Zriadenie Najvyššieho správneho súdu

Čo bude úlohou Najvyššieho správneho súdu SR a kedy sa plánuje jeho zriadenie?

Vláda SR si vo svojom programovom vyhlásení stanovila cieľ obnoviť dôveru v právny štát a očistiť justíciu. V nadväznosti na tento cieľ presadzuje ústavný zákon, ktorý by mal priniesť viaceré zmeny. Jednou z nich je aj vytvorenie Najvyššieho správneho súdu.  
Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava SR a s tým súvisiace právne predpisy, počíta so zriadením Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý by bol nezávislým súdom najvyššej inštancie pre správne súdnictvo a okrem toho by plnil aj funkciu disciplinárneho súdu, a to pre sudcov, prokurátorov, exekútorov, notárov, správcov, prípadne aj pre iné právnické profesie.

Hlavným dôvodom je skutočnosť, že momentálne nie je účinné vyvodzovanie zodpovednosti osobitne voči sudcom, prokurátorom, notárom či exekútorom. Taktiež právna úprava neumožňuje prirodzenú obmenu justičného stavu (napr. sudcovia sú vymenovávaní bez časového obmedzenia). Nedostatočná je aj právna úprava preverovania morálnej integrity a majetkových pomerov sudcov.  

V súčasnosti sú disciplinárne senáty zložené zo zástupcov viacerých právnických profesií, ktorí túto prácu vykonávajú navyše, popri svojich zamestnaniach. To mnohokrát vedie k ich preťaženosti. Zmenou by teda bolo najmä to, že po vytvorení Najvyššieho správneho súdu SR by v rámci disciplinárnych konaní pôsobili profesionálne senáty sudcov, ktorí by túto agendu rozhodovali ako jednu zo svojich riadnych pracovných náplní.

Správny súd by mal riešiť disciplinárne delikty pri sudcoch a iných právnických povolaniach.

V súvislosti so zriadením Najvyššieho správneho súdu SR bude tiež možné odbremeniť Ústavný súd SR (napr. ohľadne rozhodovania o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta SR).

Uvedený návrh ústavného zákona je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní a účinnosť týkajúca sa ustanovení Najvyššieho správneho súdu je určená na 1. júla 2021. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Uznanie dlhu (vzor)

Vedeli ste, že uznať možno aj už premlčaný dlh? Ako funguje tento zabezpečovací inštitút a aké výhody z neho plynú?

Ako podať návrh na povolenie reštrukturalizácie a čo musí obsahovať

Čo je potrebné pripraviť pred podaním návrhu na reštrukturalizáciu, aké náležitosti musí návrh obsahovať, ako prebieha jeho podanie a koľko stojí?

Reštrukturalizácia a konkurz – v čom je rozdiel?

V čom sa líši konkurz od reštrukturalizácie? Kedy sa reštrukturalizácia oplatí a kedy zmysel nemá? Čo hrozí podnikateľovi pri nepodaní návrhu na konkurz?

Firmy (dlžníci) v reštrukturalizácii

Ak má podnikateľ pohľadávku voči dlžníkovi, ktorý je v reštrukturalizácii a chce si uplatňovať svoje práva v reštrukturalizačnom konaní (chce aspoň nejaké peniaze späť) musí si do tohto konania prihlásiť svoju pohľadávku. Uvedené má logiku, ale nie všetci majú skúsenosti ako a kde hľadať informácie, formuláre, aké im bežia lehoty.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky