Radim Kochan

JUDr. Radim Kochan PhD. AKMG, s.r.o.

Právnik z advokátskej kancelárie AKMG, s.r.o, ktorý sa špecializuje na oblasť pracovného práva a práva ochrany osobných údajov. V prípade záujmu o konzultáciu ma kontaktuje e-mailom na rkochan@akmg.sk.


Súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa

Aký je minimálny vek osoby pre udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov? Môže ho udeliť aj neplnoleté dieťa?

Porušenie pracovnej disciplíny – príklady

Aké sú podmienky skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ak zamestnanec poruší závažným spôsobom pracovnú disciplínu? Podmienky a praktické príklady.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky