Riadenie prevádzkového kapitálu

Veľké sumy investované do zásob a veľa dlžníkov môže predznamenať pokles výnosnosti, ktorá zaujíma každého podnikateľa. Vždy predsa ide o návratnosť investícií. Preto cieľom manažmentu prevádzkového kapitálu je zníženie zásob a počtu dlžníkov a zabezpečenie čo najrýchlejšieho prísunu hotovosti do podniku.

Prevádzkový kapitál možno rozložiť na štyri hlavné zložky:

 • hotovosť ( alebo bankový účet s prípadným krátkodobým kontokorentným úverom),
 • zásoby,
 • záväzky,
 • pohľadávky.

Každá z týchto zložiek môže významne ovplyvniť potrebu prevádzkového kapitálu (alebo jednoducho hotovosti).
Ako cyklus prevádzkového kapitálu prebieha? Na začiatku podnikania vlastník môže vložiť určitú sumu hotovosti do podniku, za ktorú nakúpi počiatočné zásoby, zaplatím mzdy svojim zamestnancom za prvý mesiac a iné prevádzkové náklady, napr. nájom. Z predaja svojich produktov získa príjem, ktorý môže použiť na nákup ďalších zásob, výplatu ďalších miezd, prevádzkových nákladov a prípadne mu zostane aj určitá suma na svoje osobné použitie.


„Čím rýchlejšie dokáže podnikateľ premieňať svoje zásoby na tržby, tým rýchlejšie sa zavŕši cyklus prevádzkového kapitálu.“

 

V rámci tohto cyklu však treba zohľadniť určité špecifiká:

 • zásoby, ktoré často zostávajú určité obdobie na sklade - t.j. viažu hotovosť, ktorá by inak mohla byť použitá na iné účely,
 • zásoby, ktoré sú predané, ale je poskytnutá určitá doba splatnosti – t.j. poskytujete obchodný úver a tým je hotovosť viazaná u dlžníkov,
 • možnosť získať úver od dodávateľov – t.j. tovar nakúpiť na úver od dodávateľa, predať ho za hotovosť alebo za kratších úverových podmienok ako poskytujú dodávatelia. To znamená, že tovar je predaný skôr, ako je potrebné zaň zaplatiť. Vaši veritelia tak jednoducho financovali vašich dlžníkov.

Článok pokračuje pod reklamou
Čo môže spôsobiť prerušenie toku prevádzkového kapitálu?


1. Zásoby

 • zásoby nevyhnutne viažu v mnohých podnikoch hotovostné zdroje,
 • cieľom podniku je premena zásob späť na hotovosť (a na zisk) za čo najkratší čas,
 • ak časť tovaru nie je predaná a leží na sklade, podnikateľ musí nájsť alternatívne zdroje prímov, ktorými by mohol financovať nové nákupy, to znamená že musí viazať dodatočnú hotovosť vo svojich zásobách. Navyše mu vznikajú náklady spojené s udržiavaním nízkoobrátkových alebo "mŕtvych" zásob. Podnikateľ tak prichádza o úroky, ktoré by získal, ak by zdroje viazané v týchto zásobách boli investované.

Dôležité je sledovať dobu obehu rôznych zásob a získať prehľad o tom, ktoré sa nehýbu. Rovnováha medzi ziskovosťou a tvorbou hotovosti by nikdy nemala byť narušená.

2. Odberatelia

Jednou z možností zrýchlenia obehu zásob je poskytnutie alebo predĺženie úveru odberateľom (času, za ktorý majú zaplatiť), čím sa síce zlepší účtovná ziskovosť (pretože fakturujete viac), ale spomaľuje cyklus prevádzkového kapitálu (peniaze prichádzajú do podniku neskôr). Tovar už síce nie je viazaný na sklade, ale podnikateľ nemá k dispozícii hotovosť na opätovné investovanie. Z tohto dôvodu musí čakať až do uplynutia doby splatnosti, častokrát aj dlhšie ako sa predpokladalo.

 Kým sa suma hotovosti vráti späť do podniku na ďalšie použitie, uplynie často dlhý čas. Medzitým však podnikateľ musí platiť za ďalšie nákupy a prevádzkové náklady!

Ako možno cyklus prevádzkového kapitálu zrýchliť?


Hlavnými cestami zlepšenia cyklu prevádzkového kapitálu sú:

 • zvýšenie úrovne obrátkovosti zásob alebo
 • skrátenie doby splatností Vašich odberateľov,
 • financovanie prevádzkového kapitálu veriteľmi – t.j. nákup tovaru na úver a jeho predaj predtým ako je potrebné zaplatiť dodávateľom.

V rámci každej tejto kategórie existuje množstvo stratégií, napr.:

 • eliminovanie pomalých alebo neziskových položiek,
 • ponúkanie zliav,
 • zriadenie konsignačného skladu („sklad skladov“, ak máte niekoľko prevádzok po celej krajine, je to akýsi medzisklad slúžiaci na rýchle, operatívne zásobovanie rýchloobrátkových položiek)
 • rýchla fakturácia, účtovanie penále, atď.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Opatrenia na konsolidáciu štátneho dlhu: inšpirácia pre novú vládu

Úradnícka vláda vypracovala materiál s opatreniami na záchranu nášho rozpočtu. Rátať treba so škrtmi v dotáciách, zdvihnutím daní aj zmenami v dôchodkoch. Čo ďalšie navrhuje?

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Tvorba cien a zľavy: kedy a v akej výške ich dávať

Kedy využívať zľavy, o koľko je potrebné navýšiť predaj pri zľave z cien, ak nechce firma prerobiť a aké sú alternatívy k poskytnutiu zľavy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky