Daňová optimalizácia - školenie

Legislatívna úprava poskytuje podnikateľom rad možností, ako optimalizovať výšku svojej daňovej povinnosti v medziach zákona. Nevyhnutnou podmienkou daňovej optimalizácie je poznať možnosti, ktoré zákon umožňuje. Pozývame vás na školenie, v ktorom sa dozviete množstvo užitočných informácií z tejto oblasti.

Obsah školenia

 • Porovnanie existujúcich foriem odmeňovania (nielen) zamestnancov
 • Návod ako riešiť vysoké (účtovné) zostatky v pokladnici
 • Luxusné automobily - ako si uplatniť odpisy v "plnej" výške
 • Reklamné predmety - čo všetko môže byť reklamným predmetom a ako je možné reklamné predmety obstarať
 • Ako odmeniť zamestnanca bez toho, aby sa tento príjem musel zdaňovať a podliehal odvodom
 • Krátenie výdavkov a daňových odpisov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
 • Daňová licencia v roku 2015
 • Daňová strata, daňová licencia, prerušenie odpisovania majetku - ako postupovať, aby daňovník neplatil viac dane ako je nutné
 • Náklady v začínajúcej s.r.o. (čo všetko je možné uplatniť do nákladov a akým spôsobom)
 • Porovnanie s.r.o. a SZČO v roku 2015 v konkrétnych číslach
 • Ako previesť aktivity zo SZČO na s.r.o.
 • Náhodilé príjmy FO ako súčasť nákladov právnickej osoby
 • Kúpno-predajná zmluva ako spôsob obstarania dlhodobého majetku

Dostupné termíny a miesta konania školenia

 • 17.6.2015 v Košiciach,
 • 1.7.2015 v Bratislave,
 • 8.9.2015 v Nitre,
 • 16.9.2015 v Žiline,
 • 17.9.2015 v Bratislave,
 • 29.9.2015 v Košiciach.

Lektori

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. daňový poradca Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo a dlhoročný odborník. Je spoločníkom a konateľom spoločnosti zaoberajúcej sa spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu,zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Venuje sa lektorskej činnosti, píše odborné články do odborných časopisov a vydal aj knižné publikácie ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod.
Ing. Vladimír Ozimý daňový poradca Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo a dlhoročný odborník. Venuje sa písaniu odborných článkov, lektorskej činnosti a poskytovaniu daňového poradenstva. Je špecialistom na problematiku dane z pridanej hodnoty, ako aj dane z príjmov.

Cena školenia

 • cena školenia je 90 € vrátane DPH (75 € bez DPH),

V cene sú zahrnuté: školiace materiály, vzory zmlúv a iné pomôcky, písacie potreby, občerstvenie (káva, čaj, minerálka, sladké / slané pečivo), teplý obed a malý darček pre účastníkov.

Orientačný časový harmonogram:

 • 08:30 – 09:00 - Prezentácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00 - 1. časť prednášky
 • 11:00 – 11:45 - Obedová prestávka
 • 11:45 – 13:40 - 2. časť prednášky
 • 13:40 – 14:00 - Prestávka (káva, čaj, koláčik / pagáčik)
 • 14:00 – 16:30 - 3. časť prednášky

Dôležité informácie

Miesto konania školenia Vám spresníme mailom v závislosti od počtu účastníkov najneskôr týždeň pred konaním školenia. Počet účastníkov školenia bude limitovaný kapacitnými možnosťami školiacich priestorov. Registrácia bola ukočená.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpočítanie daňovej straty právnym nástupcom v roku 2014 a 2015

Právny nástupca môže pokračovať v odpočítavaní daňovej straty. Musí však splniť niekoľko podmienok, inak mu toto právo nevznikne.

Zmena účtovného obdobia a daňová optimalizácia

Zmena účtovného obdobia je často využívanou metódou daňovej optimalizácie v prípade daňovníkov, pre ktorých je typická sezónnosť ich podnikateľských aktivít. Posun hodnotenia dvanástich mesiacov počas hospodárskeho roka dáva reálnejší výsledok hospodárenia týchto podnikateľských subjektov, a teda aj základ dane je vykázaný v objektívnejšej hodnote.

Daňová optimalizácia s využitím tvorby opravných položiek a rezerv

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje zohľadniť v daňových výdavkoch zafixovanie určitej výšky financií na krytie rizík plynúcich z budúcich strát z podnikania vo forme opravných položiek a rezerv. Ich tvorbu je možné využívať ako nástroj daňovej optimalizácie, avšak musí byť v súlade s uvedeným zákonom a nesmie dôjsť k zámernému nadhodnoteniu týchto položiek, čo by hraničilo s nelegálnou daňovou optimalizáciou.

Komponentné odpisovanie a jeho využitie pri daňovej optimalizácii

Možnosť komponentného spôsobu odpisovania je v účtovnej legislatíve zakotvená od roku 2007. Pre podnikateľské subjekty znamená možnosť osobitne odpisovať jednotlivé oddeliteľné súčasti majetku v prípade, že ich doba životnosti a priebeh opotrebenia sú rozdielne.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky