10 princípov zrodu nového podnikania

V úspešných podnikateľských príbehoch sú zvyčajne hlavnými hrdinami obyčajní ľudia, ktorí napriek všetkým pochybnostiam a problémom vytvorili niečo kreatívne a vzrušujúce s minimom zdrojov pri štarte podnikania. Len si spomeňte na spoločnosti ako Apple, Netscape, Wal-Mart alebo CISCO. Pýtate sa, ako títo podnikatelia dokázali vytvoriť prosperujúci biznis takmer ničoho? Aký príklad si môže vziať každý podnikateľ z týchto príbehov?

Prehľad nasledovných princípov, ktoré poodhalia tajomstvá podnikania a podnikavosti jednotlivca, sú výsledkom dlhoročnej vedeckej práce autorky Saras D. Sarasvathy, ktorá skúmala podnikanie prostredníctvom rozhovorov s úspešnými podnikateľmi. Aplikácia týchto princípov  v praxi môže napomôcť zvýšiť pravdepodobnosť úspechu vášho nového podnikania.

1. Princíp: Príležitosti nezvyknú padať z neba, musia byť objavené alebo vytvorené.

Podnikatelia nachádzajú podnikateľské príležitosti vo svete nedokonalej informovanosti, neefektívnosti trhu, nevyriešených problémov, v dobe technologických objavov, sociálnych trendov a politických, ekonomických či demografických posunov. Podmienky na podnikanie sú všade okolo nás, no človek zriedka náhodne narazí na konkrétnu príležitosť, z ktorej by bolo hneď zrejmé, že pôjde o lukratívny biznis. Podnikatelia musia byť ostražitými pozorovateľmi rozvíjajúcich sa trendov, vytvárať a opätovne testovať produkt a reakciu trhu naň. Objav niekedy prichádza spontánne – ako to bolo v prípade Post-It lístkov alebo nylonu – no oveľa častejšie ide o pomalý proces formovania podnikateľskej príležitosti, ktorý si vyžaduje ohromnú dávku energie a predstavivosti.

2. Princíp: Nové podnikanie je ako hra. Keď človek čelí neistote a je presvedčený o svojej pravde, môže odsúvať potrebu analýzy na bočnú koľaj. Analýza pritom zvyšuje šance nového biznisu na úspech, no zároveň je pravda, že aj znižuje pravdepodobnosť investície do nového podnikania.

Je to hlavolam: Ľudia majú silnú tendenciu hľadať a analyzovať informácie za účelom zníženia rizika novej investície/nového podnikania a predvídania jeho výsledku. Úspešný podnikateľ však nepotrebuje množstvo dát, aby znížil neistotu vo svojom rozhodovaní (nikdy totiž nebudete mať 100% istotu v rozhodovaní). Naopak, môže dôjsť k tomu, že prílišné množstvo informácií a analýz podnieti ešte väčší pocit neistoty.

3. Princíp: Strach zo zmeškania dobrej príležitosti môže u niektorých ľudí vyvolať nutkanie k činu. Tento pocit naliehavosti síce zvyšuje pravdepodobnosť založenia podnikania, avšak urýchlené konanie taktiež znižuje pravdepodobnosť, že toto podnikanie bude úspešné.

V tomto princípe narážame na ďalšie protirečenie. V snahe byť prvý na trhu a predbehnúť potenciálnu konkurenciu sa podnikatelia vrhajú do nepremyslených investícií bez cielených stratégií, do obchodov s neperspektívnymi produktmi či s nedostatkom prostriedkov. Zmiešané pocity nátlaku a zhonu dokážu síce dostať podnikateľov na trh s novým produktom alebo službou, no otázkou zostáva či investícia bez potrebného plánovania a analýzy dokáže byť úspešná.

4. Princíp: Limitované straty pomáhajú podnikateľom vyriešiť napätie medzi analýzou a konaním.

Saras Sarasvathy vo svojich výskumoch dokázala, že úspešní podnikatelia bežne praktizujú princíp tzv. limitovaných strát. V praxi to znamená, že podnikatelia si dopredu naplánujú množstvo zdrojov, ktoré sú ochotní obetovať svojmu nápadu vyberajúc také stratégie a metódy, ktoré generujú skoré príjmy pri súčasnom vynakladaní limitovaného množstva obmedzených zdrojov akými sú čas, snaha a peniaze. Takýto prístup minimalizuje riziko investície  a zároveň umožňuje podnikateľovi otestovať životaschopnosť nového podnikania, resp. využiť naskytnutú príležitosť.

Článok pokračuje pod reklamou

5. Princíp : Podnikateľské úsilie sa často odohráva v začarovanom kruhu.

Keď sa podnikateľ rozhodne vyvinúť nový produkt, potrebuje informácie, ktoré nie sú dostupné, pretože produkt alebo trh ešte neexistujú. Dodávatelia zdrojov a iní aktéri na trhu, ako napríklad budúci zákazníci, investori atď sa často musia spoliehať na informácie poskytnuté podnikateľom a na ich základe sa rozhodnúť či investovať alebo neinvestovať do kúpy produktu, resp. do kúpy podielu v spoločnosti v prípade investorov. Začarovaný kruh teda vyzerá nasledovne : žiadny produkt znamená žiadny zákazník; žiadny zákazník znamená žiadny príjem; žiadny príjem znamená žiadne prostriedky pre investíciu; žiadna investícia znamená žiadnu legitímnosť a dôveryhodnosť; žiadne zdroje znamenajú žiadny produkt.

6. Princíp : Podnikatelia môžu prerušiť začarovaný kruh použitím zdrojov, ktoré majú k dispozícii.

Podnikatelia sú schopní investovať potrebné zdroje využívaním kombinácie svojho ľudského kapitálu (talentu, vzdelania a poznatkov), intelektuálneho kapitálu (kreativity, vynaliezavosti, entuziazmu a optimizmu) a sociálneho kapitálu (kontaktov s ľuďmi a ich kontaktov). Takéto počiatočné samofinancovanie projektu bez externej pomoci začína so zdrojmi, ktoré má podnikateľ k dispozícii (nejde teda len o peniaze, ale napríklad o rozvoj myšlienky či produktu) a dovoľuje podnikateľovi postupne rozvíjať svoj biznis. Saras Sarasvathy sa touto problematikou ďalej zaoberá a snaží sa zisťovať, čo všetko môže podnikateľ vytvoriť len za pomoci zdrojov, ktoré má poruke. Angl. sa takáto stratégia nazýva pojmom „bootstrapping“.

7. Princíp: Bootstrapping je ideálny spôsob ako prerušiť začarovaný kruh hneď na jeho počiatku.

Umenie bootstrappingu – teda používanie široko dostupných aktív – stavia na ich šetrnom a vynaliezavom využívaní. Cieľom, ako to povedal podnikateľ Zenas Block, je investovať do projektov svoju predstavivosť skôr ako sa investujú peniaze. Podnikatelia využívajúci bootstrapping ťažia zo svojho sociálneho kapitálu, priateľstiev a kontaktov, ktoré si naakumulovali, aby získali potrebné zdroje. Tu je niekoľko hlavných zásad bootstrappingu:

  • Nekupujte nové ak môžete kúpiť použité,
  • Nekupujte použité ak si môžete prenajať,
  • Neprenajímajte  ak si môžete vypožičať,
  • Nepožičiavajte nič, čo si môžete zameniť barterom,
  • Nezamieňajte barterom ak sa dá niečo vyprosiť,
  • Neproste o to, čo sa dá pozbierať,
  • Nezbierajte to čo môžete dostať zadarmo,
  • Neberte zadarmo, za čo vám niekto môže zaplatiť,

8. Princíp : Hotovosť je kráľ, najdrahšia je, keď ju najviac potrebujete.

Sociálny kapitál a iné nehmotné aktíva môžu byť kľúčové v ranných štádiách investovania, no rast a následná udržateľnosť nového podnikania vyžadujú likvidné finančné prostriedky. Peniaze sú primárnym držiteľom hodnoty a môžu byť vymieňané za iné hodnotné aktíva. Práve keď ich podnikatelia potrebujú najviac – na začiatku podnikania alebo počas krízy – sú najdrahšie kvôli vysokej neistote obklopujúcej nový biznis a súčasne nízkej kredibilite podnikateľa.

9. Princíp : Ak vás nezabijú peniaze, zabije vás nezvládnuté riadenie.

Okrem nevýhod spočívajúcich v tom, že každý startup je nováčikom na trhu, ktorému nikto nič nedaruje, zakladatelia startupov čelia výzve zvládnuť celý komplex podnikateľských problémov. Musia na seba zobrať všetky úlohy od vrátnika až po stratéga a postupne sa všetkému naučiť. Skúsení podnikatelia tvrdia, že na svete neexistuje zlý nápad, iba jeho chabé uskutočnenie.

10. Princíp : Každý nový biznis má 3 až 5 kľúčových faktorov úspechu (angl. „driver“ – hnacia sila). Nájdite ich a zamerajte sa na ne.

V skorých štádiách má každý biznis 3 až 5 kľúčových podnikateľských faktorov úspechu, ktoré sa zásadne odzrkadľujú v nákladoch a príjmoch podnikania. Napríklad v katalógových biznisoch sú týmito premennými priemerná veľkosť objednávky, miera odpovedí na poslané katalógy, náklady na predaný tovar a veľkosť adresára. Ak sa podnikateľ sústredí na kľúčové aspekty podnikania a nerieši nepodstatné detaily, zistí, že riziko charakteristické pre každý startup sa stáva o čosi manažovateľnejšie.

Podnikanie často pripomína hľadanie správnej cesty v bludisku  so zlou viditeľnosťou. No tak ako z každého bludiska existuje cesta von,  tak aj každý druh podnikateľskej činnosti má svoju stratégiu a cestu, ktorá vedie k úspechu. Stačí sa len naučiť počúvať a vnímať svoje okolie a nebáť sa urobiť prvý krok. Otcom úspechu v podnikaní totiž nie je náhoda, ale neustála, vytrvalá aktivita. Veľa šťastia.

Kristína Gardoňová

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Najbohatšia Austrálčanka si neberie servítky: Prečo chudobní nenávidia bohatých?

Najbohatšou i najnenávidenejšou ženou v Austrálii je Gina Rinehart. Paradoxné je, že zamestnáva desaťtisíce ľudí, no vlastní zamestnanci jej nemôžu prísť na meno. Podrezaným jazykom si v celej krajine narobila množstvo nepriateľov. Chudobných využíva a uráža – tak znie najčastejšia výčitka. Avšak jej slová nie sú vždy mimo realitu.

Desatoro najväčších prekážok na ceste k bohatstvu. O ktorú zakopávate Vy?

Každý chce zbohatnúť. Prečo sa to teda nepodarí každému? Časopis FC a portál FirstClass.cz už tretím rokom sprostredkováva spovede, rady a inšpirácie bohatých. Záver nie je vôbec pozitívny: Tí ľudia sa odlišujú národnosťou, vekom, odvetvím, výchovou, vzdelaním, životnou cestou atď. Ale všetci predsa len majú niečo spoločné. Každý z nich prekonal 10 prekážok, ktoré vážne nie sú na smiech. Dovoľujeme si ich definovať i s citátmi úspešných absolventov, ktoré sa nečítajú ľahko. Pokiaľ dokážete zvládnuť všetkých 10 bodov a prijať ich za svoje, ste na tej istej koľaji ako citovaní miliardári.

Najbohatšia žena sveta popisuje 20 rozdielov v rozmýšľaní medzi bohatým a priemerným človekom

Exkluzívne rozhovory s najbohatšími osobnosťami sú doménou českého časopisu FC, ktorý nám udelil súhlas s publikovaním veľmi zaujímavého rozhovoru s najbohatšou ženou sveta pani Christy Walton. Táto pani sa nespovedá novinárom každý deň a jej komentáre sú tak špecifické, že vás možno prinútia zamyslieť sa nad tým, ako uvažujete...

10 tajomstiev úspešných podnikateľov

Vedenie samostatného podnikania je kreatívna, flexibilná, no najmä náročná cesta, ako sa stať vlastným šéfom a naplánovať si vlastnú budúcnosť. Je to o vytváraní života, ako aj o zarábaní si na živobytie. Vyžaduje si odvahu, odhodlanie a prezieravosť pri rozhodovaní stať sa podnikateľom. Budete musieť opustiť relatívne bezpečnú kuklu podnikového sveta, kde sa mzdy vyplácajú pravidelne a vybrať si cestu do nepreskúmaného územia toho podnikateľského.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky