Daňová evidencia pri prenájme bytu (nehnuteľnosti) v roku 2016

Daňová evidencia pri prenájme bytu (nehnuteľnosti) v roku 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Vedenie daňovej evidencie je najlepším spôsobom uplatnenia daňových výdavkov pri prenájme bytu alebo inej nehnuteľnosti. Ako viesť daňovú evidenciu pri prenájme bytu alebo inej nehnuteľnosti v roku 2016?

Čo je daňová evidencia

Prakticky je daňová evidencia zjednodušená forma jednoduchého účtovníctva. V porovnaní s jednoduchým účtovníctvom má niekoľko výhod. Prenajímateľ sa nepovažuje v zmysle zákona o účtovníctve za účtovnú jednotku a tak nemá niekoľko povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov (napr. vykonanie inventarizácie, zostavenie účtovnej závierky).

Daňová evidencia obsahuje evidenciu o:

 • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
 • zásobách a pohľadávkach,
 • záväzkoch.

Ako viesť daňovú evidenciu bližšie približujeme na praktických príkladoch v článku Daňová evidencia v praxi

Špecifiká daňovej evidencie pri prenájme bytu (nehnuteľnosti)

Špecifikom daňovej evidencie pri prenájme nehnuteľnosti je to, že spravidla neobsahuje evidencie o zásobách a nehmotnom majetku.

Pri prenájme nehnuteľnosti je podstatné viesť evidenciou o príjmoch, evidenciu o daňových výdavkoch a evidenciu o hmotnom majetku, ak sa prenajímateľ rozhodol zaradiť prenajímaný byt (nehnuteľnosť) do obchodného majetku. Tieto tri evidencie spoločne zahrňujú informácie o zdaniteľných príjmoch a daňových výdavkoch, ktoré sa uvádzajú v daňovom priznaní k dani z príjmov.

Evidencia o pohľadávkach a zásobách môže obsahovať zostatky nevyrovnaných preplatkov alebo nedoplatkov, či už voči dodávateľom energií, správcovskej spoločnosti alebo nájomcovi. Aj zostatky pohľadávok a záväzkov sa uvádzajú (informatívne) v daňovom priznaní.

Vedenie daňovej evidencie pri prenájme bytu (nehnuteľnosti)

Základné postupy vedenia daňovej evidencie pri prenájme bytu alebo inej nehnuteľnosti:

 • platby nájomného sa v daňovej evidencii nepredpisujú ako pohľadávky voči nájomcovi, ale zaevidujú sa pri ich inkase ako zdaniteľný príjem,
 • platby za energie (napr. elektrina, voda, plyn) a správcovskej spoločnosti sa taktiež nepredpisujú ako záväzky voči dodávateľom, ale zaevidujú sa pri ich úhrade ako daňový výdavok,
 • ako pohľadávky alebo záväzky sa účtujú nedoplatky alebo preplatky (napr. voči nájomcovi, voči dodávateľom energií, voči správcovskej spoločnosti) až do momentu ich inkasa alebo úhrady,
 • prenajímaná nehnuteľnosť a iný odpisovaný hmotný majetok, ktorý sa prenajíma spoločne s nehnuteľnosťou a prenajímateľ sa ho rozhodol zaradiť do obchodného majetku, tieto sa evidujú v evidencii hmotného majetku,
 • odpisy hmotného majetku sa evidujú v evidencii daňových výdavkov.
Článok pokračuje pod reklamou

Akou formou viesť daňovú evidenciu pri prenájme bytu (nehnuteľnosti) v roku 2016

Zákon o dani z príjmov určuje požiadavky len na obsah daňovej evidencie. Neupravuje, akou formou má prenajímateľ daňovú evidenciu viesť. Je na rozhodnutí prenajímateľa, či bude daňovú evidenciu viesť:

 • v softvéri na vedenie daňovej evidencie,
 • pomocou tabuliek (evidencií) v Exceli,
 • ručne (napr. v tabuľkách v zošite).

Používanie softvéru na vedenie daňovej evidencie je jednoznačne najkomfortnejším riešením. Automatizované procesy minimalizujú chybovosť a softvér obvykle už čiastočne vyplní daňové priznanie k dani z príjmov. Pre prenajímateľov bytov (nehnuteľností) však spravidla ide o ekonomicky neefektívne riešenie, nakoľko cena softvéru na vedenie daňovej evidencie nie je nízka. Zároveň sa musí prenajímateľ naučiť s ním pracovať.

Prečítajte si tiež

Opakom je vedenie daňovej evidencie ručne, napríklad v zošite. Pri využité tohto riešenie sa môže v daňovej evidencii vyskytnúť veľa chýb (najmä súčtových alebo v dôsledku prepisovania), ktoré sa prenesú aj do daňového priznania. Nepochybne ide o ekonomicky výhodné riešenie, najmä pre prenajímateľov, ktorí majú minimum dokladov.

Vedenie daňovej evidencie v Exceli je zlatou strednou cestou medzi špeciálnym softvérom na vedenie daňovej evidencie a jej ručným vedením v tabuľkách v zošite. Využitím Excelu je možné niektoré procesy automatizovať a tak eliminovať chyby pri počítaní a prepisovaní údajov.

Pripravili sme vzor daňovej evidencie pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti, ktorý nájdete v našom eshope. Vzor obsahuje tabuľky potrebné k vedeniu daňovej evidencie a pomôcku k výpočtu dane z príjmov a vyplneniu daňového priznania.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Prenájom bytu podľa Občianskeho zákonníka a zákona o krátkodobom nájme bytu – porovnanie

Aký je rozdiel medzi prenájmom bytu podľa Občianskeho zákonníka a podľa zákona o krátkodobom nájme bytu? Prehľad rozdielov.

Nájom vs kúpa kancelárie – prečo sa oplatí uvažovať nad vlastným priestorom?

Menšie a stredné firmy majú problém nájsť kvalitné kancelárie v dobrej lokalite. Riešením môže byť kúpa priestorov v ZWIRN OFFICE. O čo ide a aké výhody ponúkajú?

Kúpa nehnuteľnosti vs nájom: čo je výhodnejšie, ak rastú úroky

Ako sa dostať k vlastnému bývaniu? Okrem bežného hypoúveru, môžu kupujúci využiť aj developermi dotované hypotéky, hyponájom či ďalšie benefity. Na atraktivite dnes naberá aj nájomné bývanie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky