Okres Banská Bystrica
Mestský úrad Banská Bystrica Československej armády 26, 974 01
Obecný úrad Badín Sládkovičova 4, 976 32
Obecný úrad Baláže Obecný úrad Baláže 11, 976 11
Obecný úrad Brusno Obecný úrad Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62
Obecný úrad Čerín Obecný úrad Čerín 11, 974 01
Obecný úrad Dolná Mičiná Obecný úrad Dolná Mičiná 1, 974 01
Obecný úrad Dolný Harmanec Obecný úrad Dolný Harmanec, Dolný Harmanec 61, 976 03
Obecný úrad Donovaly Obecný úrad Donovaly, Donovaly 3, 976 39
Obecný úrad Dúbravica Obecný úrad Dúbravica, 976 33
Obecný úrad Harmanec Obecný úrad Harmanec, Harmanec 6, 976 03


Obecný úrad Hiadeľ Obecný úrad Hiadeľ, Hriadeľ 68, 976 61
Obecný úrad Horná Mičiná Obecný úrad Horná Mičiná 79, 974 01
Obecný úrad Horné Pršany Obecný úrad Horné Pršany 11, 974 05
Obecný úrad Hrochoť Obecný úrad Hrochoť, Nám. A. Sládkoviča 343/1, 976 37
Obecný úrad Hronsek Obecný úrad Hronsek, Záhumnie 26, 976 31
Obecný úrad Kordíky Obecný úrad Kordíky 59, 976 34
Obecný úrad Králiky Obecný úrad Králiky 96/48, 976 34
Obecný úrad Kynceľová Obecný úrad Kynceľová 39, 974 01
Obecný úrad Ľubietová Obecný úrad Ľubietová, Nám. V. Dunajského 1/1, 976 55
Obecný úrad Lučatín Obecný úrad Lučatín 40, 976 61
Obecný úrad Malachov Obecný úrad Malachov, Ortútska cesta 145, 974 05
Obecný úrad Medzibrod Obecný úrad Medzibrod, Nám. Hrdinov SNP 1, 976 96
Obecný úrad Môlča Obecný úrad Môlča, Prostredná Môlča 61, 974 06
Obecný úrad Moštenica Obecný úrad Moštenica 73, 976 13
Obecný úrad Motyčky Obecný úrad Motyčky 14, 976 02
Obecný úrad Nemce Obecný úrad Nemce, Lúčna 52, 974 01
Obecný úrad Oravce Obecný úrad Oravce 53, 976 33
Obecný úrad Podkonice Obecný úrad Podkonice 178, 976 41
Obecný úrad Pohronský Bukovec Obecný úrad Pohronský Bukovec 40, 976 62
Obecný úrad Poniky Obecný úrad Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33
Obecný úrad Povrazník Obecný úrad Povrazník 22, 976 55
Obecný úrad Priechod Obecný úrad Priechod 157, 976 11
Obecný úrad Riečka okres Banská Bystrica Obecný úrad Riečka, Hlavná 125/2, 974 01
Obecný úrad Sebedín - Bečov Obecný úrad Sebedín - Bečov, Sebedín 37, 974 01
Obecný úrad Selce okres Banská Bystrica Obecný úrad Selce, Selčianska cesta 132, 976 11
Obecný úrad Slovenská Ľupča Obecný úrad Slovenská Ľupča, Nám. SNP 13, 976 13
Obecný úrad Špania Dolina Obecný úrad Špania dolina 132, 974 01
Obecný úrad Staré Hory Obecný úrad Staré Hory 317, 976 02
Obecný úrad Strelníky Obecný úrad Strelníky 63, 976 55
Obecný úrad Tajov Obecný úrad Tajov 79, 976 34
Obecný úrad Turecká Obecný úrad Turecká 341, 976 02
Obecný úrad Vlkanová Obecný úrad Vlkanová, Matuškova 53, 976 31

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky