Riadenie cash flow

Najlacnejšie peniaze, aké kedy môžete získať, sa nachádzajú priamo vo vašom podniku, len ich treba nájsť. Preto je dôležité riadiť váš cash-flow. To je to, čo účtovníci nazývajú likvidita! Vaše zisky sú len na papieri, niečo v budúcnosti, ale hotovosť je reálna, spočítateľná.

Pri riadení vášho cash-flow treba sledovať tieto oblasti:


1. Hotovosť

Zrýchlite príliv peňazí a spomaľte odtok peňazí, plne využite to, čo máte!

 • urýchlite depozitá – využívajte internet banking
 • kontrolujte odliv hotovosti
  • sledujte pokladňu a preddavky,
  • zaveďte používanie kreditných kariet (MasterCard alebo Visa) na zamestnanecké výdavky alebo iné drobné výdavky,
  • dôkladne si naplánujte platby splatných daní a účtov,
  • preskúmajte platby vopred – napr. mesačné platenie poistenia.
 • využite disponibilnú hotovosť
  • uložte hotovosť do krátkodobých úročených depozít, napr. úročené účty s trojdňovou výpovednou lehotou.

2. Daňové plánovanie

Daňové úniky sú nelegálne, ale znižovanie daní optimalizáciou vášho daňového základu je legálne a tá správna cesta pre vás. Dôsledným plánovaním možno predísť niektorým daniam, iné znížiť, odložiť alebo oddialiť. Dôležité pre vás je nájsť si profesionálneho poradcu (účtovníka, právnika), ktorý bude prefíkaný a bude pri tom hájiť vaše záujmy.
Náš tip: Nezabudnite si zriadiť rezervu na daňové účely uložením peňazí na osobitný bankový účet.


3. Úverové praktiky

Iba málo podnikov môže fungovať výhradne s hotovosťou, t.j. bez poskytnutia úverov. Uvedomte nasledovné pravidlá:

 • dbajte na to, aby ste v snahe predať váš tovar nezískali naopak nedobytnú pohľadávku
 • pre každú skupinu zákazníkov stanovte limit úveru a nikdy neprekračujte túto hranicu
 • sprísnite úverové limity v „horších časoch“ alebo zákazníkom v slabých odvetviach, ktorí majú problémy
 • buďte obozretní, prečo sa dobre etablovaná spoločnosť zrazu chce stať vašim zákazníkom. Pýtajte sa „ kto a prečo prestal byť jej dodávateľom?“
 • preverte si dôkladne zákazníkov – cez informácie od bánk či iných agentúr (náklady za tieto služby sú definitívne nižšie ako náklady z nedobytnej pohľadávky)
 • poistite sa proti nezaplateniu zo strany zákazníka napr. uvedením podmienky na zadnej strane faktúry, ktorá zabezpečí prechod dispozičného práva a vlastníctva na zákazníka až po zaplatení predaného tovaru.

Náš tip: Nezabudnite, že PRED uskutočnením obchodu musíte mať VŽDY písomné potvrdenie prijatia podmienok Vašim zákazníkom.

4. Odberatelia

Máte stanovenú svoju úverovú politiku a teraz musíte dbať o to, aby ste monitorovali účty.

a) Fakturácia a výkazy

 • fakturujte v deň, keď dôjde k expedícii tovaru,
 • mesačne si skonsolidujte finančné výkazy
 • tým, ktorí zohľadňujú iba finančné výkazy, snažte sa ich poskytnúť rýchlejšie.

b) Monitoring

Monitorujte dlžníkov a rozdeľte ich na dlžníkov s rôznymi lehotami splatnosti

 • 30 dní a menej,
 • 30 – 60 dní,
 • 60 – 90 dní,
 • 90 dní a viac.

V prípade, že dlžníci neuhradili svoje záväzky, prerušte expedíciu, pričom uvažujte o:

 • postupných alebo čiastočných platbách,
 • platbe v hotovosti pri ďalšej dodávke,
 • predĺžení splatnosti.

Náš tip: Zvážte prípadne starosť o vaše pohľadávky faktoringovej spoločnosti (obchodník s pohľadávkami).

c) Inkaso

Všímajte si signály, ktoré vám naznačujú budúce problémy:

 • vrátený tovar a dobropisy,
 • staré alebo nesprávne vystavené faktúry,
 • neskoré úhrady, prehnané reklamačné požiadavky.
Článok pokračuje pod reklamou

5. Distribučná a predajná politika

 • monitorujte obchodnú maržu produktov a hrubý zisk,
 • personál v predajniach odmeňujte na základe dosiahnutého hrubého zisku, nie na základe vyfakturovaného objemu,
 • kontrolujte svojich predajcov aby nezneužívali systém za účelom získania provízií,
 • sledujte záruky a vrátenie tovar, politiku služieb, monitorujte účty,
 • vytvorte si minimálnu hranicu pre objednávku/dodávku, aby ste tak predišli zbytočnému papierovaniu a prevádzkovým nákladom,
 • prijmite samostatnú veľkú objednávku iba v prípade, že nebudú problémy s platbami (dohodnite si postupné platby),
 • zistite, ktorí zákazníci tvoria väčšinu vašich tržieb,
 • dbajte na jednotnú distribučnú politiku a nemeňte ju.

Aké by mali byť pravidlá hry, ktorých by ste sa mali držať?

 • rozprávajte sa so zákazníkmi a zistite, čo si myslia o vašich cenách a službách,
 • otestujte rôzne cenové úrovne, aby ste zistili čo znesie trh. Udržte cenu zodpovedajúcu vašej kvalite a imidžu,
 • dajte si pozor na váš nulový bod (kde náklady = výnosom = 0 zisk). Pamätajte, že v prípade problémov je ľahšie a bezpečnejšie znížiť prevádzkové náklady (riadite ich vy), ako zvýšiť tržby (to robia vaši konkurenti).

Ak je vaša hrubá marža 20%, 1 euro ušetrené na prevádzkových nákladoch má hodnotu ako 5 eur tržieb!!!

6. Nákupná politika

Nákup je začiatkom „odlivu hotovosti“, preto buďte pozorní a pamätajte si, že vaše nákupy sú tržbami niekoho iného. Sledujte svoje záujmy!
Vždy zvážte:

 • Kto sa stará o nákup, ak nie priamo vy?
 • Poznáte skutočné náklady na vaše zásoby, t.j. náklady na skladovanie, manipuláciu, úroky,...?
 • Uplatňujete jednoduchú politiku opätovných objednávok založených na stave zásob v minulosti a plánovanom obrate zásob v budúcnosti?
 • Máte možnosť dohodnúť si postupné dodávky a postupné platby pri objednávaní veľkých množstiev od hlavného dodávateľa?
 • Mate aj iné zdroje zásob?
 • Je daný nákup najvýhodnejší v porovnaní s inými dodávateľmi?
 • Pri meškaní dodávky, máte dohodnutú výšku nákladov z omeškania?
 • Viete ako a kde budete skladovať vaše zásoby?

7. Dodávatelia

Dôležitá je komunikácia s vašimi dodávateľmi a udržovanie si otvorených dverí. Dodávatelia sa ľahko zbavujú zákazníkov, ktorí s nimi nekomunikujú.

Pravidlá:

 • rozdeľte si vždy veriteľov podľa lehoty splatnosti (30, 60, 90 a 120 dní),
 • rozdeľte všetky splatné faktúry podľa typu dodávateľa (ponúkajú zľavy, sú nároční, neprekáža im prekročenie doby splatnosti, možnosť platby v hotovosti pri nových dodávkach,..).

8. Zásoby

Suma peňazí viazaná v zásobách môže ovplyvniť výsledok vášho hospodárenia (zisk alebo stratu). Mali by ste sa zamerať na:

 • analýzu každého produktu podľa surovín, hotových výrobkov..,
 • stanovte si realistické ciele a potom vytvorte objednávací systém,
 • zistite, koľkokrát sa každá dôležitá položka za rok otočí,
 • zastaraný alebo pomaly sa otáčajúci materiál vypredávajte (poskytnite zľavy, robte akcie),
 • zvážte možnosť subdodávky niektorých výrobkov namiesto výroby (pozor na nižšie riziko/vyššie náklady alebo vyššie riziko/nižšie náklady),
 • dbajte na bezpečnosť, poistite sa proti požiaru, záplavám a krádeži a premietnite tieto náklady aj do vašej ceny.

9. Výroba a prevádzka

V tejto oblasti si treba uvedomiť nasledovné:

 • zamestnanci by si mali byť vedomí významu nákladov pre hospodárenie podniku a mali by sa snažiť o svojim konaním neprispievať ich zbytočnému zvyšovaniu (váš plán = ich plán),
 • snažte sa udržať svoje fixné náklady na nízkej úrovni (náklady, ktoré musíte zaplatiť aj keď nevyrábate, napr. nájomné za výrobnú halu a podobne),
 • pravidelne prehodnocujte svoje plány (tržby, výroba, atď.), hľadajte slabé miesta a snažte sa ich odstrániť,
 • vždy si nechávajte určitú rezervu vo vzťahu k budúcnosti, napr. dostatok hotovosti na pokrytie prípadného rastu nákladov, malú nevyužívanú úverovú možnosť, atď.

10. Manažment dlhov

Cudzie zdroje (vaše dlhy), ktoré získavate od iných ľudí (veriteľov) sú dobré iba vtedy, ak ich využívate rozumne. Treba si uvedomiť nasledovné skutočnosti:
• na dlhodobé potreby si potrebujete požičať dlhodobo, na krátkodobé potreby vám stačia krátkodobé zdroje (čiže ich budete musieť vrátiť v krátkej dobe, obyčajne 1 rok),
• ak doba použiteľnosti vášho aktíva je napr. 4 roky, požičajte si danú sumu iba na 4 roky,
• poskytovatelia úveru budú podrobne skúmať stabilitu vášho podniku (urobia dôslednú analýzu finančno-ekonomickej situácie vášho podniku),
• snažte sa preskúmať všetky možné dostupné zdroje kapitálu a vybrať pre vás tie najvýhodnejšie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účty v internetových (online) bankách

Aké možnosti prinášajú online banky? Môžu byť alternatívou klasických bánk? Viac napovie prehľad najpopulárnejších digitálnych bankových služieb.

Opäť je tu stretnutie finančných lídrov. Na CFO Fóre Slovensko zaznejú prvotriedne informácie

Najväčšie podujatie pre finančných riaditeľov a lídrov biznisu na Slovensku sa uskutoční už po šiestykrát 25. a 26. septembra.

Živnostník a dôchodok - ako si zabezpečiť slušnú penziu?

Aký dôchodok môže živnostník očakávať od štátu a ako sa vypočíta? Čo má spraviť preto, aby v starobe neživoril?

Porovnanie portálov poskytujúcich kolektívne pôžičky

Je lepší Žltý melón alebo Zinc Euro? Nezáleží na tom, či si chcete požičať alebo investovať, v článku podrobne porovnáme všetky podmienky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky