Príplatky za prácu v noci, cez víkend a vo sviatok – ako sa zvyšujú?

S rastom minimálnej mzdy sa zvyšujú aj príplatky za prácu v noci, v sobotu, nedeľu a vo sviatok. Ako prebiehalo zvyšovanie príplatkov od roku 2018 a čo nás čaká v roku 2021?

Mzdové zvýhodnenia (príplatky) za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok upravuje § 122 až § 123 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce). Nárok na príplatky majú zamestnanci v trvalom pracovnom pomere, ale aj osoby pracujúce na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru (tzv. dohodári). Ich výška sa aktuálne odlišuje iba pri práci vo sviatok.

Vplyv hodinovej minimálnej mzdy na príplatky

Na výšku príplatkov za prácu cez víkend, v noci a v určitých prípadoch aj za prácu vo sviatok má vplyv hodinová minimálna mzda. Aktuálne je platná minimálna mzda vo výške 580 eur a hodinová minimálna mzda vo výške 3,333 eura, čo vplýva aj na výšku príplatkov. Od roku 2021 je navrhovaná výška minimálnej mzdy vo výške 620 eur mesačne a hodinová minimálna mzda by tak predstavovala 3,563 eura. Viac informácií nájdete v článku Minimálna mzda od 1.1.2021

Zvyšovanie príplatkov v rokoch 2018, 2019 a 2020

Zvyšovanie príplatkov za prácu vo sviatok, v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu, sa uskutočnilo v dvoch fázach:

  1. s účinnosťou od 1.5.2018 a
  2. s účinnosťou od 1.5.2019.

V oboch prípadoch sa menili sadzby príplatkov, napríklad v prípade práce v sobotu z 25 % na 50 %, v nedeľu z 50 % na 100 % z minimálnej mzdy za hodinu.

Nakoľko sú príplatky takmer vo všetkých prípadoch naviazané na minimálnu hodinovú mzdu, ich výška sa mení aj v nadväznosti na zvyšovanie minimálnej mzdy, ktoré sa uskutočňuje pravidelne k 1. januáru. To znamená, že stav, ktorý platil do 30.4.2018, bol zvýšený už štyrikrát, a to k 1.5.2018 (zmena sadzieb), k 1.1.2019 (zmena minimálnej mzdy), k 1.5.2019 (zmena sadzieb) a k 1.1.2020 (zmena minimálnej mzdy). V prípade, že ostane platná legislatíva a príplatky budú naďalej naviazané na výšku hodinovej minimálnej mzdy, od 1.1.2021 nás čaká ďalšie zvyšovanie príplatkov za prácu cez víkend, sviatok či v noci. Dôležitá bude suma hodinovej minimálnej mzdy, ktorá sa pravdepodobne zvýši z 3,333 eura na 3,563 eura.

Aká bude výška príplatkov za prácu cez víkend, v noci a cez sviatok, ale aj ako zmenou si prejde od roku 2021, nájdete v článku Príplatky za prácu cez víkend, v noci a prácu vo sviatok v roku 2021.

Tabuľky zvyšovania príplatkov od roku 2018 – 2020

Prečítajte si tiež

Vývoj príplatkov v členení na zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu a na osoby pracujúce na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, uvádzame v prehľadných tabuľkách.

Zvyšovanie príplatkov – pracovná zmluva

* z minimálnej mzdy za hodinu
** zníženú sadzbu je možné dohodnúť v prípade, ak povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, nedeľu, prípadne v noci (znížená sadzba príplatku nie je možná v prípade príplatku za prácu v noci u rizikového povolania)
*** príplatky za sviatok u zamestnanca na pracovný pomer sa počítajú z priemerného zárobku, nie sú naviazané na minimálnu mzdu a nie je možné ich všeobecne v eurách vyčísliť; ak by bol zamestnanec odmeňovaný minimálnou mzdou, od 1.1.2018 do 30.4.2018 platilo pre takéhoto zamestnanca mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 1,3795 eura/hod., od 1.5.2018 do 31.12.2018 šlo o sumu 2,759 eura/hod., v roku 2019 o sumu 2,989 eura/hod. a v roku 2020 ide o sumu 3,333 eura/hod.
Typ príplatku do 30.04.2018 od 01.05.2018 do 31.12.2018 od 01.01.2019 do 30.04.2019 od 01.05.2019 do 31.12.2019 od 01.01.2020
v % v €/hod. v % v €/hod. v % v €/hod. v % v €/hod. v % v €/hod.
Príplatok za prácu v sobotu žiadne žiadne 25 %* 0,68975 25%* 0,7473 50 %* 1,4945 50 %* 1,6665
Príplatok za prácu v sobotu - znížená sadzba ** žiadne žiadne 20 %* 0,5518 20 %* 0,5978 45 %* 1,3451 45 %* 1,5000
Príplatok za prácu v nedeľu žiadne žiadne 50 %* 1,3795 50 %* 1,4945 100 %* 2,989 100 %* 3,3333
Príplatok za prácu v nedeľu - znížená sadzba ** žiadne žiadne 40 %* 1,1036 40 %* 1,1956 90 %* 2,6901 90 %* 2,9997
Príplatok za prácu vo sviatok *** 50 % priemerného zárobku x 100 % priemerného zárobku x 100 % priemerného zárobku x 100 % priemerného zárobku x 100 % priemerného zárobku x
Príplatok za nočnú prácu (rizikové povolanie) 20 %* 0,5518 35 %* 0,9657 35 %* 1,0462 50 %* 1,4945 50 %* 1,6665
Príplatok za nočnú prácu (nerizikové povolanie) 20 %* 0,5518 30 %* 0,8277 30 %* 0,8967 40 %* 1,1956 40 %* 1,3332
Príplatok za nočnú prácu (nerizikové povolanie) - znížená sadzba ** 20 %* 0,5518 25 %* 0,68975 25 %* 0,7473 35 %* 1,04615 35 %* 1,1665
Článok pokračuje pod reklamou

Zvyšovanie príplatkov – dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru

* z minimálnej mzdy za hodinu
** zníženú sadzbu je možné dohodnúť v prípade, ak povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, nedeľu, prípadne v noci (znížená sadzba príplatku nie je možná v prípade príplatku za prácu v noci u rizikového povolania)
Typ príplatku do 30.04.2018 od 01.05.2018 do 31.12.2018 od 01.01.2019 do 30.04.2019 od 01.05.2019 do 31.12.2019 od 01.01.2020
v % v €/hod v % v €/hod v % v €/hod v % v €/hod v % v €/hod
Príplatok za prácu v sobotu žiadne žiadne 25 %* 0,68975 25%* 0,7473 50 %* 1,4945 50 %* 1,6665
Príplatok za prácu v sobotu - znížená sadzba ** žiadne žiadne 20 %* 0,5518 20 %* 0,5978 45 %* 1,3451 45 %* 1,5000
Príplatok za prácu v nedeľu žiadne žiadne 50 %* 1,3795 50 %* 1,4945 100 %* 2,989 100 %* 3,3333
Príplatok za prácu v nedeľu - znížená sadzba ** žiadne žiadne 40 %* 1,1036 40 %* 1,1956 90 %* 2,6901 90 %* 2,9997
Príplatok za prácu vo sviatok žiadne žiadne 100 %* 2,759 100 %* 2,989 100 %* 2,989 100 %* 3,3333
Príplatok za nočnú prácu (rizikové povolanie) 20 %* 0,5518 35 %* 0,9657 35 %* 1,0462 50 %* 1,4945 50 %* 1,6665
Príplatok za nočnú prácu (nerizikové povolanie) 20 %* 0,5518 30 %* 0,8277 30 %* 0,8967 40 %* 1,1956 40 %* 1,3332
Príplatok za nočnú prácu (nerizikové povolanie) - znížená sadzba ** 20 %* 0,5518 25 %* 0,68975 25 %* 0,7473 35 %* 1,04615 35 %* 1,1665

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky