Občania nahlasujú porušenia zákona o pokladniciach

Počas uplynulého polroka trnavskí daniari v rámci kontrolnej činnosti elektronických registračných pokladníc (ERP) vykonali takmer 500 kontrol a na mieste uložili pokuty vo výške 10 200 eur. Veľká časť kontrol sa uskutočnila na základe podnetov od občanov, ktorí nemohli bloček z ERP zaregistrovať do Národnej bločkovej lotérie.

Pri kontrolách pokladníc trnavskí daniari uložili pokuty za 10 200 € za pol roka

Kontrolóri z Daňového úradu Trnava v 1. polroku 2015 vykonali 464 miestnych zisťovaní zameraných na kontrolu elektronických registračných pokladníc (ERP), pričom s nálezom ukončili 59 kontrol a uložili pokuty vo výške 10 200 eur. Pri kontrolách sa zameriavali na vytypované rizikové prevádzky a predajné miesta. Trnavskí daniari vo veľkej miere využívali podnety od občanov, ktorí upozornili na neevidované tržby a na chyby a nezrovnalosti v bločkoch z elektronických registračných pokladníc (ERP). Väčšina zistení o chybných bločkoch bola odhalená pri registrácii bločkov v rámci Národnej bločkovej lotérie, kedy bločky nebolo možné zaregistrovať a aplikácia hlásila chybu.

Neplatný doklad z registračnej pokladnice za celú svadobnú hostinu

Zaujímavým podnetom, ktorý je v súčasnosti predmetom preverovania, je podnet súvisiaci s vyúčtovaním svadobnej hostiny. Na základe dokladov poskytnutých občanom je zrejmé, že vydaný doklad z elektronickej registračnej pokladnice (ERP) bol neplatný a podnikateľ tržby za svadobnú hostinu do svojich príjmov nezahrnul.

 

Článok pokračuje pod reklamou

Kontroly pokladníc sa nevyhýbajú ani jarmokom a festivalom

Trnavskí kontrolóri neobišli ani jarmoky (trhy) a festivaly, napr. Tradičné umelecké remeslá Piešťany, TOPFEST Piešťany, Seredský hodový jarmok a Zraz motorkárov – letisko Piešťany. Efekt z pravidelne vykonávaných kontrol v minulosti sa prejavil na zlepšení disciplíny pri evidovaní tržieb a vydávaní dokladov z eletronických registračných pokladníc. Z 20 kontrol bolo porušenie zistené iba v jednom prípade.

Daniari sa chystajú kontrolovať pokladnice na kúpaliskách a letných terasách

V nasledujúcom letnom období budú predmetom preverovania už tradične kúpaliská, letné terasy a rôzne podujatia organizované v trnavskom kraji, ktoré sú spojené so stánkovým a príležitostným predajom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňová kontrola a práva daňovníkov

Do akých dokumentov má právo kontrolovaný subjekt nahliadať, k čomu sa môže vyjadrovať a aké sú jeho práva po ukončení kontroly? Súhrn základných práv daňovníkov pri daňovej kontrole.

Čo musí obsahovať pokladničný doklad z e-Kasy?

Aké sú povinné náležitosti pokladničného dokladu z e-Kasy? Ako si overiť pravosť bločku a ako zjednodušiť prácu účtovníkovi, ktorý prichádza do styku s pokladničnými dokladmi?

Daňové kontroly transferového oceňovania v rokoch 2017 až 2020

Koľko kontrol zameraných na transferové oceňovania vykonali daňové úrady v uplynulých rokoch a v koľkých prípadoch tieto kontroly skončili dodatočným vyrubením dane z príjmov?

Výpadok eKasy a povinnosti podnikateľa: ako evidovať tržby?

Finančná správa eviduje výpadok v online pripojení niektorých online registračných pokladníc v rámci systému eKasa. Ako v takom prípade postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky