Zdaňovanie zahraničných príjmov


Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2017 pri príjmoch zo zahraničia

V tomto článku sa dozviete, ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017, ak ste daňovým rezidentom SR a mali ste príjmy zo závislej činnosti z Rakúska alebo z iného štátu.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby pri príjmoch zo zahraničia za rok 2016

Ako postupovať pri podávaní daňového priznania, ak mala fyzická osoba príjmy aj zo zahraničia. V ktorej krajine má podávať daňové priznanie?

Daňové priznanie Slováka pracujúceho v Rakúsku

Pracujete v Rakúsku a máte povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie, ak máte príjmy zo zamestnania v Rakúsku.

Kedy podať daňové priznanie k zahraničným príjmom

Zarábate v zahraničí a máte trvalý pobyt v SR? Pravdepodobne máte povinnosť podať daňové priznanie k zahraničným príjmom v SR.

Kde zdaní príjmy Slovák podnikajúci alebo pracujúci v Česku?

V Českej republike pracuje a podniká mnoho Slovákov. Začiatkom každého roka je pre nich aktuálna otázka, v ktorej krajine majú svoje príjmy zdaniť a kde sú vôbec povinní podávať daňové priznanie?


Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2014 pri príjmoch zo zahraničia

Príklad na zdaňovanie zahraničných príjmov spolu s vyplneným daňovým priznaním zamestnanca (fyzickej osoby), ktorý mal v roku 2014 príjmy doma aj v zahraničí.

Zdaňovanie príjmov zo zamestnania v zahraničí za rok 2014

Kedy a akým spôsobom zdaňujú Slováci pracujúci v zahraničí celosvetové príjmy na Slovensku.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky