Nestaňte sa dlžníkom Sociálnej poisťovne - preplatok nie je možné započítať s ďalšou platbou SZČO

Ste živnostník alebo iná SZČO a zaplatili ste odvod do Sociálnej poisťovne vo vyššej sume, ako ste mali? Pozor, tento preplatok si nemôžete započítať s ďalšou povinnou platbou.

Živnostníci, či iné SZČO, ktorým vznikla povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, platia tieto odvody mesačne v určitej výške. Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne sú v roku 2020 vo výške 167,89 eura. Viac informácií si prečítajte v článku Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) od 1.1.2020

Sociálne poistné zaplatené vo vyššej sume, napríklad ak je živnostník na PN

Ako má postupovať živnostník či iná SZČO (prípadne aj dobrovoľne poistená osoba), ak sa stane, že zaplatí v jeden mesiac poistné navyše? Nesprávna suma môže byť zaplatená omylom, ale bežne sa vyššia suma odvodov do Sociálnej poisťovne zaplatí v období, kedy je vylúčená povinnosť platiť poistné alebo v období prerušeného povinného poistenia u SZČO. Stáva sa to často napríklad vtedy, ak je živnostník v danom mesiaci práceneschopný (PN). Platí totiž, že počas obdobia, kedy je živnostník uznaný za dočasne PN, nemá povinnosť platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie. V prípade, ak živnostník je uznaný za dočasne PN a nevznikne mu nárok na nemocenskú dávku, nie je povinný ani vtedy platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie. Uvedené znamená, že živnostník odo dňa uznania dočasnej PN neplatí poistné (a napriek tomu mu samotné poistenie naďalej trvá).

Viac informácií, aj ako si správne vypočítať výšku odvodov v mesiaci, v ktorom je živnostník na PN, nájdete v článku Práceneschopnosť (PN) živnostníka v roku 2020

Zaplatené sociálne poistné navyše sa neodpočítava od ďalšej platby – nestaňte sa dlžníkom

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ak jeden mesiac zaplatí živnostník či iná SZČO vyššiu sumu, tento vzniknutý preplatok si nemôže odpočítať od nasledujúcej povinnej platby poistného sám a domnievať sa, že si takto „vyrovnal“ úhrady. Poistné sa takto do ďalšieho mesiaca na úhradu poistného nepresúva. Ak by takto poistenec postupoval, stane sa dlžníkom Sociálnej poisťovne.

Ako správne vyrovnať preplatok voči Sociálnej poisťovni?

Ak si živnostník, iná SZČO (príp. dobrovoľne poistená osoba) chce korektne vyrovnať preplatok čo najskôr, je potrebné písomne požiadať o jeho vrátenie príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. Lehota na vrátenie poistného je 30 dní a počíta sa odo dňa doručenia žiadosti. Rovnaká lehota platí aj v prípade, že preplatok zistí Sociálna poisťovňa. Okrem základných identifikačných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, variabilný symbol, prípadne rodné číslo) je vhodné v žiadosti uviesť aj spôsob vrátenia preplatku – poštovým poukazom alebo priamo uviesť číslo účtu.

Prečítajte si tiež

Sociálna poisťovňa prednostne použije preplatok na úhradu dlhu za najstaršie obdobie. V prípade, že by si chcel živnostník presunúť preplatok ako poistné na nasledujúci kalendárny mesiac, musí o to písomne požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

Článok pokračuje pod reklamou

Úhrady a stav účtu si živnostník môže kontrolovať cez Saldokonto

Saldokonto je individuálny „účet“, na ktorom si živnostníci a iné SZČO môžu skontrolovať svoje platby do Sociálnej poisťovne. Prostredníctvom elektronickej služby Saldokonto vidia aktuálny stav svojho „účtu“ – či uhrádzajú poistné v správnej výške, či majú nedoplatok alebo preplatok. Okrem platieb poistného získajú aj prehľad predpisov poistného generovaných na základe spracovaných daňových priznaní, podľa ktorých si skontrolujú, koľko majú platiť (okrem toho im tieto údaje zasiela Sociálna poisťovňa aj listom). Takto je možné získať prehľad o svojich platbách do Sociálnej poisťovne a vyhnúť sa nedoplatkom.

O prístup k službe Saldokonto je potrebné požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne, a to bezplatne a na počkanie. Podnikateľ dostane od Sociálnej poisťovne GRID kartu a do služby Saldokonto sa bude prihlasovať prostredníctvom e-služieb Sociálnej poisťovne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne v roku 2020 - vplyv pandémie

Aký vplyv na výšku odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne, resp. vznik alebo zánik sociálneho poistenia má aktuálna pandémia? Posunú sa v roku 2020 štandardné termíny 1. júl a 1. október?

Odklad odvodov pre zamestnávateľov a SZČO kvôli koronavírusu za máj

Niektorí zamestnávatelia a SZČO si môžu odložiť splatnosť odvodov za máj 2020, podobne ako to bolo v marci, a to až do 31. decembra. Aké sú podmienky a o ktoré odvody ide?

Odvody SZČO (živnostníka) počas PN a OČR

Je SZČO (živnostník) povinný počas PN, resp. OČR platiť povinné odvody do Sociálnej, či zdravotnej poisťovne? A aký je rozdiel medzi bežnou a pandemickou PN-kou, resp. OČR-kou?

Ukončenie živnosti v roku 2020 - postup, povinnosti, dane a odvody

Ako oznámiť ukončenie živnosti v roku 2020? Aké sú daňové a odvodové povinnosti pri ukončení živnosti?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky