Transferová dokumentácia

Transferová dokumentácia dokumentuje proces ocenenia kontrolovaných transakcií a iné skutočnosti, ktoré majú na ne vplyv. Transferová dokumentácia predstavuje súbor informácií, údajov a skutočností, ktoré preukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby transferovej ceny. Transferovú dokumentáciu si môže daňový úrad kedykoľvek vyžiadať.
Rozšírená definícia závislých osôb v transferovom oceňovaní od roku 2018
Norbert Seneši | 29.12.2017

Rozšírená definícia závislých osôb v transferovom oceňovaní od roku 2018

Od 1. januára 2018 nadobudne účinnosť nová definícia závislých osôb na účely transferového oceňovania. Závislými osobami od roku 2018 bude omnoho širší okruh osôb a subjektov ako tomu bolo doteraz.

Závislé osoby v transferovom oceňovaní od roku 2017
Norbert Seneši | 20.03.2017

Závislé osoby v transferovom oceňovaní od roku 2017

V transferovom oceňovaní od roku 2017 nastali viaceré zmeny. Jednou z najväčších je zmena definície závislých osôb. Pravidlá transferového oceňovania sa už vzťahujú na transakcie podstatne širšieho okruhu osôb.
Usmernenie o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania
Norbert Seneši | 11.01.2017

Usmernenie o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania

V priebehu tretieho štvrťroka roku 2016 vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky nové usmernenie o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania. Používa sa aj v súčasnosti za rok 2016. Aké zmeny prinieslo?
Transferové oceňovanie od roku 2017 - schválené zmeny
Norbert Seneši | 26.11.2016

Transferové oceňovanie od roku 2017 - schválené zmeny

Schválená novela zákona o dani z príjmov priniesla aj pomerne veľké zmeny v transferovom oceňovaní účinné od roku 2017.
Daňové kontroly zamerané na transferové oceňovanie
Norbert Seneši | 18.10.2016

Daňové kontroly zamerané na transferové oceňovanie

Počet daňových kontrol zameraných na transferové oceňovanie v posledných rokoch stúpa. Priemerná výška dodatočne vyrubenej dane z príjmov v rámci jednej kontroly sa pohybuje v státisícoch eur.

Transferové oceňovanie a daňové priznanie
Veronika Solíková | 29.03.2016

Transferové oceňovanie a daňové priznanie

Ako sa v daňovom priznaní fyzickej osoby a právnickej osoby zobrazia transakcie so závislými osobami?

Transferové oceňovanie – očakávané zmeny v najbližšom období
Ján Benko | 08.03.2016

Transferové oceňovanie – očakávané zmeny v najbližšom období

Aké zmeny môžeme očakávať v transferovom oceňovaní v najbližšom období?

Zmluvný výrobca a zmluvný distribútor
Norbert Seneši | 21.09.2015

Zmluvný výrobca a zmluvný distribútor

Zmluvný výrobca a zmluvný distribútor patria medzi jedny zo základných typov závislých osôb v transferovom oceňovaní. Ako by mali na základe toho v tomto smere postupovať?