, J. Nagy, MOST-HÍD), 1 kandidát má záujem o členstvo vo Výbore pre dopravu a cestovný ruch (M. Beluský, ĽSNS), 1 kandidát vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci (M. Šipoš, OĽANO)  a 1 kandidát pridáva aj možnosť byť členom Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (J. Nagy, MOST-HÍD). 

2 kandidáti – M. Šimečka, PS/SPOLU, a P. Csáky, SMK, sa nebudú po svojom zvolení uchádzať o členstvo ani v jednom z uvedených výborov.

J. Paška, SNS, neoznačil ani jednu odpoveď.

Výsledky ankety medzi kandidátmi na europoslancov v eurovoľbách 2019 na stiahntutie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nové pravidlá EÚ: Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

Orgány EÚ vytvorili pravidlá týkajúce sa zamestnaných rodičov a opatrujúcich osôb. Aké zmeny nás čakajú?

Zloženie Európskej komisie (2019-2024) pod vedením Ursuly von der Leyen

Zloženie Európskej komisie, ktorú bude nasledujúcich 5 rokov historicky po prvýkrát viesť žena - Ursula von der Leyen. Kto bude eurokomisárom za ktorú oblasť?

Európska minimálna mzda

Čo je európska minimálna mzda a ako by mala v budúcnosti vyzerať? Ktoré krajiny EÚ majú minimálnu mzdu a v akej výške? Čo si o zavedení európskej minimálnej mzdy myslia naši europoslanci?

Zákaz jednorazových plastov od roku 2021

Európsky parlament schválil zákaz jednorazových plastov. Od roku 2021 by tak jednorazové plastové produkty, na ktoré sa vzťahuje smernica, nemali byť v predaji.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky