Teórie motivácie zamestnancov

Výkon zamestnancov každého podniku do veľkej miery závisí od toho ako sú motivovaní. V tomto článku si povieme niečo o motivácii, spomenieme zopár teórií motivácie a vysvetlíme niekoľko možností ako by sme mali/nemali motivovať zamestnancov.

Motív chápeme ako nejaký vnútorný pocit, ktorý aktivuje a poháňa, povzbudzuje, sústreďuje a usmerňuje správanie každého človeka na dosahovanie cieľa (-ov).

Motivácia je potom zložitý komplex motívov rôzneho charakteru a sily. Jej zdrojom sú neuspokojené potreby a túžby.

Správne motivovaní ľudia majú svoje ciele stanovené jasne a očakávajú, že ich svojim úsilím dosiahnu. V podniku sú teda veľkým prínosom, pretože sú zodpovední a oceňujú fakt, že ich práca je zmysluplná, potrebná a vedie k uspokojovaniu ich vlastných potrieb ako i potrieb samotnej firmy.

Teórie motivácie

Pre pochopenie techník ako správne motivovať zamestnancov je potrebné poznať aspoň základné teórie motivácie.

Maslowova hierarchia potrieb

Jej základom je poznanie, že ľudí motivujú neuspokojené potreby, ktoré sú zoradené do pyramídy podľa ich dôležitosti. Čiže po uspokojení nižšej potreby zamestnanca motivuje len potreba na vyššom stupni.

 • Fyziologické potreby - Jesť, spať, piť, bývať,.
 • Potreby istoty a bezpečia - Istota zamestnania, zdravotné a dôchodkové zabezpečenie,...
 • Spoločenské potreby - Priateľstvo, združovanie s inými ľuďmi,...
 • Potreba uznania - Pochvaly, vyznamenania, prestíž, žiadosť o radu,...
 • Potreba sebarealizácie - Osobný a odborný rast, samostatnosť,..
Článok pokračuje pod reklamou

Herzbergova teória

Odlišuje faktory, ktoré robia zamestnanca spokojným od faktorom, ktoré ho robia nespokojným. Napríklad nízka mzda robí pracovníka nespokojným ale nemusí to byť vysoký plat ktorý ho robí spokojným. Týmito dvoma skupinami sú:

Hygienické faktory

 • istota zamestnania,
 • plat,
 • postavenie (medziľudské vzťahy, kontrola),
 • pracovné podmienky,
 • činnosť a organizácia firmy.

Motivačné faktory

 • osobný rast,
 • profesijný postup,
 • postavenie (úspechy, zodpovednosť),
 • uznanie,
 • výsledky práce.

Motivovať na základe tejto teórie možno dvoma cestami:

 1. Zvýšením uspokojovania nižších potrieb (hygienických faktorov) nad doterajšiu úroveň,
 2. Zvýšením uspokojovania vyšších potrieb (motivačných faktorov) nad doterajšiu úroveň.

Jej hlavnou myšlienkou je, že uvedomenie si nespravodlivosti je motivačnou silou a teda ak sa niekto nazdáva, že s ním bolo zaobchádzané nespravodlivo, tak sa začína brániť. Zamestnanci porovnávajú mieru spravodlivosti na základe pomeru toho, čo do podniku vkladajú a čo z neho dostávajú, t.j.:

VKLAD (úsilie, schopnosti, čas, skúsenosti) - VÝNOSY (uznania, povýšenia či zamestnanecké výhody) = Spravodlivosť resp. nespravodlivosť

K nespravodlivosti dochádza vtedy, ak zamestnanec (-ci) začínajú pociťovať, že ich odmena za výkon v porovnaní s inými zamestnancami nie je spravodlivá. Následkom býva nechuť pracovať, odchod z práce, sťažnosti či žiadosti o zvýšenie platu. Aj preto je v mnohých firmách zakázané rozprávať sa o platových podmienkach medzi kolegami.

Zmena platu, zamestnaneckých výhod, obsahu práce či akejkoľvek odmeny u jedného pracovníka bude s vysokou pravdepodobnosťou porovnávaná s tým, čo dostávajú ostatní pracovníci. Tieto pocity spravodlivosti či nespravodlivosti sú založené na vnímaní zamestnancov. Preto by si manažéri mali byť vedomí toho, že sa zamestnanci navzájom porovnávajú a s týmto vedomím ich riadiť a odmeňovať.

Teória očakávania

Táto teória hovorí, že zamestnanci sú natoľko motivovaní k práci nakoľko očakávajú, že bude ich rôzna úroveň pracovného úsilia odmenená. Ich očakávania sú subjektívne a nimi vynakladané úsilie je úmerné dosiahnutiu výkonu, ktorý povedie k získaniu odmeny.

Existujú tu tri kľúčové prvky:

 • Voľba – signalizuje slobodu jedinca vybrať si ako sa bude správať
 • Očakávanie – je viera, že určité chovanie bude alebo nebude úspešné
 • Preferencie – sú hodnoty, ktoré osoba pripisuje rôznym výsledkom (odmenám alebo trestom)

Samotná pracovná motivácia je teda výsledkom kombinácie voľby, očakávaní a preferencií zamestnancov.
 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Diana Kosová: Mentálny koučing pomáha nielen športovcom

Športový psychológ alebo mentálny kouč pomáhajú na Slovensku už nielen v športe, ale aj v biznise. Čo môže športová psychológia naučiť podnikateľa?

11 rád ako urobiť efektívnu pracovnú poradu

V dobe, keď všetci bojujeme s časom, sú neefektívne porady pre firmu hotovou katastrofou. Namiesto toho, aby sa zamestnanci zaoberali riešením problémov, pre ktoré ste ich zamestnali, strácajú na nich čas. Ako mať vo firme efektívnejšie porady?

3 tipy ako motivovať zamestnancov bez zvyšovania platov

Aké majú malé firmy možnosti na zvyšovanie motivácie a angažovanosti zamestnancov aj bez zvyšovania mzdy? A akými spôsobmi môžu zabrániť ich odchodu?

Ako školia zamestnancov svetoznáme technologické firmy? Inšpirujte sa od najlepších

Nedávna štúdia spoločnosti PwC potvrdzuje, že kvalifikácia a rozvoj zručností sú pre mileniálov pri výbere zamestnávateľa dôležitými faktormi. Ako si ich teda získať a udržať vo firme? Inšpirujte sa procesom vzdelávania tých najlepších.