Sadzby DPH v členských krajinách EÚ v roku 2022

Sadzby DPH v členských krajinách EÚ v roku 2022
Zdroj: Pexels.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aké sadzby DPH platia v roku 2022 pre jednotlivé členské štáty EÚ? Akú sadzbu DPH je potrebné uplatniť v prípade využitia schémy OSS po 1.7.2021 pre jednotlivé členské krajiny EÚ?

Sadzby dane z pridanej hodnoty upravuje § 27 zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

V rámci slovenskej daňovej legislatívy rozlišujeme:

  • základnú sadzbu DPH vo výške 20 %
  • a zníženú sadzbu DPH vo výške 10 % na vybrané druhy tovarov a služieb.

Platí, že pokiaľ sa tovar alebo služba nenachádza medzi vybranými druhmi, ktoré sú taxatívne vymedzené v prílohe zákona o DPH, uplatní sa na tovar alebo službu 20 % sadzba DPH.  Viac o sadzbách DPH uplatňovaných v Slovenskej republike nájdete v článku Sadzby DPH v SR v roku 2022.

Sadzby DPH v krajinách Európskej únie (EÚ) v roku 2022

Spoločné pravidlá EÚ v prípade oblasti DPH sú pomerne vysoko harmonizované, avšak stanovenie výšky sadzby DPH je stále ponechané na jednotlivé členské štáty. Každá krajina EÚ tak zodpovedá za stanovenie svojej vlastnej sadzby DPH. Rozlišujeme nasledovné sadzby DPH v členských krajinách EÚ:

  • štandardnú (základnú) sadzbu DPH,
  • zníženú sadzbu DPH,
  • osobitnú sadzbu DPH.

Každý členský štát EÚ má štandardnú (základnú) sadzbu, ktorá sa uplatňuje na dodávky väčšiny tovarov a služieb. Táto sadzba nemôže byť nižšia ako 15 %. Ďalej je možné uplatňovať jednu alebo dve znížené sadzby (na základe zoznamu spoločnej európskej smernici o DPH). Tieto znížené sadzby nemôžu byť nižšie ako 5 %. Niektoré krajiny EÚ uplatňujú na určité dodávky aj osobitné sadzby DPH. Osobitné sadzby DPH sa ďalej delia na super-znížené, nulové a tzv. parkovacie. Slovensko však nemá zavedený ani jeden typ osobitnej sadzby DPH.

Prečítajte si tiež

Poznať sadzbu DPH v jednotlivých členských štátoch je potrebné napr. v súvislosti s predajom tovaru na diaľku nezdaniteľným osobám (napr. internetový predaj tovarov, ktoré sú zasielané aj do iných členských štátov), kedy po prekročení hranice obratu 10 000 eur za všetky dodávky spolu, vzniká povinnosť registrácie pre DPH v každom štáte, kde je tovar zasielaný alebo je možné od 1.7.2021 využiť schému OSS, ktorá slúži ako zjednodušenie pre podnikateľov.

Príklad na uplatňovanie sadzby DPH v prípade využitia schémy OSS

Slovenská spoločnosť X sa zaregistrovala do osobitnej úpravy OSS, pretože presiahla obrat 10 000 eur po tom, ako predala tovar na diaľku prostredníctvom svojho e-shopu nezdaniteľným osobám do iných členských štátov EÚ. Má tak povinnosť po registrácii OSS vystavovať faktúry k dodaniam so sadzbou DPH platnou v príslušnom členskom štáte EÚ?

Ak sa spoločnosť po 1.7.2021 zaregistrovala na uplatňovanie úpravy OSS, potom vo fakturácii od 1.7.2021 uplatňuje sadzbu DPH platnú v jednotlivých členských štátoch, kde zasiela tovar.

Článok pokračuje pod reklamou

Zoznam sadzieb DPH v členských štátoch EÚ k 1.1.2022

Podľa tabuľky nižšie, krajiny EÚ s najvyššími štandardnými sadzbami DPH sú Maďarsko (27 %) a Chorvátsko, Dánsko a Švédsko (všetky na úrovni 25 %). Luxembursko uplatňuje najnižšiu štandardnú sadzbu DPH vo výške 17 %, nasleduje Malta (18 %) a Cyprus, Nemecko a Rumunsko (všetky na úrovni 19 %).

V tabuľke sú znázornené jednotlivé sadzby DPH, ktoré sa uplatňujú v štátoch EÚ.

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: taxfoundation.org
Členský štát štandardná (základná) (%) Sadzba dane z pridanej hodnoty
znížená (%) osobitná tzv. parkovacia (%) osobitná – super-znížená (%)
Rakúsko (AT) 20 10 / 13 13
Belgicko (BE) 21 6 / 12 12
Bulharsko (BG) 20 9
Chorvátsko (HR) 25 5 / 13
Cyprus (CY) 19 5 / 9
Česká republika (CZ) 21 10 / 15
Dánsko (DK) 25
Estónsko (EE) 20 9
Fínsko (FI) 24 10 / 14
Francúzsko (FR) 20 5,5 / 10 2,1
Nemecko (DE) 19 7
Grécko(GR) 24 6 / 13
Maďarsko (HU) 27 5 / 18
Írsko (IE) 23 9 / 13,5 13,5 4,8
Taliansko (IT) 22 5 / 10 4
Lotyšsko (LV) 21 5 / 12
Litva (LT) 21 5 / 12
Luxembursko (LU) 17 8 14 3
Malta (MT) 18 5 / 7
Holandsko (NL) 21 9
Poľsko (PL) 23 5 / 8
Portugalsko (PT) 23 6 / 13 13
Rumunsko (RO) 19 5 / 9
Slovensko (SK) 20 10
Slovinsko (SI) 22 5 / 9,5
Španielsko (ES) 21 10 4
Švédsko (SE) 25 6 / 12

V súvislosti s aktuálne rýchlo sa meniacou situáciou (najmä z dôvodu zvyšujúcej sa inflácie) je potrebné sledovať aktuálne sadzby DPH v jednotlivých krajinách, ktoré môžu byť dočasne zavedené na krátke časové obdobie. Príkladom je Poľsko, ktoré na obdobie pol roka znížilo sadzbu DPH na 0 % na vybrané tovary a na pohonné hmoty rovnako dočasne uplatňuje zníženú sadzbu DPH 8 %.

Aktuálne platné sadzby DPH vždy nájdete na oficiálnej webovej stránke Európskej únie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Štáty EÚ, ktoré nemajú euro: meny, kurzy a na čo myslieť pri zmene/výbere hotovosti

Ktoré krajiny nepatria do eurozóny a na čo sa pripraviť pred ich návštevou? Zoznam a praktické informácie, ako sa vyhnúť zbytočným poplatkom na dovolenke alebo pracovnej ceste.

Slovenskí europoslanci 2024 – 2029

Kto bude zastupovať Slovensko v Europarlamente počas 10. volebného obdobia? Zoznam zvolených slovenských europoslancov.

Digitalizácia a technológie vo firmách: inovácie vs regulácie

Ako politiky Európskej únie ovplyvňujú technologický pokrok vo firmách? A ako môže zvrátiť zaostávanie využívania potenciálu technológií štát či samotní podnikatelia?

Český expremiér Mirek Topolánek: pre investorov nie sme "sexi", naše krajiny za ostatnými v EÚ zaostávajú

Prečo sme najzraniteľnejšími krajinami v EÚ, akým výzvam čelí naša ekonomika a ako dobehnúť iné štáty? 20 rokov Slovenska a Česka v Únii zhodnotil bývalý predseda českej vlády a Rady EÚ.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky