Registrácia spoločnosti k dani z pridanej hodnoty

Za jeden z časovo a administratívne náročných úkonov v rámci SR možno považovať práve podanie žiadosti o registráciu za dobrovoľného platiteľa dane z pridanej hodnoty. Je potrebné dokladovať množstvo listín – obchodné zmluvy, faktúry, dodacie listy, objednávky, dotazník, žiadosť a pod.

Potreba podnikateľa registrovať obchodnú spoločnosť k DPH môže byť rôzna – zahraničný obchod, obchodné partnerstvo podmienené registrácií k DPH či vysoké investičné náklady. Súčasná legislatíva žiadosti podnikateľov významne komplikuje vyrubovaním zábezpeky a v najhorších prípadoch dokonca definitívnym zamietnutím žiadosti o registráciu. Našou prácou je podnikateľovi zabezpečiť poradenstvo, dohľad a podklady šité na mieru budúcemu obchodnému zámeru tak, aby sme možnú zábezpeku minimalizovali respektíve vylúčili a registráciu k DPH zabezpečili plynulým spôsobom v zákonom stanovenej lehote.

Registrácia pre daň z pridanej hodnoty - DPH prebieha nasledovne:

  1. Úvodná konzultácia, prostredníctvom ktorej sa informujeme o aktivitách obchodnej spoločnosti, zistíme vaše požiadavky a oboznámime vás o priebehu výkonu registrácie spoločnosti k DPH. Konzultácia prebieha osobne, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu.
  2. Príprava a vypracovanie kompletnej dokumentácie potrebnej k registrácií spoločnosti k DPH.
  3. Spracovanie účtovnej agendy, dotazníka a žiadostí.
  4. Elektronické podanie žiadosti o registráciu k dani z pridanej hodnoty na Finančnú správu.
  5. Záverečná konzultácia s klientom ohľadom odporúčaní pri vykonaní miestneho zisťovania zo strany správcu dane – daňového úradu.
  6. Po registrácií vašej spoločnosti pre daň z pridanej hodnoty budú listiny o registrácií prevzaté a odovzdané do vašich rúk.

Celý proces registrácie spoločnosti k DPH trvá najviac 30 dní.

Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 7:30 do 17:00.

Kontaktný formulár (povolenia, licencie, registrácie)

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Súvisiace služby