Podnikateľské vzdelávanie


Štart podnikania (lekcie podnikateľského vzdelávania pre učiteľov)

Tieto lekcie pre učiteľov sú súčasťou publikácií podnikateľského vzdelávania, ktoré vznikli v rokoch 2007 - 2008 v rámci projektu „Kvalitní v škole – úspešní v živote“. Každý modul obsahuje jednotlivé vzdelávacie lekcie. Modul „Štart podnikania“ neposkytne návod na podnikateľský úspech, ale prehľad o tom, ako funguje a na čom sa zakladá podnikateľské prostredie, ktoré neprestajne vydáva svedectvá o úspechoch cieľavedomých ľudí ochotných riskovať a realizovať vlastné nápady a sny.

Štart podnikania (lekcie podnikateľského vzdelávania pre študentov)

Združenie podnikateľov Slovenska vytvorilo spolu s partnermi učebnice podnikateľského vzdelávania pre stredoškolských učiteľov. Sada učebníc podnikateľského vzdelávania pre stredoškolských učiteľov je výstupom projektu Kvalitní v škole - úspešní v živote a pozostáva z niekoľkých modulov. Súčasťou každej lekcie sú aj poznámky pre študentov. Nasledovný článok obsahuje poznámky pre stredoškolských študentov z modulu „Štart podnikania“. Súčasťou poznámok pre študentov je aj domáca úloha k naseldujúcej lekcii.

Financovanie a plánovanie podnikania (lekcie podnikateľského vzdelávania pre učiteľov)

Tieto lekcie pre učiteľov sú súčasťou publikácií podnikateľského vzdelávania, ktoré vznikli v rokoch 2007 - 2008 v rámci projektu „Kvalitní v škole – úspešní v živote“. Každý modul obsahuje jednotlivé vzdelávacie lekcie.Obsah modulu "Financovanie a plánovanie podnikania" tvoria tematické oblasti pokrývajúce otázky spojené so získavaním finančných zdrojov, investovaním, tvorbou cien aj hodnotením výkonnosti podniku. Sú to zvyčajne veľmi špecifické otázky. Ich riešenie si vyžaduje istú technickú znalosť a dôkladnosť pri používaní technických termínov, preto je modul „Financie a plánovanie“ po odbornej stránke pomerne náročný.

Manažment a marketing (lekcie podnikateľského vzdelávania pre učiteľov)

Tieto lekcie pre učiteľov sú súčasťou publikácií podnikateľského vzdelávania, ktoré vznikli v rokoch 2007 - 2008 v rámci projektu „Kvalitní v škole – úspešní v živote“. Každý modul obsahuje jednotlivé vzdelávacie lekcie.Celý modul Manažment a marketing má tri časti, ktoré na seba nadväzujú a poskytujú všeobecný prehľad o oblastiach manažmentu a marketingu a ľudských zdrojov. Obsahovo sú lekcie zamerané na získanie základných poznatkov z preberaných oblastí. Sú určené pre študentov, ktorí sa s manažmentom, marketingoma a oblasťou ľudských zdrojov ešte nestretli.

Komunikačné zručnosti (lekcie podnikateľského vzdelávania pre učiteľov)

Tieto lekcie pre učiteľov sú súčasťou publikácií podnikateľského vzdelávania, ktoré vznikli v rokoch 2007 - 2008 v rámci projektu „Kvalitní v škole – úspešní v živote“. Každý modul obsahuje jednotlivé vzdelávacie lekcie. Vzdelávací modul „Komunikačné a manažérske zručnosti“ ponúka súbor lekcií zameraných na osvojenie a praktický nácvik tohto typu zručností, ktoré niekedy označujeme aj ako „mäkké“. Schopnosť presne formulovať vlastné myšlienky a postoje bude pre úspech vašich študentov kľúčová nie len v prípade výchovy k podnikaniu, ale taktiež im výrazne uľahčí aj prípadné štúdium na vysokej škole.


Etika v podnikaní a sebapoznanie (lekcie podnikateľského vzdelávania pre učiteľov)

Tieto lekcie pre učiteľov sú súčasťou publikácií podnikateľského vzdelávania, ktoré vznikli v rokoch 2007 - 2008 v rámci projektu „Kvalitní v škole – úspešní v živote“. Každý modul obsahuje jednotlivé vzdelávacie lekcie.Vzdelávací modul Etika v podnikaní a sebapoznanie je zložený z dvoch častí. Ich cieľom je ponúknuť študentom priestor na základné oboznámenie sa s problematikou etiky v podnikaní a kariérneho poradenstva. Veď predsa každého z nás to k niečomu prirodzene láka, každý z nás disponuje 1-2 talentami, ktoré ho robia výnimočným. Je však otázne, do akej miery sme si svojich talentov vedomí a do akej miery ich rozvíjame.

Testy k lekciám podnikateľského vzdelávania

Učebnica podnikateľského vzdelávania spracovaná v rámci projektu Kvalitní v škole – úspešní v živote ponúka takmer vo všetkých lekciách mnoho námetov na samostatnú alebo skupinovú prácu žiakov. Okrem toho učebnica obsahuje aj testy, ktoré umožnia porovnať žiakov navzájom a/alebo so stanovenými kritériami. Testy obsahujú niekoľko klasických testových úloh v rôznych formátoch a niekoľko otvorených, tvorivých úloh.

Dane a účtovníctvo v podnikaní (videoprezentácie)

Nasledujúca časť podnikateľského minima sa venuje oblasti daní a účtovníctva, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou podnikateľského života.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky