Pranie špinavých peňazí


Ochrana proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti

Mnohí z podnikateľov možno ani nevedia, že patria medzi osoby, na ktoré sa vzťahujú zákonné povinnosti vyplývajúce z ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Sankcie za nedostatky v ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Takmer 60 % kontrol zameraných na dodržiavanie zákona proti praniu špinavých peňazí skončilo v roku 2014 uložením pokuty. Priemerná výška pokuty bola približne 1000 € a najčastejším dôvodom sankcií bola chýbajúca smernica proti praniu špinavých peňazí.

Smernica proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti

Účtovníci, audítori, daňoví poradcovia, realitné kancelárie, kuriérske spoločnosti...máte vypracovanú smernicu proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti? Za nesplnenie tejto povinnosti Vám hrozí vysoká pokuta.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky