Zdaňovanie zahraničných príjmov


Posudzovanie daňovej rezidencie fyzickej a právnickej osoby

Čo je daňová rezidencia a prečo sa ňou zaoberať? Kedy je podnikateľ daňovým rezidentom na Slovensku a kedy v zahraničí? Ako vzniká konflikt daňovej rezidencie a akým spôsobom sa v tom prípade postupuje?

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2018 pri príjmoch zo zahraničia

Kedy fyzická osoba s príjmami so zahraničia podáva daňové priznanie na Slovensku a aké metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia použije?

Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2017 pri príjmoch zo zahraničia

V tomto článku sa dozviete, ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017, ak ste daňovým rezidentom SR a mali ste príjmy zo závislej činnosti z Rakúska alebo z iného štátu.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby pri príjmoch zo zahraničia za rok 2016

Ako postupovať pri podávaní daňového priznania, ak mala fyzická osoba príjmy aj zo zahraničia. V ktorej krajine má podávať daňové priznanie?

Daňové priznanie Slováka pracujúceho v Rakúsku

Pracujete v Rakúsku a máte povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie, ak máte príjmy zo zamestnania v Rakúsku.


Kedy podať daňové priznanie k zahraničným príjmom

Zarábate v zahraničí a máte trvalý pobyt v SR? Pravdepodobne máte povinnosť podať daňové priznanie k zahraničným príjmom v SR.

Kde zdaní príjmy Slovák podnikajúci alebo pracujúci v Česku?

V Českej republike pracuje a podniká mnoho Slovákov. Začiatkom každého roka je pre nich aktuálna otázka, v ktorej krajine majú svoje príjmy zdaniť a kde sú vôbec povinní podávať daňové priznanie?

Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2014 pri príjmoch zo zahraničia

Príklad na zdaňovanie zahraničných príjmov spolu s vyplneným daňovým priznaním zamestnanca (fyzickej osoby), ktorý mal v roku 2014 príjmy doma aj v zahraničí.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky