Primátor mesta Žilina: Podpora podnikania je návratnou investíciou

Primátor mesta Žilina: Podpora podnikania je návratnou investíciou
Veronika Rezáková

Som trochu workoholik s vášňou pre letné dovolenky, kvalitnú literatúru a dobré víno. Ako štúdiom poznačený slovenčinár som profesijné, ale aj osobné naplnenie našla v hre so slovami, kladením pestrých informácií na papier a ich šírení medzi ľudí. Stále sa učím a veľa sa pýtam. Zvedavosť mi pomáha pri písaní biznis príbehov, tlačových správ či marketingových textov. Základom rýchlych prstov na klávesnici sú aspoň 2 šálky kávy denne, pozitívni ľudia v mojom okolí a pohyb v prírode.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Mesto Žilina je partnerom aktuálneho ročníka súťaže Podnikateľský nápad roka, no cestu mladým podnikateľom a začínajúcim firmám sa snaží uľahčiť viacerými spôsobmi.

Do konzorcia partnerov súťaže Podnikateľský nápad roka 2014 patrí aj mesto Žilina, na čele s primátorom mesta, Igorom Chomom. Ten prezradil, prečo je dôležité investovať do budúcej generácie podnikateľov a tiež, ako sa táto forma pomoci vracia kraju či regiónu.

Jednou z hlavných priorít mesta Žilina je podľa slov jej primátora podpora podnikania v meste a v regióne. Mestská samospráva sa preto snaží budovať zdravé a podnetné podnikateľské prostredie a tiež investovať do budúcej generácie podnikateľov. „Našou úlohou, ako predstaviteľov mesta je okrem iného vytvárať podmienky na podnikanie a z neho vyplývajúci rozvoj mesta vo všetkých oblastiach života. Zástupcovia podnikateľskej sféry majú rovnako ako zástupcovia ostatných zamestnávateľov možnosť osobného kontaktu so mnou, ako primátorom mesta, a rovnako s celým vedením mesta. Majú tak vytvorený priestor, prostredníctvom ktorého môžu prezentovať svoje prípadné podnety, požiadavky či návrhy,“ objasnil primátor Žiliny, Igor Choma. Podľa neho je tak každý konkrétny a prospešný návrh vítaný a mesto je otvorené diskusii so všetkými obyvateľmi mesta.

Víťazí nielen firma, ale aj mesto

Samospráva môže rozvíjajúcim sa firmám podstatným spôsobom uľahčiť vstup na trh, no úžitok zo spolupráce je tu vzájomný. Kým mesto podá podnikateľovi pomocnú ruku na začiatku pri rozbiehaní biznisu, prosperujúca firma sídliaca v meste či regióne neskôr prináša nové pracovné miesta. Keď sa mladému podnikateľovi podarí založiť úspešný biznis aj s podporou samosprávy, víťazí nielen firma, ale aj mesto. „Mladé firmy so sebou prinášajú inovatívnosť. Často sú inšpiráciou aj pre už zabehnuté subjekty. Takže mesto Žilina ťaží aj z toho, že na území mesta sídli Žilinská univerzita, ktorá vzdeláva mladých ľudí v rôznych oblastiach, okrem iných aj v perspektívnej oblasti IT. Absolventi vo veľkej miere zostávajú aj po absolvovaní štúdia žiť, pracovať a podnikať v Žiline, čo považujem za veľký prínos do budúceho rozvoja,“ konštatuje I. Choma.

„Okrem univerzity v našom meste pôsobia mnohé stredné školy, ktorých zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, stredné školy cirkevné a súkromné. Z toho vyplýva, že vzdelanostný potenciál v Žiline je veľmi veľký,“ hodnotí situáciu primátor mesta a takto pokračuje: Rozvojom podnikania v meste dochádza k nárastu počtu pracovných miest, ale aj k zvyšovaniu počtu obyvateľov. Firmy sú predsa platitelia miestnych daní, no nepriamo napomáhajú aj rozvoju bývania či skvalitňujú poskytovanie služieb v meste. S tým súvisí aj zvýšený záujem o obchod, služby, kultúru, šport a vzdelanie. Od podpory nastupujúcej generácie podnikateľov si tak vždy sľubujeme výrazný synergický efekt.“

Aj kvôli vyššie uvedeným argumentom sa samospráva mesta snaží podporovať podnikateľov v regióne najvyššou možnou mierou, a to už od základov. Okrem iného napríklad aj vytváraním dlhodobých stratégií budúceho rozvoja mesta, aktívnou politikou v oblasti prezentácie mesta doma aj v zahraničí či snahou prilákať do mesta ďalšie investície. S podporou podnikania súvisí aj aktivita mesta na jeho zatraktívnení a zvyšovaní komfortu života v meste.

Čo Žilina ponúka?

V Žiline sídli viacero organizácií a inštitúcií, ktoré uľahčujú rozlet mladým ľuďom s podnikateľskou víziou a dobrým nápadom. „Mesto Žilina je jedným z akcionárov Vedecko-technologického parku Žilina, ktorý je akýmsi inkubátorom mladých začínajúcich podnikateľov z radov študentov a absolventov Žilinskej univerzity. S univerzitou a vedecko-technologickým parkom úzko spolupracuje Centrum eko-informácií a terminológie (CEIT). Toto inovatívne zoskupenie poskytuje komplexné riešenia na podporu produktivity a efektivity výroby v priemyselných podnikoch. Žilinský samosprávny kraj dlhodobo vyvíja iniciatívy smerujúce k rozvoju inovácií a technologicky orientovaného priemyslu prostredníctvom združenia Zaict ,“ objasňuje primátor mesta aktuálnu situáciu a zároveň predostiera aj možné plány do budúcnosti: „ Ďalším z benefitov je v súčasnosti pripravovaný vznik Rady podnikateľov, ktorú pripravuje mesto Žilina. Ide o jedinečný projekt vytvorenia spoločného poradného orgánu mesta a primátora, ktorý má zabezpečiť aktívnejšiu a efektívnejšiu spoluprácu. Tiež by mal viesť k lepšej vzájomnej informovanosti medzi mestom a podnikateľskou sférou v Žiline.“ Mesto by tak malo mať lepšie informácie o potrebách a požiadavkách podnikateľov. Tí by zas mali byť lepšie informovaní o pripravovaných zámeroch a rozvojových aktivitách mesta.

Domáci verzus zahraniční podnikatelia?

Presne pred desiatimi rokmi sa v žilinskom regióne usídlil strategický partner; výrobca automobilov KIA Motors Slovakia. Táto investícia na seba naviazala príchod niekoľkých ďalších zahraničných výrobcov súčiastok do automobilovej výroby, no tí sú do určitej miery previazaní aj so slovenskými dodávateľmi, takže možno hovoriť o určitom druhu symbiózy. Situáciu bližšie popísal Igor Choma: „Zahraniční zamestnávatelia tvoria veľký podiel na počte zamestnaných ľudí v regióne Žiliny v ostatných rokoch. Subdodávateľmi týchto medzinárodných firiem je ale aj množstvo domácich slovenských podnikateľských subjektov pôsobiacich v Žiline. Takže spolupráca domácich a zahraničných podnikateľov v Žiline je priateľská a vzájomne výhodná. Pôsobenie spoločnosti KIA má nielen regionálny, ale aj celoslovenský význam. Okrem podnikateľov v oblasti automobilovej výroby pôsobí v meste niekoľko väčších známych tradičných podnikateľských subjektov v oblasti stavebníctva, elektrotechniky, dopravy, drevárskej výroby, oceliarskej výroby, obchodu a digitálnych služieb.“

Mesto Žilina – partner Podnikateľského nápadu roka 2014

Vedenie mesta si uvedomuje význam strategickej podpory mladých podnikateľov či rozvíjajúcich sa firiem. Tie môžu byť o pár rokov nielen pre mesto, ale aj celý región veľkým prínosom. Aj to je dôvod, prečo sa toto mesto stalo jedným z partnerov Podnikateľského nápadu roka 2014. „Podpora podnikania je jednou z hlavných priorít vedenia mesta Žilina. Práve ocenenie tých najaktívnejších a najinovatívnejších mladých podnikateľov je jedným z nástrojov na zvýšený záujem ostatných k tomu, aby sa tiež zapojili so svojimi nápadmi a skúsili zrealizovať svoj podnikateľský zámer,“ dodal Igor Choma, ktorý má za sebou štvorročné obdobie vo funkcii hlavy mesta Žilina.

Nie je však nápad ako nápad. Niektoré podnikateľské zámery v sebe nesú väčší potenciál ako iné, a to aj vo vzťahu ku konkrétnemu mestu či regiónu. Akým projektom by sa najviac potešila Žilina? Predovšetkým projektom v perspektívnej oblasti IT technológií, internetu, digitálnych technológií, ktoré v sebe nesú najväčšiu pridanú hodnotu a perspektívu ďalšieho rozvoja v tejto populárnej oblasti. Rovnakým prínosom by však bol vznik projektov aj v iných oblastiach. V Žiline je z minulého obdobia dlhoročná  tradícia v elektrotechnickej, chemickej, textilnej a  stavebnej výrobe. Takže vznikom prípadných projektov v týchto oblastiach by bolo na čo nadviazať,“ odpovedal primátor. Veľký potenciál však mesto vidí aj v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Ten by bol prínosom ako pre samotné mesto, tak ja pre viaceré atraktívne lokality v blízkom okolí.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Veronika Rezáková
Veronika Rezáková

Som trochu workoholik s vášňou pre letné dovolenky, kvalitnú literatúru a dobré víno. Ako štúdiom poznačený slovenčinár som profesijné, ale aj osobné naplnenie našla v hre so slovami, kladením pestrých informácií na papier a ich šírení medzi ľudí. Stále sa učím a veľa sa pýtam. Zvedavosť mi pomáha pri písaní biznis príbehov, tlačových správ či marketingových textov. Základom rýchlych prstov na klávesnici sú aspoň 2 šálky kávy denne, pozitívni ľudia v mojom okolí a pohyb v prírode.


Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?

Inovačné a digitálne vouchery v roku 2023

Firmy môžu získať poukážky, na základe ktorých im bude preplatená časť nákladov na inovačné a digitálne projekty. Aké sú podmienky a postup žiadania či výška príspevku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky