Ako budeme uhrádzať dane od 1. 1. 2012?

Ako budeme uhrádzať dane od 1. 1. 2012?
Alica  Orda Oravcová

Majiteľka spoločnosti GT&C Slovakia a daňová poradkyňa. Je spoluautorkou publikácie Daň z pridanej hodnoty v príkladoch.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Od 1.1.2012 sú okrem zmien v Daňovom poriadku naplánované aj zmeny v platení daní. Daňový subjekt je povinný podľa ustanovenia §55 ods. 4 Daňového poriadku označiť platbu dane spôsobom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na platby obciam. Ku tejto zmene bola v Zbierke zákonov dňa 28.októbra 2011 zverejnená vyhláška MF SR o spôsobe označovania platby dane č. 378/2011.

Daňový poriadok zavádza v budúcnosti osobný účet daňového subjektu. Bude to znamenať, že daňový subjekt si bude môcť overiť na portáli www.drsr.sk stav svojho osobného účtu, teda, či daňový subjekt má daňové nedoplatky, preplatky, resp. ich výšku.

Za týmto účelom sa od 1.1.2012 zavádzajú tzv. identifikátory, ktoré budú predstavovať číslo účtu daňového subjektu na finančnom úrade. Oznámenia o identifikátoroch bude správca dane – podľa jeho vyjadrenia – zasielať v priebehu mesiaca december 2011 poštou. Podľa vyjadrenia zodpovedných pracovníkov by identifikátory mali od 1.1.2013 vymeniť doteraz používané DIČ, resp. IČ DPH.

Od 1.1.2012 bude daňový subjekt – bez ohľadu na jeho veľkosť platiť daň podľa vyhlášky – po novom. Znamená to, že aj úhradu preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo vlastnú daňovú povinnosť k DPH za 12/2011 bude potrebné uhradiť podľa nových pravidiel v roku 2012. Podľa vyjadrenia pracovníkov Ministerstva financií SR bude možné platiť podľa doterajších pravidiel až do marca 2012, no vyššie uvedená vyhláška takúto zákonnú možnosť neuvádza.

V prípade, ak daňový subjekt platbu dane omylom označí nesprávne, použije ju správca dane podľa Daňového poriadku. Použitie je zákonom presne definované, preto je možné, že Vaša platba DPH za obdobie 1/2012 vôbec nebude za týmto účelom použitá. Preto je veľmi dôležité platbu dane označiť správne, podľa Daňového poriadku a vyhlášky.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako teda budete platiť dane od 1.1.2012?

Na portáli drsr.sk si zistíte predčíslie účtu, ktoré pozostáva z 6 čísel. Predčíslie účtu bude označovať druh dane a daňový úrad. Základné číslo účtu (za predčíslím) bude osobný identifikátor daňového subjektu, ktorý obsahuje 10 čísel. V prípade, ak by Vám identifikátor nebol známy, bude možné na portáli DR SR zistiť si osobný identifikátor.

Variabilný symbol sa bude uvádzať podľa toho, či platbu platíte na základe rozhodnutia správcu dane – vtedy Vám variabilný symbol zašle finančný úrad v rozhodnutí alebo ak ide o platbu bez rozhodnutia, napr. DPH alebo DPFO, variabilný symbol bude 10 miestny, pričom prvé štyri číslice budú podľa vyhlášky označovať druh platby dane, napr. 1100 – DPH na úhradu. Ďalších 6 čísel bude označovať obdobie, za ktoré sa platba dane realizuje. Teda, napr. 992012 ak budete platiť DPPO za hospodársky rok od 4/2011 do 3/2012.

Konštantný symbol sa v porovnaní s rokom 2011 nemení.

Príklad na platbu dane:

Autopožičovňa Katka s.r.o. zamestnáva troch zamestnancov. Pri výplate ich mzdy zráža spoločnosť preddavok na daň zo závislej činnosti. Autopožičovňa Katka s.r.o. má sídlo v Senci. Za mesiac 11/2011 platila táto právnická osoba preddavok vo výške 300 EUR v decembri 2011 nasledovne:

  • Číslo účtu: 7000058896/8180
  • Variabilný symbol: 2021234567
  • Konštantný symbol: 1144

Preddavok na daň z príjmu zo závislej činnosti za 12/2011 bude v januári 2012 realizovať nasledovne:

  • Číslo účtu správcu dane: 123456 (predčíslie účtu) – 1234567890 (osobný identifikátor) / 8180
  • Variabilný symbol:1100122011
  • Konštantný symbol: 1144

Za mesiac 1/2012 zabudla táto právnická osoba preddavok zaplatiť a chcela tento preddavok zaplatiť spolu s preddavkom za 2/2012. Tieto preddavky je povinná zaplatiť samostatne, nie jednou sumou, pretože variabilný symbol na označenie platieb bude v oboch prípadoch iný.

Tu sa dozviete, ako sa menia platby od 1.2.2014.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Alica  Orda Oravcová
Alica Orda Oravcová

Majiteľka spoločnosti GT&C Slovakia a daňová poradkyňa. Je spoluautorkou publikácie Daň z pridanej hodnoty v príkladoch.


Čo si (ne)priniesť z Turecka, Tuniska či Egypta? Pozor na suveníry z dovolenky

Niektoré suveníry sú vyrobené z ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Za nelegálny dovoz hrozí nielen pokuta, ale aj odňatie slobody. Obchodníkom, s akým tovarom sa radšej vyhnúť?

Platba daní a správnych poplatkov kartou: postup

Cez portál finančnej správy možno uhrádzať dane aj správne poplatky kartou. Aké sú možnosti platby a ako postupovať?

Povolenie odkladu platenia dane alebo splátok od 30. 5. 2024

Finančné riaditeľstvo SR od 30.5.2024 určilo podmienky, na základe ktorých môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach. Podrobné informácie v článku.

Správne poplatky finančnej správe od 1.4.2024

Od 1.4.2024 sa okrem iných mení aj výška správnych poplatkov za vybrané služby poskytované Finančnou správou SR. O koľko stúpnu a ako ich uhrádzať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky