Legislatívne zmeny 2017


Paušálne výdavky živnostníka v roku 2017 – odvody a príklady

Od 1.1.2017 sa zvyšujú paušálne výdavky. Niektorým živnostníkom výrazne ovplyvnia aj výšku odvodov poistného, ktoré platia do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne.

15 dôležitých zmien pre podnikateľov v roku 2017

Rok 2017 prinesie pre podnikateľov niekoľko pozitívnych, ale aj negatívnych zmien. Pozrite si prehľad 15 dôležitých zmien v podnikateľskej legislatíve v roku 2017.

Novela zákona o boji proti praniu špinavých peňazí (návrh)

Návrh novely zákona, ktorý má zabraňovať „praniu špinavých peňazí“ a financovaniu terorizmu, obsahuje zásadné zmeny a má skoro reformný charakter.

Zrušenie maximálnych vymeriavacích základov v zdravotnom poistení od 1.1.2017

Čo sa mení v zdravotnom poistení od roku 2017 pre zamestnancov, zamestnávateľov, živnostníkov, prijímateľov dividend a iných poistených.

Transferové oceňovanie od roku 2017 - schválené zmeny

Schválená novela zákona o dani z príjmov priniesla aj pomerne veľké zmeny v transferovom oceňovaní účinné od roku 2017.


Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od 1.1.2017

Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudne platnosť pre podnikateľov a iných daňovníkov z veľkej časti od 1.1.2017.

Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) sa od roku 2017 zmení

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude pre podnikateľov a iných daňovníkov platiť z väčšej časti od 1.1.2017 zavedie daň z podielov na zisku (dividend).

Paušálne výdavky sa od 1.1.2017 zvýšia

Parlament schválil zmeny v zákone o dani z príjmov platné pre podnikateľov od roku 2017. Paušálne výdavky sa zvýšia zo súčasných 40 % na 60 % z úhrnu príjmov a porastie aj ich ročný limit. Čítajte o zmenách a ich dopadoch na podnikateľov.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky