Neoprávnené podnikanie

Neoprávnené podnikanie je vykonávanie činnosti, ktorá je podnikaním, bez príslušného oprávnenia alebo licencie. Neoprávnené podnikanie, ktoré je živnosťou, kontroluje živnostenský úrad (odbor živnostenského podnikania). Za neoprávnené podnikanie hrozia sankcie vo forme pokuty alebo, v tom horšom prípade, odňatie slobody - väzenie na maximálne 8 rokov (rozhodujúca je výšky škody spôsobená neoprávneným podnikaním). Neoprávnené podnikanie je totiž klasifikované ako trestný čin hospodársky.

Chcete reklamu na svojom webe? Treba na to živnosť?

Ako je to s príjmami z reklamy na internete? Je potrebná na to živnosť a aké záležitosti s tým ešte súvisia?

Neoprávnené podnikanie

Základným a najvýznamnejším krokom pri začatí podnikania je získať oprávnenie, osvedčenie alebo iné povolenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti, pričom si musia prirodzene plniť aj ostatné, s podnikaním súvisiace povinnosti, ktoré im (podnikateľom) vyplývajú z osobitných zákonov. Čo sa považuje za podnikanie a kedy môže ísť naopak o neoprávnené podnikanie si prečítajte v nasledovnom článku.

Neoprávnené podnikanie – kontrola a sankcie

Kto si chce privyrobiť musí mať na pamäti, že ak vykonávaná činnosť napĺňa znaky podnikania, musí mať potrebné oprávnenie. Zvýšenú pozornosť by mali podnikatelia venovať aj obsahu zmlúv a faktúr, či sú v súlade s ich predmetmi podnikania. Za neoprávnené podnikanie môže byť dotyčnej osobe uložená peňažná sankcia, zákaz činnosti alebo aj väzenie.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky