Aké pozitívne motivačné faktory poznáme?

Ak uvažujeme nad tým, čo všetko môžeme zaradiť medzi pozitívne stimuly (vonkajšie motivačné faktory), skúsme si predstaviť niekoľko klobúkov, v ktorých sa nachádza istý druh potešenia. Povedzme, že každý klobúk zosobňuje určité potreby/pocity/žiaduce kvality, ktoré pozitívne vplývajú na motiváciu jednotlivca. Každý jednotlivec má svoju vlastnú zostavu klobúkov, ktorá sa môže líšiť zložením aj veľkosťou. Zloženie aj veľkosť klobúkov určujú sčasti naše genetické vlohy, ale aj osobné skúsenosti, ktoré nás počas života naučili asociovať potešenie s rôznymi vecami/udalosťami.

Každá aktivita, ktorú podnikneme, nám „napĺňa“ tieto klobúky potešením. To, čo nás motivuje a čo nie, závisí na stave naplnenosti klobúkov v danom momente – vždy sa totiž snažíme naplniť tie klobúky, ktoré sa zdajú byť najmenej naplnené.

Faktory, ktoré sú najčastejšie spájané s príjemnými pocitmi, môžeme rozdeliť do 14 ucelených kategórií. Po zvážení a rozpoznaní vecí, ktoré nám môžu pomôcť cítiť sa lepšie, môžu slúžiť aj na pomenovanie vlastných “klobúkov“.

 1. Vzťahy a spolupatričnosť – ľudia ako spoločenské tvory sa navzájom potrebujú. Vzťahy sú základným prvkom spoločenského života jednotlivcov a vytvárame ich každý deň na rôznych úrovniach. Na vyššej úrovni sa každý jednotlivec zaraďuje do etnickej skupiny, národnostnej skupiny, náboženskej skupiny atď. Na nižšej úrovni oceňujeme byť súčasťou menšieho kolektívu ako napríklad rodiny, tímu, klubu alebo skupiny priateľov, kolegov. Tiež túžime aj po intímnejších vzťahoch s niektorými jednotlivcami – partnermi, kamarátmi, rodinou. Niekedy hľadáme spojenie aj na duchovnej úrovni.
 2. Nezávislosť - pôsobí v protiklade s predchádzajúcim faktorom. V bežnom živote sa ľudia snažia vynikať niečím, vystupovať z davu, byť nezávislí v myslení, mať vlastné názory, pocity atď. Medzi týmito dvoma faktormi existuje neustále napätie, nakoľko ide o protiklady, ktoré je potrebné udržiavať v rovnováhe.
 3. Stálosť – každý jeden z nás túži po určitom stupni stálosti a predvídateľnosti v živote. Napríklad je dobré vedieť, že deň strieda noc v pravidelných intervaloch a že náš život beží viac menej konštantným tempom. Bez predvídateľnosti a očakávaní by bol náš život chaotický a neovládateľný. Preto je určitý stupeň stálosti prospešný a prináša pohodlie a bezpečnosť.
 4. Zmena – ak by sme vedeli všetko s maximálnou spoľahlivosťou predpovedať, trpeli by sme extrémnou nudou. Zmena a nepredvídateľnosť je preto nevyhnutnou súčasťou nášho života. Tak ako v predchádzajúcom aj v tomto prípade ide o dva protikladné faktory, ktoré sa snažíme udržiavať na vyrovnanej úrovni. Nerovnováha medzi nimi vyvoláva nepohodlie a nepríjemnosti.
 5. Moc a kontrola – je dôležité, aby sme kontrolovali veci, ktoré sa dejú okolo nás a spôsob, akým to vykonávame, je aplikáciou moci a ovplyvňovaním okolia. Využitím sily získavame kontrolu a vplyv nad vecami a osobami. Najlepšie sa to prejavuje spôsobom, akým vyjadrujeme náš cit pre slobodu cez uplatňovanie slobodnej vôle a rozhodovania.
Článok pokračuje pod reklamou
Rozvoj – pokrok a napredovanie vo všetkých smeroch je to, čo nás poháňa a posúva dopredu. Či už ide o jednoduché veci ako dospievanie, osobnostný rast, získavanie skúseností alebo o zložitejšie ako aktívny prístup k vzdelávaniu a vývoju, rozvoj patrí medzi významné stimuly.
 • Úspech – je to, čo dáva zmysel pre prácu, ktorú robíme a pre naše životy. Každý sa snaží byť úspešný vo svojom obore. Nie je potrebné zdôrazňovať, že úspech poteší a povzbudí každého jednotlivca a istým spôsobom aj motivuje k ďalšej práci.
 • Uznanie – ľudia radi prijímajú pochvaly a uznanie za svoju činnosť, vykonanú prácu, schopnosti a kvality. Uznanie upevňuje rolu jednotlivca v skupine, ale na druhej strane aj umožňuje vyniknúť ako dôležitý člen v rámci nej. Pracovať na pozícii rešpektovanej ostatnými spolupracovníkmi a získať pozornosť kolegov si vyžaduje čas, ale je to stav, ktorý pôsobí na nás pozitívne a vyvoláva spokojnosť.
 • Stimulácia – je potrebná, aby sa dosiahol želaný vplyv na ľudí. Existujú rôzne typy stimulácie, ktorých významnosť môže byť pre rôznych ľudí odlišná.
  • Fyzická – napríklad v podobe merania výkonu určitej fyzickej aktivity (pre športovcov je motivujúce prekonať rekord),
  • Duševná – ide o psychickú výzvu, snaha o znalosti a porozumenie (napr. vylúštiť rébus, hádanku, vyriešiť problém)
  • Emocionálna – potreba pocitov vzrušenia, radosti (človek môže polovicu dňa stúpať na horu, ktorú zlyžuje za dvadsať minút, vynaložená námaha však stojí za tento pocit).
  1. Vlastníctvo – vo všeobecnosti, ale nie výhradne, je vlastníctvo mierou bohatstva v industrializovanom svete. Do akej miery je vlastníctvo dôležité, závisí od mnohých faktorov. Prirodzený sklon vlastniť, získavať a uspokojovať túžbu po materiálnych statkoch je u ľudí zrejmý a zrieknutie sa materiálnej stránky života vyžaduje veľa úsilia.
  2. Osobný prejav – ide o reč, písanie, umenie, hudba a iné aktivity, vďaka ktorým dokážeme vyjadrovať svoje pocity, postoje a názory najlepšie ako môžeme. Spôsob vyjadrovania a prejavu je spojený s našimi potrebami nadviazať kontakt s ostatnými a byť súčasťou kolektívu so zámerom získať uznanie, dosiahnuť úspech alebo jednoducho pre vlastné uspokojenie. Uplatnenie schopností a talentu v praxi je ďalším zdrojom potešenia.
  3. Potreba prispieť/darovať – ide o činnosť, ktorá nás napĺňa dobrými pocitmi. Ak dar alebo príspevok od nás mal význam a pomohol v danej situácii, sme obohatení pozitívnou energiou a uspokojením. Je potešením uskutočňovať zmeny vo svete tým, že prispievame iným, či už na individuálnom alebo kolektívnom základe.
  4. Zmysel a hodnoty – slová, ktoré sa veľmi často spájajú so životom. Ide o elementárne stimuly. Nútia nás zamyslieť sa nad ťažkými otázkami života. Každý by sa mal zamyslieť nad významom, cieľom svojho života, aby následne dokázal správne smerovať a postupovať cestou života. V jednoduchom ponímaní musíme mať dôvod, aby sme ráno vstávali. Či už ide o nás, rodinu, náboženstvo, vieru atď. Všetky hodnoty, ktoré sú vážené a cenné, nám dávajú nádej na lepšiu budúcnosť.
  5. Fyzické podmienky – rozlišujeme dva prístupy. Prvý sa zaoberá zmyslami a informáciami z okolitého prostredia, ktoré cez ne prijímame – niektoré z nich nám robia radosť, napríklad: zrak – krása, umenie sluch – hudba, slovný prejav, poézia, spev chuť a čuch – chute a vône dotyk – zmyselnosť, sex, vzrušenie iné – pohodlie, sila, bystrosť, rýchlosť, fyzická námaha, odpočinok, uvoľnenie.

   Tieto však nie sú až tak podstatné pre účely motivácie v podnikaní.

   Druhý prístup je viac výstižný a zaoberá sa pracovným prostredím. Miesto, kde ľudia pracujú, a s ním súvisiace fyzikálne podmienky môžu významne ovplyvniť to, ako sa zamestnanci v práci cítia.

  Zhrnutie

  Všetky spomenuté motivačné faktory sú takpovediac univerzálne a aplikovateľné na každého z nás, rozdiel je len v úrovni úrovni významu, ktorý majú na každého jednotlivca. Aktivity, ktoré podnikáme, si starostlivo vyberáme, pretože veríme, že tým významne podporíme jeden alebo aj viac kategórií potešenia, t.j. zlepšíme náš emocionálny stav tým, že zvýšime množstvo „potešenia v klobúkoch“. Keďže sú navzájom zložito prepojené a každá aktivita má žiaduce aj menej žiaduce stránky, celkovo sa snažíme o dosiahnutie optimálnej rovnováhy v našom živote.

   

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Ako efektívne komunikovať zmeny či inovácie vo firme

  Komunikácia so zamestnancami pri väčšej zmene vo firme je kľúčová pre jej úspech – ako ju uchopiť, čo by malo byť súčasťou jednotlivých komunikačných fáz a na čo dať pozor?

  Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

  Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

  Hodnotiaci rozhovor: ako ho viesť a aké otázky sa (ne)pýtať?

  Objektívna spätná väzba zamestnancov aj manažérov má pre firmu veľký význam. Aké benefity prináša a aké sú zásady správneho vedenia hodnotiaceho pohovoru?

  Prepúšťanie počas krízy: ako komunikovať výpovede efektívne a ľudsky

  Ako pristupovať k výpovediam ľudsky v čase, keď firmu zasiahla kríza a je nutné prepúšťať.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky