Podpora inovácií v energetike a potravinárstve: výzva Slovensko 2.0

Podnikatelia majú možnosť žiadať o priamu finančnú pomoc na inovácie svojich produktov a služieb. Slovenská inovačná a energetická agentúra otvára výzvu na inovačné poukážky Slovensko 2.0.

Po štyroch úspešných výzvach počas uplynulého roka budú mať podniky opäť možnosť žiadať o poukážku už 4. júla 2022. Tentokrát je pomoc zameraná na spracovanie surovín a polotovarov, rozvoj odolných a zdravých lokálnych potravín a na zvyšovanie energetickej efektívnosti v podnikoch.

Čo môžu podnikatelia získať?

Finančnú podporu aj tentokrát sprostredkúva národný projekt inovujme.sk, výška spolufinancovania je 15 % celkovej ceny inovácie. Hodnota poukážky je od 2 000 do 10 000 eur. „Rozhodli sme sa reagovať na potreby slovenských podnikateľov. Pre zvyšovanie cien energií a potravín sme pristúpili k podpore slovenských inovatívnych produktov a služieb práve v týchto oblastiach,“ hovorí generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Aké sú podmienky?

Výzva potrvá mesiac – do 4. augusta 2022 a zapojiť sa môžu všetky slovenské podniky, ktoré podnikajú minimálne jeden rok. Žiadatelia musia byť fyzické či právnické osoby, ktoré majú sídlo mimo Bratislavského kraja a v minulosti im nebola preplatená inovačná poukážka projektu inovujme.sk. Oprávnenými riešiteľmi sú fyzické a právnické osoby oprávnené dodávať danú službu alebo dielo.

Prostredníctvom inovačných poukážok sa riešia projekty prioritných oblastí:

Spracovanie surovín a polotovarov do výrobkov s vyššou pridanou hodnotou

Transformačným cieľom prioritnej oblasti je zvýšiť pridanú hodnotu vyvážanej suroviny a polotovarov domácej výroby spracovaním do výrobkov s vyššou pridanou hodnotou. Opatrenia sú zamerané na podporu služieb napomáhajúcich zavádzaniu nových technológií podporujúcich transformáciu priemyselnej výroby založenej na inováciách.

 • Príprava technologického plánu,
 • mapovanie a implementácia nových postupov a procesov pre zvýšenie efektívnosti spracovania surovín a polotovarov,
 • poradenstvo pri príprave plánu zavádzania čistejších výrobných technológií využitím nových technológií a inovácií pri spracovaní surovín a polotovarov,
 • skúmanie komerčného potenciálu inovatívneho produktu alebo služby,
 • výskum a vývoj technologických inovácií a výrobných postupov,
 • výskum a vývoj inovačných konceptov nových high-tech výrobkov,
 • príprava plánu a realizácia nákupu služieb, výskumu a vývoja zameraných na prípravu a/alebo implementáciu inovatívnych riešení,
 • výskum a vývoj robotizovaných systémov a príslušenstva pre spracovanie surovín a polotovarov,
 • poradenstvo v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií.
Článok pokračuje pod reklamou

Zvyšovanie energetickej efektívnosti v hospodárstve

Opatrenia sú zamerané na podporu služieb napomáhajúcich výskumu, vývoju a zavádzaniu systémov na efektívne uskladňovanie, prenos a použitie energie a zvýšenie jej efektívneho využívania.

 • Poradenstvo spojené s vypracovaním plánu pre implementáciu nových a inovatívnych riešení pre zníženie energetickej náročnosti podnikov,
 • poradenstvo spojené s vypracovaním návrhov nových riešení pre zvýšenie energetickej efektívnosti podniku, efektívneho uskladňovania a prenosu energie,
 • výskum a vývoj inteligentných energetických systémov a sietí,
 • výskum a vývoj v oblasti uskladňovania energie (využívanie alternatívnych energetických nosičov),
 • poradenstvo v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií.

Systémy odolných a zdravých lokálnych potravín

Opatrenia sú zamerané na podporu služieb napomáhajúcich zlepšeniu odolnosti, bezpečnosti, ochrany a pridanej hodnoty lokálnych potravinových systémov zabezpečujúcich zdravé potraviny. Cieľom je posilniť a podporiť potenciál spravodlivých a ekologických lokálnych potravinových systémov.

 • Poradenstvo spojené s prípravou plánu pre implementovanie riešení v oblasti inovatívnych a lokálnych potravinových systémov,
 • poradenstvo spojené s prípravou návrhov nových a inovatívnych riešení pre zlepšenie distribúcie lokálnych potravín s využitím nových technológií a procesov,
 • skúmanie nových/inovatívnych riešení pre zlepšenie odolnosti, bezpečnosti a ochrany lokálnych potravinových systémov,
 • implementovanie nových technológii a postupov pre zlepšenie bezpečnosti a ochrany lokálnych potravinových systémov,
 • poradenstvo v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií.

„Inovačné poukážky Slovensko 2.0 môžu pomôcť napríklad pri zavádzaní nových technológií v potravinárskej výrobe, výskume a vývoji energetických systémov, posilnení potenciálu národných potravinových systémov a tiež pri poradenstve v oblasti duševného vlastníctva a transferu technológií,“ dodáva Peter Blaškovitš.

Ako postupovať pri žiadaní o inovačnú poukážku?

Žiadatelia sa registrujú na portáli INOWA, následne vyplnia žiadosť, ktorú potom posúdi SIEA. Po vystavení poukážky má prijímateľ 3 mesiace na realizáciu projektu a najneskôr na konci tejto lehoty je potrebné predložiť SIEA žiadosť o preplatenie poukážky.

Zdroj: SIEA
Zdroj: SIEA

Preplatenie inovačnej poukážky je formou predfinancovania. Žiadateľom môže byť poskytnutá inovačná poukážka v rámci tejto výzvy maximálne raz. Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 4.8.2022 alebo po predpokladanom vyčerpaní indikatívnej výšky finančných prostriedkov.

Podmienky žiadosti o inovačnú poukážku a oblasti finančnej podpory nájdu žiadatelia na webovej stránke www.inovujme.sk. Informácie získajú aj telefonicky, emailom či osobne v piatich regionálnych konzultačných centrách.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu integrovaná infraštruktúra.

Zdroj: SIEA

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?

Financovanie podnikania cez úver, dlhopisy či akcie: čo sa oplatí?

Žiadať o úver z banky, získať financie od investorov formou dlhopisov alebo ísť do vydania akcií? Čo zvážiť pri výbere a ako postupovať, priblížil riaditeľ Burzy cenných papierov v Bratislave.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky