Legislatívne zmeny 2015


Zákonník práce a subdodávky od 1. 3. 2015

Po prezidentovom vete opätovne schválená novela zákonníka práce mení pravidlá subdodávateľsých vzťahov v prípade poskytovania zamestnanca na výkon práce v inej firme.

Čierna listina a zmeny od roku 2015

Na čiernej listine budú od januára 2015 firmy, ktoré sa „polepšili“ už len 6 mesiacov. V minulosti boli v zozname subjektov u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH rok. V súčanosti je na zozname cca 4 900 daňových subjektov.

Daňové zvýhodnenie výskumu a vývoja od 1.1.2015

Ktoré firmy a v akej výške budú môcť využiť od roku 2015 daňové zvýhodnenie na výdavky súvisiace s výskumom a vývojom?

30 významných zmien pre podnikateľov od roku 2015

Prehľad dôležitých legislatívnych zmien, ktoré významne ovplyvnia život podnikateľov od roku 2015.

Zmeny v dani z motorových vozidiel od roku 2015

Daň z motorových vozidiel čakajú od roku 2015 viaceré zmeny. Výnos z tejto dane už nebude príjmom VÚC, ale štátneho rozpočtu. Podstatnou zmenou pre podnikateľov je zjednotenie sadzieb tejto dane pre celé územie Slovenska. Prinášame prehľad kľúčových zmien.


Daňové výdavky a operatívny prenájom (lízing) osobných automobilov od 1. 1. 2015

Od roku 2015 sa schálenou novelou zákona o dani z príjmov zavádza limitované ročné nájomné, ktoré sa bude porovnávať so základom dane. Ak daňovník vykáže nízky základ dane, môže sa stať, že ho bude musieť zvýšiť.

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od 1.1. 2015

Pri realizácii projektu výskumu a vývoja bude možné niektoré daňové výdavky (náklady) zahrnúť do základu dane dvakrát. Novinka má podporiť výskum a vývoj prostredníctvom daňovej úľavy.

8 významných zmien v odpisovaní majetku od roku 2015

Parlamentom schválená novela zákona o dani z príjmov prináša od 1.1. 2015 zásadné zmeny v odpisovaní hmotného majetku. Pozrite si prehľad ôsmich z nich, ktoré by vašej pozornosti určite nemali uniknúť.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky