Zriadenie Najvyššieho správneho súdu

Čo bude úlohou Najvyššieho správneho súdu SR a kedy sa plánuje jeho zriadenie?

Vláda SR si vo svojom programovom vyhlásení stanovila cieľ obnoviť dôveru v právny štát a očistiť justíciu. V nadväznosti na tento cieľ presadzuje ústavný zákon, ktorý by mal priniesť viaceré zmeny. Jednou z nich je aj vytvorenie Najvyššieho správneho súdu.  
Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava SR a s tým súvisiace právne predpisy, počíta so zriadením Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý by bol nezávislým súdom najvyššej inštancie pre správne súdnictvo a okrem toho by plnil aj funkciu disciplinárneho súdu, a to pre sudcov, prokurátorov, exekútorov, notárov, správcov, prípadne aj pre iné právnické profesie.

Hlavným dôvodom je skutočnosť, že momentálne nie je účinné vyvodzovanie zodpovednosti osobitne voči sudcom, prokurátorom, notárom či exekútorom. Taktiež právna úprava neumožňuje prirodzenú obmenu justičného stavu (napr. sudcovia sú vymenovávaní bez časového obmedzenia). Nedostatočná je aj právna úprava preverovania morálnej integrity a majetkových pomerov sudcov.  

V súčasnosti sú disciplinárne senáty zložené zo zástupcov viacerých právnických profesií, ktorí túto prácu vykonávajú navyše, popri svojich zamestnaniach. To mnohokrát vedie k ich preťaženosti. Zmenou by teda bolo najmä to, že po vytvorení Najvyššieho správneho súdu SR by v rámci disciplinárnych konaní pôsobili profesionálne senáty sudcov, ktorí by túto agendu rozhodovali ako jednu zo svojich riadnych pracovných náplní.

Správny súd by mal riešiť disciplinárne delikty pri sudcoch a iných právnických povolaniach.

V súvislosti so zriadením Najvyššieho správneho súdu SR bude tiež možné odbremeniť Ústavný súd SR (napr. ohľadne rozhodovania o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta SR).

Uvedený návrh ústavného zákona je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní a účinnosť týkajúca sa ustanovení Najvyššieho správneho súdu je určená na 1. júla 2021. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nezaplatené faktúry od odberateľov - ako sa im vyhnúť?

Čakáte na úhradu a peniaze stále nechodia? Aké sú príčiny neplatenia a ako sa s nimi vysporiadať? Prinášame niekoľko praktických rád.

Nezaplatené faktúry v účtovníctve

Ako postupovať, ak vám obchodný partner nezaplatil faktúru (pohľadávku)? Aký to má vplyv na základ dane, či na povinnosť tvorby opravnej položky k pohľadávkam?

Súdne poplatky 2020

Pri založení obchodnej spoločnosti či pri podaní žaloby na súd sa podnikatelia stretávajú s platením nemalých súdnych poplatkov. Aká je ich zákonná výška a ako ich možno uhradiť?

Oddlženie (osobný bankrot) fyzických osôb

Čo je to oddlženie? Kto môže požiadať o osobný bankrot a ako prebieha tento proces?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky