Výpovedná doba a odstupné

Po skončení pracovného pomeru výpoveďou nasleduje výpovedná doba. Ide o dobu, ktorá musí uplynúť medzi doručením písomnej výpovede a dňom skončenia pracovného pomeru, kedy ešte zamestnanec pracuje u tohto zamestnávateľa. Zákonník práce upravuje najkratšie možné trvanie výpovednej doby (možné je teda dohodnúť aj dlhšie lehoty), a to od jedného do 3 mesiacov. Nielen s výpoveďou, ale aj s ukončením pracovného pomeru dohodou z určitých zákonných dôvodov sa viaže aj nárok na odstupné. Ide o peňažnú kompenzáciu, ktorej najnižšiu výšku upravuje Zákonník práce, ako určitý násobok priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Výpovedná doba aj odstupné závisia predovšetkým od dĺžky trvania pracovného pomeru, v niektorých prípadoch aj od dôvodu skončenia pracovného pomeru, resp. výpovedného dôvodu.


Výpovedná doba a odstupné – tabuľka

Pri skončení pracovného pomeru výpoveďou nasleduje výpovedná doba. V niektorých prípadoch má zamestnanec pri skončení pracovného pomeru nárok aj na odstupné. Prehľadné tabuľky týkajúce sa výpovednej doby a odstupného v článku.

Odstupné a odchodné zamestnanca v roku 2024

Odstupné a odchodné predstavujú odlišné peňažné kompenzácie pre zamestnanca v súvislosti s ukončením pracovného pomeru. Kedy má nárok na odstupné či odchodné a v akej výške?

Výpoveď a výpovedná doba zamestnanca v roku 2024

Kedy je možné skončiť pracovný pomer výpoveďou a aká je dĺžka výpovednej doby, ak je výpoveď daná zamestnávateľom v porovnaní s výpoveďou zo strany zamestnanca?

Výpovedná doba a odstupné v roku 2023

Aké následky a nároky pre zamestnanca prináša výpoveď? Kedy skutočne končí pracovný pomer, aká je dĺžka výpovednej doby a koľko môže byť odstupné?

Výpoveď zo strany zamestnanca a jej vzor

Za akých podmienok môže dať zamestnanec výpoveď a čo musí obsahovať? Prinášame aj vzor výpovede zamestnanca na stiahnutie.


Výpovedná doba a odstupné v roku 2021 a 2022

Zmiernenie následkov ukončenia pracovného pomeru môže priniesť odstupné, ktoré sa spája nielen s výpoveďou. Ako dlho trvá výpovedná doba a aké odstupné platí v roku 2021 a 2022?

Výpoveď počas tehotenstva a materskej dovolenky

Kedy nemožno dať zamestnankyni výpoveď počas tehotenstva alebo v priebehu materskej či rodičovskej dovolenky a na ktoré prípady sa zákaz výpovede tehotnej zamestnankyni nevzťahuje?

Výpovedná doba a odstupné v roku 2019 a 2020

Aká je dĺžka výpovednej doby, kedy má zamestnanec nárok na odstupné a v akej výške? V ktorých prípadoch je možný súbeh výpovednej doby a odstupného?


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky