E-schránky


Elektronické úradné schránky od roku 2017

Od začiatku roka 2017 nastane prelomová zmena vo forme komunikácie štátu s firmami. Papierovú komunikáciu nahradí elektronická. O čom táto zmena bude a ako sa na ňu treba pripraviť?

Od novembra štát komunikuje s podnikateľmi elektronicky

Štátne inštitúcie postupne prechádzajú na elektronickú komunikáciu s podnikateľmi. V súčasnosti už niektorým podnikateľom štátne orgány zasielajú rozhodnutia, stanoviská, žiadosti a iné dokumenty len elektronickou formou.

Čo by mal spraviť konateľ, keď si zriadi elektronický občiansky preukaz

Vlastniť elektronický občiansky preukaz bude čoskoro kvôli elektronickým schránkam pre konateľov nevyhnutnosťou. Prečítajte si článok o praktických radách v súvislosti ním.

Elektronické (dátové) schránky pre firmy od 1.1.2017

Od 1. januára 2017 budú môcť úrady každej firme doručovať úradné dokumenty do jej elektronickej schránky. Správy od úradov sa budú považovať za doručené aj po ich neprečítaní.

Posun termínu aktivácie elektronických schránok na 1.8.2016

Termín automatickej aktivácie elektronických schránok sa pre firmy posúva na 1. august 2016. Pre fyzické osoby – podnikateľov je a naďalej bude ich používanie dobrovoľné. Majú ich zriadené aj bežní ľudia.


Elektronický občiansky preukaz

Nové občianske preukazy obsahujú elektronický čip. Prečítajte si najdôležitejšie informácie o tom ako si ich vybaviť, aké majú funkcie a čo na ich využívanie potrebujete.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky