Predmet podnikania

Každý, kto plánuje podnikať, by mal mať ucelenú predstavu o tom, čo bude predmetom jeho podnikateľskej činnosti. Predmet podnikania, prípadne viacero predmetov podnikania je jednou z podstatných náležitostí ohlásenia živnosti. Pri výbere predmetu podnikania Vám pomôžu zoznamy živností. Postupnosť krokov pri výbere predmetu podnikania. Sankcie za podnikanie v inej oblasti ako je zvolený predmet podnikania. Predmet podnikania, ktorý nie je živnosťou.

Čo je predmet podnikania a ako si ho vybrať

Prečo venovať pozornosť výberu predmetu podnikania pri zakladaní firmy a na čo si dávať pri jeho výbere pozor?

Predmet podnikania

Pri získavaní živnostenského oprávnenia je potrebné pri ohlásení živnosti uviesť aj predmet podnikania. Mnohým žiadateľom o získanie živnosti robí práve výber správneho predmetu podnikania problém.

Predmety podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným

Kto chce začať podnikať, rozmýšľa od počiatku nad správnym výberom právnej formy podnikania. Najčastejšie si budúci podnikatelia vyberajú živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným. Nasledovný článok sa zameriava na objasnenie problematických aspektov súvisiacich s výberom predmetu podnikania pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky