Štátne nájomné bývanie

Praktické informácie pre záujemcov o bývanie, aj pre staviteľov v súvislosti s aplikáciou Zákona o podpore štátneho nájomného bývania. Aká je výška regulovaného nájomného a aké sú podmienky pre nájomcov? Ako sa financuje výstavba nájomných bytov a za akých podmienok možno získať podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania? Akú návratnosť investície do nájomných bytov možno očakávať pri regulovanom nájomnom? Aký režim DPH a ďalšie daňové aspekty sa týkajú výstavby nájomných bytov a ich prenájmu?


Štátne nájomné byty: podmienky, posudzovanie príjmu a výpočet nájmu

Vláda schválila nariadenie o podpore štátneho nájomného bývania. Kto sa môže stať nájomcom, ako sa bude počítať výška nájomného a ako ju ovplyvní zdražovanie materiálov či rast inflácie?

Nájomné bývanie z daňového hľadiska od roku 2023

Aké zmeny v zákone o dani z príjmov a v zákone o DPH od roku 2023 nastávajú v súvislosti s novou politikou nájomného bývania? Aký nový príspevok sa zavádza a kedy sa použije sadzba DPH 5 %?

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky