Radim Kochan

JUDr. Radim Kochan PhD. BOOM & SMART Slovakia

Právnik z advokátskej kancelárie BOOM & SMART Slovakia, ktorý sa špecializuje na oblasť pracovného práva a práva ochrany osobných údajov. V prípade záujmu o konzultáciu ma kontaktuje e-mailom na [email protected]


Práca z domu a BOZP

Aké zásady bezpečnosti práce je potrebné dodržiavať pri práci z domu?

Domácka práca, telepráca a home office – v čom sa líšia?

Aký je rozdiel medzi domáckou prácou či teleprácou a tzv. home office?

Minimálna mzda v praxi - otázky a odpovede

Kedy je potrebný doplatok do minimálnej mzdy a ako sa vypočíta? Týka sa minimálna mzda aj dohodárov? Koho sa týkajú stupne minimálnej mzdy? A ďalšie otázky z praxe.

Aký je rozdiel medzi evidenciou pracovného času a evidenciou dochádzky zamestnanca?

Evidencia pracovného času a evidencia dochádzky sú v praxi často zamieňané pojmy, alebo im je pripisovaný synonymický význam. Aký je ich význam a v čom sa líšia?

Práca pod vplyvom alkoholu – kontrola a následky

V akých prípadoch zákon umožňuje prácu pod vplyvom alkoholu a kedy za ňu naopak hrozí výpoveď? Praktické príklady, čo hrozí, ak zamestnanec „nafúka“ alebo odmietne dychovú skúšku.


Súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa

Aký je minimálny vek osoby pre udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov? Môže ho udeliť aj neplnoleté dieťa?

Porušenie pracovnej disciplíny – príklady

Aké sú podmienky skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ak zamestnanec poruší závažným spôsobom pracovnú disciplínu? Podmienky a praktické príklady.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky