Projektové plánovanie

Projektový plán je základný nástroj pre riadenie projektu. Je nevyhnutný pre stanovenie harmonogramu projektových prác, potreby nasadenia ľudských zdrojov, pre odhad a riadenie rizík spojených s projektom a tiež pre odhad nákladov.

Úlohou projektového plánu je poskytnúť:

 • zoznam konkrétnych úloh, ktoré majú byť v rámci projektu splnené - zahŕňa všetky činnosti vykonávané v súvislosti s projektom. Po vyhotovení zoznamu aktivít je možné ich zoradiť do vyšších celkov (tzv. míľnikov) a zobraziť v časovom harmonograme
 • prehľad očakávaní, obmedzení a rizík projektu - každý projekt má určité výstupy a očakávania kvôli ktorým sa realizuje. Je tiež vystavený rôznym rizikovým faktorom, ktoré ho môžu predĺžiť, predražiť alebo zmariť výstupy projektu. Eliminovať tieto riziká je úlohou risk manažmentu projektu, ktorého úlohou je identifikácia rizikových faktorov, ich analýza, kvantifikácia, definovanie priorít a vytvorenie plánu opatrení na zmiernenie rizika. Takýto plán sa vypracúva na 5 najvážnejších rizík.
 • rozpočet projektu - pri tvorbe rozpočtu je potrebné zakomponovať všetky náklady, ktoré priamo aj nepriamo súvisia s realizáciou projektu.
 • odhad celkovej náročnosti na ľudské a ostatné prostriedky - optimálna realizácia aktivít projektu závisí od zručností, koordinácie a komunikácie členov projektového tímu.
 • časový harmonogram projektu - poskytuje informácie o dobe realizácie projektu, dĺžke trvania jednotlivých aktivít, určuje logickú nadväznosť jednotlivých aktivít a poukazuje na ich vzájomné vzťahy.
Článok pokračuje pod reklamou

Projektový plán odpovedá na nasledujúce otázky:

 • Čo (cieľ projektu)
 • Ako (jednotlivé aktivity projektu)
 • Kto (ľudské zdroje a ich organizačné začlenenie)
 • Kedy (časový harmonogram a nadväznosť)
 • Kde (priestory potrebné na realizáciu aktivít)

Štádiá projektu

 • Návrh
 • Plánovanie – prvým krokom plánovania musí byť jasné zadefinovanie cieľa
 • Uskutočnenie plánu – úspech projektu závisí od ľudí, ktorí na ňom pracujú no najmä od Vášho vedenia
 • Monitoring – po odštartovaní projektu neustále dohliadajte na dodržiavanie vytýčených cieľov a stanovených časových limitov

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Night of Chances, na ktorom prisľúbil účasť aj primátor Matúš Vallo, ti prinesie horúce novinky zo sveta biznisu

Už čoskoro sa koná 9. ročník najväčšieho kariérno-vzdelávacieho podujatia Night of Chances pre všetkých, ktorým je blízka téma biznisu. Si to práve ty? V tom prípade je pre teba pripravený večer plný nielen životných šancí, ale aj zaujímavých workshopov, aktuálnych tém či inšpiratívnych rečníkov. Príď už 9.10. stráviť NOC na FIIT, STU v Bratislave.

Porovnanie softvérov (nástrojov) na riadenie projektov

Prinášame prehľad softvérov (nástrojov) na riadenie projektov a porovnanie vlastností voľne dostupných verzií štyroch z nich. Ktorý sa najviac hodí pre menšie projekty?

Štúdium MBA: Najefektívnejšia forma vzdelania popri zamestnaní

Už ste niekedy premýšľali nad tým, ako zvýšiť svoje možnosti uplatnenia na trhu práce? Radi by ste sa posunuli o niekoľko stupňov vyššie na kariérnom rebríčku? Pokiaľ áno, pouvažujte o štúdiu MBA. Získate praktické znalosti, manažérsku prípravu, nové zaujímavé kontakty a výrazne zlepšíte svoje postavenie voči ostatným kolegom i ďalším uchádzačom o prácu.

Ako uspieť v biznise? 3 veci, ktoré sa oplatí vedieť

Či už máte firmu založenú dlhší čas, práve rozbiehate start-up, alebo ešte len vymýšľate biznis plán, jedno je isté. Potrebujete alebo budete k tomu potrebovať ľudí. A vzhľadom k aktuálnej situácii na trhu práce musíte vedieť, ako na nich.
Videonávod na zápis konečného užívateľa výhod

Ako zvládnete zápis svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky