Igor Lengyel (NMS s.r.o.): Buďte obozretní v nákladoch

Spoločnosť NMS s.r.o. poskytuje kompletný a ucelený súbor 3D mobilných meracích systémov a riešení. Portfólio poskytovaných služieb sa z predaja laserových meracích prístrojov za štrnásť rokov rozšírilo o vývoj riešení na mieru a služby vykonávania expertných meraní parametrov výrobkov. Zakladateľ a jediný majiteľ spoločnosti, Igor Lengyel, dokázal vďaka svojim odborným znalostiam vychovať špičkový tím s obrovským know-how a vybudovať spoločnosť od podlahy až na lídra v bezkontaktnom meraní na Slovensku a v strednej Európe.

V roku 2013 získal za svoje úspechy ocenenie Technologický podnikateľ roka 2012. Tržby NMS sa v roku 2012 vyšplhali na 3,5 milióna eur a firma pravidelne vykazuje nárast projektov i finančných ukazovateľov. Svoje pôsobenie už rozšírila aj na trhy v Českej republike, Maďarsku, Ruskej Federácii, Brazílii, pričom ďalšie krajiny naďalej pribúdajú.

Ak si predstavujete, že niečo bude trvať určitú dobu, vynásobte ju tromi a buďte trpezliví

Igor vyštudoval špecializáciu spaľovacie motory na strojníckej fakulte. „Motory ma bavili, no čo som na Slovensku mohol s takým zameraním robiť? Je to úplne známy jav, študoval som niečo, čo ma bavilo, ale bez perspektívy uplatnenia v praxi. Aj preto som chcel ísť študovať do zahraničia.“ Podarilo sa mu to a v roku 1990 začal vo Francúzsku navštevovať doktorandské štúdium. „Študoval som tam mechaniku tekutín, čo znamená prúdenie kvapalín alebo plynov. Zameriavali sme sa na plyny v stave, keď sa dostanú do chaotického stavu, ktorý sa nazýva turbulencia. Vo Francúzsku som študoval päť rokov a v Nemecku som strávil dva roky na postdokorantskom štúdiu. Bola to vedecká práca, pričom v zahraničí veda znamená prácu na kontraktoch. Na tejto úrovni človek spolupracuje s najvyššími šéfmi, návrhármi, dizajnérmi a podobne. Už ako mladý človek má možnosť dostať sa veľmi vysoko a to ma zaujalo.“ Igor sa po siedmich rokoch vrátil na Slovensko. Mal manželku a dieťa, bol to teda prirodzený krok.

Motiváciu vydať sa cestou podnikania označuje ako jednoduchú. „V zahraničí sme pracovali spôsobom, že niekto má o niečo reálny záujem a tak sa začne pracovať na reálnej zákazke, ktorá je zaplatená. Ak je práca urobená kvalitne, je aj veľmi dobre zaplatená. Bol to iný svet. Na Slovensku som si nevedel predstaviť pokračovať inak ako týmto typom práce.“ Najskôr sa na krátku dobu zamestnal v laserovom centre, kde pracovali mimoriadne zaujímaví ľudia a stretol sa s človekom, ktorý poznal rôzne meracie metódy. „Vo Francúzsku sme používali laserovú meraciu metódu, ktorou sa zisťovalo priestorové rozloženie turbulencie vo valci spaľovacieho motora počas fázy kompresie. Bola to v podstate laserová metodika, ktorá umožnila pomocou laserových lúčov merať tri zložky vektoru rýchlosti a ich správanie vo fáze kompresie. Bolo to extrémne drahé zariadenie. Sedem rokov v zahraničí som robil s lasermi, i keď využívanými na úplne inú vec, a v laserovom centre bola kumulácia ľudí, ktorí poznali ďalšie metódy. Dospeli sme k tomu, že pomocou laserov sa dá aj merať a skenovať.“ Igor založil NMS s manželkou, ktorá mu pomáhala, a zoznámil sa s ľuďmi v zahraničnej spoločnosti, ktorá mala niekoľko rôznych meracích systémov. Stal sa ich obchodným zástupcom. „Prišli sme s meracími systémami na náš trh a zákazníci len pozerali, pretože tomu nerozumeli. Mnohokrát neverili, že laserový lúč môže byť taký presný. Metódy, ktoré sa dovtedy používali, boli dotykové, kde zariadenie odmeria rozmer v bode dotyku. Takýmto spôsobom trvalo meranie oveľa dlhšie ako so skenermi, ktoré sme ponúkali. Navyše si nevyžadovali byť zabudované do antivibračnej podlahy v klimatizovanej miestnosti a podobne, čiže to bolo oveľa lacnejšie a rýchlejšie. Zdalo sa to perfektné, ale v takýchto prípadoch je vždy najťažšie získanie prvého zákazníka. Vedel som, že podnikanie nebude ľahké, lebo si na seba budem musieť každý deň, mesiac zarobiť. Taktiež som si uvedomoval, že sám to neurobím a budem potrebovať vzdelaných a kvalitných ľudí. Na Slovensku je ich mnoho, niekedy je len potrebné zmanažovať ich a budú mimoriadne úspešní.“

Ak je podnikateľ v niečom prvý, musí začať osvetou

Igorova manželka bola zamestnaná, z polovice výplaty pokrývali životné náklady a druhú polovicu investovali do posielania obálok potenciálnym klientom. Prvá činnosť, ktorú spoločnosť začala robiť a dodnes sa jej venuje, bolo prekladanie užívateľských príručiek pre Peugeot. „Vedel som po francúzsky a určitú časť pracovnej doby som prekladal a vďaka tomu som mohol zvyšnú časť venovať rozbiehaniu meracích systémov.“

Nakoniec nič nie je taká veda, ako sa spočiatku  zdá.

Igor si nevytváral biznis plán a podľa vlastných slov nevedel, ako sa správať k zákazníkom a ako spoločnosť manažovať. „Vedel som, čo nás baví a dáva nám zmysel, tak som si jednoducho povedal, že o tom presvedčíme aj veľkého zákazníka.“ Podotýka, že zázraky sa nikdy neudejú na jednom mítingu a bolo potrebné venovať tomu čas. „Nábehová krivka trvala dva roky, chodili sme presviedčať a ukazovať systémy reálnym zákazníkom. Mimoriadne dôležité bolo hneď ísť po veľkých zákazníkoch. Ak zatnete vysoko, príchod výsledného efektu trvá síce dlhšie, ale mal by byť omnoho väčší ako pri oslovovaní malých klientov. Je logické začať u toho, kto určuje trendy. Pobočky zahraničných spoločností však majú centrály v zahraničí a zmeny vo fabrikách sa musia schvaľovať v materských spoločnostiach. Táto situácia flexibilitu rozhodovania o zmenách nezvyšuje. Získať prvého klienta bola ťažká úloha.“

Napokon sa Igorovi podarilo získať za zákazníka spoločnosť ŠKODA AUTO, čo bol veľký úspech. „Keď máte prvého zákazníka, ktorý je v danom segmente určujúci, je to veľká výhra. Takýto zákazník má mnoho ďalších dodávateľov, ktorí potrebujú meracie systémy a vidia, ktoré používa ich klient.“ NMS po získaní prvej veľkej zákazky stále prirodzene rástlo a dodnes nemusel Igor Lengyel zabezpečovať úver z banky. „Zárobok v našej oblasti je veľmi nepravidelný. Hovoríme síce o väčších sumách, ale aj tak je otázka, kedy prídu. Ak sme sa chceli vedieť vo financiách orientovať, prirodzene sme si museli vypracovať plán. Prvé plány sú, samozrejme, veľmi optimistické. Dnes viem, že treba v pláne riešiť všetky situácie a domyslieť, čo urobíte, keď sa niečo konkrétne, čo sa dá predvídať, stane. Aj my sme postupne museli všetko plánovať. Náš biznis je spojený s mobilitou a máme veľa vozidiel. Zamestnanci chodia na pracovné cesty, meracie systémy sa prevážajú, treba ich poistiť, museli sme začať myslieť na všetky tieto veci a naplánovať ich.“

Lídri sa vyznačujú skromnosťou, obetavosťou a odhodlaním urobiť všetko, aby dosiahli cieľ

Ďalšia kľúčová situácia prišla v roku 2009, keď si Igor uvedomil, že je potrebné expandovať so spoločnosťou na nové územia. Začal premýšľať kam a s čím. „Vtedy sme si taktiež povedali, že hotové produkty, ktoré sme distribuovali, je načase začať čo najviac prispôsobovať požiadavkám zákazníka. V praxi sme sa často stretávali s tým, že zákazníkovi chýbali niektoré veci na mieru. Začali sme poskytovať hardvér, ktorý zákazník potrebuje, programovať na mieru, prispôsobovať riešenia, zjednocovať komplexné riešenia do jednoduchého ovládania a podobne.“ V roku 2013 odoberá NMS produkty od troch dodávateľov. „Partnerov, ktorí nám dodávajú meraciu techniku, si veľmi vážime, ide o prepracované produkty, ktoré vznikali viac ako stopäťdesiat rokov. Rovnako dôležitý je aj zákazník a je dôležité vypočuť si ho. Keď prídete za ním a opýtate sa ho, čo by potreboval,  pravdepodobne povie, že nič. Ale neverte mu. Treba sa opýtať, ako robí konkrétnu vec a navrhnúť mu, ako by sa dala robiť inak, prípadne spomenúť, či ju tak konkurencia už nerobí. Keď je trh s nejakým produktom ešte neoslovený, mnoho potenciálnych klientov ani netuší, že nejaká vec vôbec existuje.“ Igor podotýka, že zákazníkov treba oslovovať príjemným a efektívnym spôsobom a zamerať sa nie na manažérov, ale na ľudí, ktorí budú produkt reálne používať. „Takto sa vytvára vzťah a dáte zákazníkovi najavo, že chcete, aby niečo robil ľahšie a lacnejšie. Zákazníkovi je potrebné vyčísliť aj ekonomický profit. Neinvestuje sa do pekných vecí, ale do tých, z ktorých je úžitok.“

Výber nových teritórií pri expanzii za Igora vyriešili už existujúci zákazníci. „Volkswagen v Rusku budoval novú fabriku a prvý manažment v nej bol z Českej republiky. V Škode sme už boli dodávateľom skenerov a meracích systémov číslo jeden. Zavolali mi z Ruska, či by sme im mohli na dva týždne pomôcť. Z dvoch týždňov boli napokon štyri mesiace.“ Takto si v Rusku postupne vytvorili zázemie, založili pobočku a pokračovali v aktivite. „Môj model pri takejto expanzii je mať v konkrétnej krajine manažéra z nášho regiónu, ktorý má našu dôveru a rozumieme si, ale celý biznis v zahraničí realizujeme prostredníctvom lokálnych ľudí. Oni sú tí, ktorí vedia doma predať a vytvoriť si obojstranne výhodný vzťah s lokálnymi zákazníkmi.“ Po Rusku, opäť prostredníctvom už existujúcich zákazníkov, začali pôsobiť aj v Brazílii a v budúcnosti pripravujú zastúpenia v západnej Európe. „Naša spoločnosť prežíva od roku 2011 zmeny v súvislosti s rastom. Najskôr sme sedeli v štyroch miestnostiach rodinného domu a žili sme život malej firmy, no už sme sa premenili na strednú spoločnosť a máme desiatky zamestnancov rozptýlených po troch kontinentoch. Táto premena je pre nás výzvou a súvisí s tým aj potreba dosiahnuť určitý stupeň manažmentu, reportingu a podobne.“ Pri prežívaní takejto premeny Igor radí pripraviť sa, naplánovať si kroky a komunikovať o nej so zamestnancami. „Pre takú zmenu je dôležité ľudí získať, spoločnosť ňou musí žiť. Vždy sa ale držíme dvoch hlavných zásad - naďalej robiť to, čo nás baví a v čom môžeme byť najlepší, keď aj nie na svete, ale minimálne v tých krajinách, v ktorých pôsobíme.“

Nových ľudí vo firme sa Igor snaží strhnúť na stranu spoločnosti férovosťou, jasnými pravidlami a niekedy aj tvrdosťou. „NMS je rozbehnutý vlak a nikto nebude utekať vedľa neho. Buď naskočí a bude spoločnosti prospievať, alebo ostane tam kde je.“ Vytváranie pravidiel označuje Igor za jednu z najťažších úloh. „Všetko sa začína u ľudí. Na prvom mieste je, samozrejme, osoba šéfa. Aj na mňa sú nejaké požiadavky, ja ich poznám a musím ich plniť. Mám nejaké vzory a vidím, že lídri väčšinou mnoho nerozprávajú, ale vidieť za nimi výsledky.“ Igor si aktívne všíma, ako lídri pracujú, ako sa správajú, akým štýlom podávajú kritiku. „Kritika by mala byť jasná a priama. Je ťažké podávať ju, ale nemali by v nej byť emócie. Dôležité pri kritike je ísť s ňou na stôl ihneď, a to rovnako zo strany zamestnávateľa ako i zamestnanca. Pracovný vzťah nemusí byť vždy cukríkový, no musí mať hlavu a pätu, jasné ciele, musí byť založený na úprimnosti, trpezlivosti, mal by byť dlhodobý a trvalý. Dôležitý je konštantný rast, teda požiadavky na ľudí tiež prirodzene rastú. Šéf si však musí vedieť priznať aj chyby a nebáť sa prehodnocovať a upravovať smer a ciele spoločnosti.“

Podnikanie formuje osobnosť a je skutočnou príležitosťou riešiť reálne problémy

Mladým a začínajúcim podnikateľom Igor zdôrazňuje, že neexistuje návod, ako nejakú vec urobiť, existuje iba odporúčanie a každý musí hľadať svoju cestu. „Už ten, kto príde v podnikaní ako druhý, prichádza neskoro. Špičkoví ľudia nie sú nikoho kópiou, sú originálni a jedineční. Tak si to pripravili, vypočuli si zákazníka, porozmýšľali a vyjasnili si, kde je ich pridaná hodnota. Súboj len na základe nižších cien sa nedá vyhrať. My sa v každom projekte snažíme byť výnimoční a mať jasnú konkurenčnú výhodu. Takých výhod netreba desať, to by bolo drahé. Stačí jedna. Všetka literatúra vám ponúka zaujímavé a hodnotné informácie, je dobré prečítať si ju, ale potom by ste si informácie mali zanalyzovať a vybrať z nich tie hodnotné pre vás. Je dôležité vytvoriť plán a sledovať výsledky. Biznis je pekná a geniálna vec, ale keď príde na lámanie chleba, vždy sú najdôležitejšie čísla. Tie určujú, či ten pekný biznis prežije alebo nie.

Z dvoch eur, ktoré dnes ušetríte, môže byť za dva roky dvesto.

Podnikanie je obrovským prínosom aj do osobného života a znamená zodpovednosť. Je zároveň možnosťou rozhodnutia o prerozdelení časti vášho zisku, pretože môžete sponzorovať rôzne aktivity alebo rozhodnúť, kam pôjdu dve percentá z vašich daní. Vytvorte si teda plán, majte trpezlivosť a počítajte s tým, že to môže trvať trikrát dlhšie, ako ste si naplánovali. Buďte zodpovední v nákladoch. Napíšte si ich do plánu a polovicu z nich ešte vyškrtajte. Ani nie tak polovicu firemných výdavkov, ale svojich osobných. Hovorí sa, že z dvadsiatich percent peňazí, ktoré na začiatku podnikania ušetríte, môže byť za desať rokov podnikania dvadsaťtisíc percent. Mnoho mimoriadne úspešných ľudí išlo touto cestou, napríklad Warren Buffet už mal obrovský majetok, ale dlhé roky jazdil v tom istom aute.“

Náš tip: Ďalšie inšpiratívne príbehy a rady nájdete v e-booku a knihe 59 inšpiratívnych podnikateľských príbehov (Ako vybudovať úspešnú firmu na Slovensku)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Generačná výmena môže biznis posunúť vpred: príkladom je prešovská textilná firma

Zakladateľ OZEX Control System zveril firmu deťom, výsledkom je rozšírenie výroby a nová značka oblečenia. Čomu vďačia za hladký priebeh nástupníctva a prečo kladú dôraz na firemnú kultúru?

Za vznikom cukrárne DELIGHTILLI stojí diagnóza zakladateľky i láska k pečeniu

Našla dieru na trhu a založila bezlepkovú cukráreň, hoci polovicu zákazníkov tvoria ľudia bez alergií. Ako sa na úspechu firmy podieľa tím Petry Illeovej a čím v čase zdražovania potešila zákazníkov?

Konkurenčná výhoda firmy Profirol: inovácie a hodnoty v biznise

Vo firme s tieniacou technikou si zakladajú na férovosti a odbornosti. Ako zakladateľ Andrej Lehota firmu vedie, aby hodnotami žila a čím sa líšia od konkurencie?

Cukráreň Floril: súdržnosť rodiny sa odráža v ich fungovaní aj zákuskoch

Z pivnice do vlastných prevádzok, kaviarní či hotelov. Ako funguje 80-členný kolektív, ktorého štvrtinu tvoria príbuzní zakladateľov a čo by im uľahčilo podnikanie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky