Okres Lučenec
Mestský úrad Fiľakovo Radničná 25, 986 01
Mestský úrad Lučenec Ulica novohradská 1, 984 01
Obecný úrad Ábelová Obecný úrad Ábelová 95, 985 13
Obecný úrad Belina Obecný úrad Belina 194, 986 01
Obecný úrad Biskupice Biskupická 61/132, 986 01
Obecný úrad Boľkovce Obecný úrad Boľkovce, Boľkovce 80, 984 01
Obecný úrad Budiná Obecný úrad Budiná 96, 985 12
Obecný úrad Bulhary Obecný úrad Bulhary, Bulhary 96, 986 01
Obecný úrad Buzitka Obecný úrad Buzitka 126, 985 41
Obecný úrad Čakanovce okres Lučenec Obecný úrad Čakanovce 312, 985 58


Obecný úrad Čamovce Obecný úrad Čamovce 69, 986 01
Obecný úrad Divín Obecný úrad Divín, Námestie Mieru 654/3, 985 52
Obecný úrad Dobroč Obecný úrad Dobroč 140, 985 53
Obecný úrad Fiľakovské Kováče Obecný úrad Fiľakovské Kováče 275, 986 01
Obecný úrad Gregorova Vieska Obecný úrad Gregorova Vieska 39, 985 56
Obecný úrad Halič Obecný úrad Halič, Mieru 66, 985 11
Obecný úrad Holiša Obecný úrad Holiša 61, 985 57
Obecný úrad Jelšovec Obecný úrad Jelšovec 74, 985 32
Obecný úrad Kalonda Obecný úrad Kalonda, Mierová 67, 985 31
Obecný úrad Kotmanová Obecný úrad Kotmanová 122, 985 53
Obecný úrad Lehôtka Obecný úrad Lehôtka, Lehôtka 23, 985 11
Obecný úrad Lentvora Obecný úrad Lentvora 61, 985 13
Obecný úrad Lipovany Obecný úrad Lipovany 45, 985 31
Obecný úrad Lovinobaňa Obecný úrad Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54
Obecný úrad Ľuboreč Obecný úrad Ľuboreč 138, 985 11
Obecný úrad Lupoč Obecný úrad Lupoč 102, 985 11
Obecný úrad Mašková Obecný úrad Mašková, Mašková 76, 985 11
Obecný úrad Mikušovce okres Lučenec Obecný úrad Mikušovce 14, 984 01
Obecný úrad Mučín Obecný úrad Mučín Bernolákova 1, 985 31
Obecný úrad Mýtna Obecný úrad Mýtna 47, 985 53
Obecný úrad Nitra nad Ipľom Obecný úrad Nitra nad Ipľom 96, 985 57
Obecný úrad Nové Hony Obecný úrad Nové Hony 13, 985 42
Obecný úrad Panické Dravce Obecný úrad Panické Dravce, Panické Dravce 51, 985 32
Obecný úrad Píla okres Lučenec Obecný úrad Píla, Píla 174, 985 53
Obecný úrad Pinciná Obecný úrad Pinciná 12, 984 01
Obecný úrad Pleš Obecný úrad Pleš, Pleš 7, 985 31
Obecný úrad Podrečany Obecný úrad Podrečany, Podrečany 190, 985 55
Obecný úrad Polichno Obecný úrad Polichno, Polichno 138, 985 13
Obecný úrad Praha Obecný úrad Praha 37, 985 11
Obecný úrad Prša Obecný úrad Prša 79, 985 41
Obecný úrad Radzovce Obecný úrad Radzovce 506, 985 58
Obecný úrad Rapovce Obecný úrad Rapovce, Hlavná 230/99, 985 31
Obecný úrad Ratka Obecný úrad Ratka 109, 986 01
Obecný úrad Ružiná Obecný úrad Ružiná 102, 985 52
Obecný úrad Šávoľ Obecný úrad Šávoľ 220, 985 41
Obecný úrad Šiatorská Bukovinka Obecný úrad Šiatorská Bukovinka 41, 985 58
Obecný úrad Šíd Obecný úrad Šíd 37, 986 01
Obecný úrad Stará Halič Obecný úrad Stará Halič, Zavoda 116/49, 985 11
Obecný úrad Šurice Obecný úrad Šurice 179, 980 33
Obecný úrad Točnica Obecný úrad Točnica 113, 985 22
Obecný úrad Tomášovce okres Lučenec Obecný úrad Tomášovce, Partizánska 132/7, 985 56
Obecný úrad Trebeľovce Obecný úrad Trebeľovce, Trebeľovce 109, 985 31
Obecný úrad Trenč Obecný úrad Trenč 11, 985 32
Obecný úrad Tuhár Obecný úrad Tuhár 56, 985 12
Obecný úrad Veľká nad Ipľom Obecný úrad Veľká nad Ipľom 86, 985 32
Obecný úrad Veľké Dravce Obecný úrad Veľké Dravce, Školská 240, 985 42
Obecný úrad Vidiná Obecný úrad Vidiná, Športová 255/1, 985 59

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky