Milión bločkov z virtuálnej registračnej pokladnice

Milión bločkov z virtuálnej registračnej pokladnice

Finančná správa eviduje už viac ako 1 000 000 bločkov zaregistrovaných cez virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP). Táto bezplatná služba má za sebou päť mesiacov prevádzky. Za toto obdobie zamestnanci finančnej správy rozposlali asi 20 tisíc prihlasovacích údajov.

Projekt virtuálnej registračnej pokladnice je určený pre subjekty, ktoré sa riadia zákonom o používaní elektronickej registračnej pokladnice a majú od 1. apríla 2015 povinnosť viesť evidenciu tržieb. VRP je bezplatne prístupná online na portáli finančnej správy podnikateľom poskytujúcich vybrané služby. Od 1. januára 2016 však vzniká možnosť používať túto aplikáciu všetkým podnikateľov, ktorí využívajú elektronickú registračnú pokladnicu.

Podnikatelia môžu používať virtuálnu registračnú pokladnicu aj cez počítač alebo smartphone. Aplikáciu Pokladnica využíva doteraz vo svojich mobiloch či tabletoch vyše 7 500 podnikateľov. Virtuálna registračná pokladnica umožňuje:

  • vytvárať a následne tlačiť pokladničné doklady,
  • spravovať tovar a služby,
  • vytvárať uzávierky.

Úspešne sa etablovala aj ďalšia mobilná aplikácia finančnej správy Over doklad, cez ktorú si pravosť vydaných pokladničných dokladov overilo viac ako 20 tisíc užívateľov.

V prípade záujmu o využívanie virtuálnej registračnej pokladnice je potrebné, aby sa podnikateľ zaregistroval. Následne mu finančná správa pošle prihlasovacie údaje a od 1. januára 2016 môže bezplatne využívať všetky výhody spojené s virtuálnou registračnou pokladnicou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Finančná správa SR

Zdroj článku je tlačová správa Finannčného riaditeľstva SR.


Kto (ne)musí používať registračnú pokladnicu v roku 2018?

Kedy má podnikateľ povinnosť používať elektronickú alebo virtuálnu registračnú pokladnicu v roku 2018? A aké sankcie mu hrozia v prípade, ak nezaeviduje tržbu prostredníctvom registračnej pokladnice?

Porovnanie mobilných tlačiarní k virtuálnej pokladnici

V čom sa líšia mobilné tlačiarne pre virtuálnu registračnú pokladnicu, podľa čoho si mobilnú tlačiareň vybrať? Prinášame porovnanie.

Zrušenie limitu počtu dokladov pri virtuálnej registračnej pokladnici od 1.9.2017

Od 1.9.2017 budú môcť používať virtuálnu registračnú pokladnicu aj tí podnikatelia, ktorí v jednom mesiaci vydajú viac ako 3 000 pokladničných dokladov. Viac o zmene a ako postupovať pri opätovnom začatí používania virtuálnej registračnej pokladnice sa dozviete v nasledujúcom článku.

Povinnosti pri používaní elektronickej a virtuálnej registračnej pokladnice

Podnikateľom, ktorí majú povinnosť používať registračnú pokladnicu - elektronickú alebo virtuálnu - vznikajú určité povinnosti. Aký je rozdiel medzi povinnosťami pri používaní elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice sa dočítate v tomto článku.