Registrácia spoločnosti k dani z pridanej hodnoty

Za jeden z časovo a administratívne náročných úkonov v rámci SR možno považovať práve podanie žiadosti o registráciu za dobrovoľného platiteľa dane z pridanej hodnoty. Je potrebné dokladovať množstvo listín – obchodné zmluvy, faktúry, dodacie listy, objednávky, dotazník, žiadosť a pod.

Potreba podnikateľa registrovať obchodnú spoločnosť k DPH môže byť rôzna – zahraničný obchod, obchodné partnerstvo podmienené registrácií k DPH či vysoké investičné náklady. Súčasná legislatíva žiadosti podnikateľov významne komplikuje vyrubovaním zábezpeky a v najhorších prípadoch dokonca definitívnym zamietnutím žiadosti o registráciu. Našou prácou je podnikateľovi zabezpečiť poradenstvo, dohľad a podklady šité na mieru budúcemu obchodnému zámeru tak, aby sme možnú zábezpeku minimalizovali respektíve vylúčili a registráciu k DPH zabezpečili plynulým spôsobom v zákonom stanovenej lehote.

Registrácia pre daň z pridanej hodnoty - DPH prebieha nasledovne:

  1. Úvodná konzultácia, prostredníctvom ktorej sa informujeme o aktivitách obchodnej spoločnosti, zistíme vaše požiadavky a oboznámime vás o priebehu výkonu registrácie spoločnosti k DPH. Konzultácia prebieha osobne, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu.
  2. Príprava a vypracovanie kompletnej dokumentácie potrebnej k registrácií spoločnosti k DPH.
  3. Spracovanie účtovnej agendy, dotazníka a žiadostí.
  4. Elektronické podanie žiadosti o registráciu k dani z pridanej hodnoty na Finančnú správu.
  5. Záverečná konzultácia s klientom ohľadom odporúčaní pri vykonaní miestneho zisťovania zo strany správcu dane – daňového úradu.
  6. Po registrácií vašej spoločnosti pre daň z pridanej hodnoty budú listiny o registrácií prevzaté a odovzdané do vašich rúk.

Celý proces registrácie spoločnosti k DPH trvá najviac 30 dní.

Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 7:30 do 17:00.

Vybavenie povolení, licencií a registrácií - kvalitne, rýchlo a komplexne. Kontaktujte nás.

Napíšte nám a získajte komplexné asistenčné služby od profesionálov za prijateľné ceny.   

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o., IČO: 45574570. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Súvisiace služby

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky