Okres Poltár
Mestský úrad Poltár Železničná 489/1, 987 01
Obecný úrad Breznička okres Poltár Obecný úrad Breznička 206, 985 02
Obecný úrad České Brezovo Obecný úrad České Brezovo 97, 985 03
Obecný úrad Cinobaňa Obecný úrad Cinobaňa, Banská ulica 315/1, 985 22
Obecný úrad Ďubákovo Obecný úrad Ďubákovo 45, 985 07
Obecný úrad Hradište okres Poltár Obecný úrad Hradište 112, 985 25
Obecný úrad Hrnčiarska Ves Obecný úrad Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 980 13
Obecný úrad Hrnčiarske Zalužany Obecný úrad Hrnčiarske Zalužany 90, 980 12
Obecný úrad Kalinovo Obecný úrad Kalinovo, SNP 138/14, 985 01
Obecný úrad Kokava nad Rimavicou Obecný úrad Kokava nad Rimavicou Námestie 1. mája 480/1, 985 05


Obecný úrad Krná Obecný úrad Krná 49, 985 25
Obecný úrad Málinec Obecný úrad Málinec 474, 985 26
Obecný úrad Mládzovo Obecný úrad Mládzovo, 985 02
Obecný úrad Ozdín Obecný úrad Ozdín, Ozdín 52, 985 24
Obecný úrad Rovňany Obecný úrad Rovňany, Rovňany 98, 985 24
Obecný úrad Selce okres Poltár Obecný úrad Selce, 980 13
Obecný úrad Šoltýska Obecný úrad Šoltýska 4, 985 07
Obecný úrad Sušany Obecný úrad Sušany 87, 980 12
Obecný úrad Uhorské Obecný úrad Uhorské 8, 985 25
Obecný úrad Utekáč Obecný úrad Utekáč 848/52, 985 06
Obecný úrad Veľká Ves Obecný úrad Veľká Ves 53, 985 01
Obecný úrad Zlatno okres Poltár Obecný úrad Zlatno 62, 985 04

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky