Podpora startupov: príležitosť vzdelávania aj získania partnerov

Začínajúce startupy a inovatívne projekty majú možnosť získať podporu, kontakty či investorov. Blíži sa 12. kolo súťaže inovatívnych projektov „Máš nápad?“

Máte zaujímavý nápad alebo inovatívny projekt, ktorý by ste chceli ďalej rozvíjať a potrebujete na to vhodné podmienky či podporu? Využite príležitosť a prihláste sa do 12. kola súťaže inovatívnych nápadov a projektov s názvom „Máš nápad? Rozbehni ho s nami!“, ktorú vyhlasuje rektor Technickej univerzity v Košiciach prostredníctvom Startup centra Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM.

Čo môžete získať?

Vybrané startupy budú mať možnosť využívať motivačné prostredie UVP TECHNICOM (www.uvptechnicom.sk). Prostredníctvom špeciálneho 6-mesačného pred-inkubačného akceleračného programu „naštartujú“ proces realizácie ich inovatívnych myšlienok, proces premeny myšlienky do komerčne využiteľného produktu alebo služby. Majú tak možnosť získať podporu zo strany odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE a vzdelávať sa v oblasti podnikania (workshopy, webináre), získať pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, pri získavaní partnerov a potenciálnych investorov, ale aj podporu osobného mentora či kouča.

Ako sa prihlásiť do súťaže?

Súťaž bude prebiehať online 14. decembra 2020, pričom záujemcovia sa môžu registrovať do 10. decembra 2020. Pre prihlásenie sa do súťaže je potrebné vyplniť online formulár na stránke www.startupcentrum.tuke.sk, ktorý nájdete v časti Ako sa zapojiť.

Získať podporu pomáhajú startupom už šesť rokov

Startup centrum UVP TECHNICOM vzniklo v roku 2014 – kedy boli naštartované aktivity v oblasti podpory startupov – vzniklo ako jedno z prvých na Slovensku, ako súčasť ekosystému technologického transferu – Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM.

Počas krátkeho obdobia svojej činnosti sa Startup centrum stalo významným elementom inovačného ekosystému regiónu. Výber startupov do Startup centra je realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych nápadov „Máš nápad?“, ktorú organizuje UVP TECHNICOM s periodicitou 6 mesiacov. Od roku 2014 sa do  súťaže  zapojilo viac ako 140 inovatívnych projektov a celkovo viac ako 50 perspektívnych startupov získalo možnosť absolvovať spomínaný pred-inkubačný pobyt. Viacerým z nich sa počas pôsobenia v Startup centre TUKE podarilo získať podporu investorov a uviesť na trh viacero úspešných produktov v rôznych oblastiach.

„Sme veľmi radi, že naša súťaž má široký záber a oslovuje nielen študentov stredných a vysokých škôl, odborníkov pôsobiacich na akademickej pôde a v priemysle, ale aj širokú verejnosť. Proste všetkých, ktorí majú inovatívne projektové zámery, nápady. Je našou snahou, aby Startup centrum TUKE bolo vnímané ako otvorený priestor pre rozvoj inovatívnych myšlienok bez ohľadu na vek, profesijnú prax alebo zameranie,“ povedal riaditeľ UVP TECHNICOM, doc. Ing. František Jakab, PhD.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Brikety z konského trusu Fluf: predsudky strieda úspech

Nápad košických gymnazistov ľudia brali ako vtip. Ide pritom o ekologickú a cenovo dostupnú alternatívu vykurovania. Ako búrajú predsudky a čím si získavajú zákazníkov?

Mladý inovatívny podnikateľ 2022: zaujali inovácie v oblasti technológií, zdravotníctva aj obuvi

Meno Mladého inovatívneho podnikateľa roku 2022 je známe. Čím zaujal víťaz a aké ďalšie nápady sa dostali do finále?

Mladý inovatívny podnikateľ 2022: súťaž o prestížny titul a atraktívne ceny

Už 16. ročník súťaže Mladý inovatívny podnikateľ je „za rohom“. Kto a dokedy sa môže prihlásiť, ako na to a čo môžu finalisti získať?

Študentská firma LIGO búra stereotypy: zubná pasta ako cukríky

Žiaci z Košíc vyrábajú inovatívnu zubnú pastu a patria medzi najlepšie európske študentské firmy. V čom sú výnimoční, ako oslovujú zákazníkov a koľkokrát museli „prehryznúť“ neúspech, kým našli správnu receptúru?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky